Profily perutí – 1.pokračování

A teď se dostavil iniciativně další zájemce o umístění v této soutěži, aby upozornil svými vlastnostmi na možnosti využití u jednomístných lehkých minikluzáků do rozpětí 11 m určených k poletování v lokalitách blízkých letištím nebo na vhodných vlídných svazích.

Koncepce by mohla být taková, aby byla co nejlevnější, nejméně pracná, dostatečně spolehlivá a alespoň průměrně výkonná čímž by mohla umožňovat létání „plachtové“ i přiměřeně motorizované. Což by si přál a chtěl každý. Co je pro to alespoň minimálně třeba udělat???

Předpokládáme-li hmotnosti pilotů do cca 90 kg pak zbývá na vlastní drak stroje 100 kg. To sice není moc, ale pomocí širší rešerše dostupných podkladů souvisejících s konstrukcemi jednoduchých dřevěných kluzáků by to nemělo být úplně neschůdné.

Po čem se bude pídit většina případných zájemců nebude nic jiného než profil nosné plochy a její velikost a tvar. Pak také její pevnost a přiměřená tuhost v rozmezí násobků od cca -2g do cca 4g. Nepředpokládá se zbytečná velká maximální rychlost, která by jednak zkomplikovala pracnost a cenu, přinejmenším, a také ohrozila bezpečnost létání. To by nemělo smysl!!! Jedná se přece o amatérské stavby pro létání v pohodě pro pilota i jeho nejbližší příbuzné a známé.

Tak tady je jeden z možných návrhů nepříliš tlustého profilu, předpokládající jednoduché vyztužení nosné plochy například lanky.

100 PP 100-M

Jeho koncepce je založena na dostatečné pevnosti a vyhovující tuhosti obdélníkového křídla s nepříliš velkým klopivým momentem příznivého průběhu s ohledem na podélnou stabilitu.

Napočítané (jak jinak) poláry jsou pro předpokládaný rozsah letových rychlostí a přiměřeně striktní přesnost výroby uvedeny v dalším diagramu.

 100.1 Poláry profilu PP 100 - M

A v dalším náčrtu je jedno z možných řešení uspořádání nosné plochy s „měkkým“ potahem. Pravděpodobně by bylo pragmatičtější vytvořit menší „D-skříň“ v přední části křídla kvůli jeho pevnosti i kroucení. Tak jak je to zvykem u dřevěných konstrukcí mnoho desítek let.

100.2PP 100-M lichoběž

Když by měl takovýto jednoduchý kluzák letovou hmotnost do 190 kg pak by při skromném zakrytí pilotního prostoru  mohl dosahovat nejlepší klouzavosti nejméně 16,5 při rychlosti letu 75 km/h a nejmenšího klesání asi 1,1 m/s při cca 60 km/h. Nejmenší bezpečná rychlost letu by nemusela být vyšší než asi 48 km/h.

Jestliže by byl takovýto stroj opatřen vhodnou pohonnou vrtulovou jednotkou  o výkonu asi 8 KW postačovala by  nejen pro rychlost letu 95 km/h ve vodorovném letu, ale i pro stoupání 2 m/s při rychlosti až 80 km/h.

Nyní se vrátíme ještě k modelům letadel a sice prostřednictvím profilu o tloušťce kolem 8,7% v následujícím obrázku.

3 PP 3  tvar a popis copy

Představíme-li jeho některé poláry, které jsou v diagramu dalším, můžeme usoudit na použití u středně velkých a větších modelů letadel, převážně asi kluzáků.

3.1 Poláry  PP 3

Jejich průběh napovídá na příznivá očekávání výkonů od Reynoldsových čísel nad asi 45 000. Při nižších hodnotách jsou velmi pravděpodobné potíže jak ve výkonech tak i v letových vlastnostech.

Připustíme-li tento profil na soutěžní pódium a přiodějeme-li ho do vybraných kostýmů včetně vnitřních „fazón“,  pak to může dopadnout třeba tak,  jak naznačují další obrázky. Přiměřený, zdvořilý potlesk publika by mohl být na místě.

3.3 PP 3 elipt. zakončení

3.6 PP 3 lichoběžník. křídlo

A aerodynamicky zkroucené křídlo, když se někomu bude líbit dvojice PP 3 uprostřed a PP 2 na okraji, je v dalším obrázku. Geometricky zkroucená tato plocha není,  to jest do menších úhlů náběhu na okraji, ačkoliv by být nepatrně mohla.

3.5 Aerodyn. zkroucené křídlo  PP  3...

Publikum vyznávající tloušťky nepříliš veliké by spokojeno být mohlo.

Ti ostatní by zřejmě přivítali profily korpulentnější, protože jsou zastánci pomalejších pohybů, ale při zachování svižných letů potřebných při větrných podmínkách. Což jsou požadavky zdánlivě protichůdné, ale ne nesplnitelné. Aniž by bylo třeba měnit zakřivení profilů podél rozpětí, například pomocí všelikých druhů klapek či slotů.

Snad se při naší přehlídce PP vyskytnou i takové možnosti pro použití „tlouštíků“.

30.7.2015                                                                                Jaroslav Lněnička

Profily perutí I- čtenářská soutěž či anketa

Jen tak mimochodem jsem zjistil, že

všude kolem nás jsou pořádány ankety, průzkumy veřejných mínění, festivaly, udílení cen za ledacos, soutěže krásy nebo hlouposti či podobné akce a my v našem magazínu pořád jenom populárně vnucujeme zájemcům to o čem si myslíme, že by se měli dozvědět, zejména když se jedná o aviatiku. Nebo, že se neucházíme o všeliké granty z EU nebo o reklamu na erekci, spodní prádlo, palačinky, zimní pneumatiky, „updatované“ bikiny, prací prášky a dokonce třeba i léky atd .???!!!

Není náš magazín proto mimo všechno lidské bytí, aspoň u nás???

I napadlo mě taky, v těchto správně horkých letních měsících, jestli proto nejsme nějak společensky či dokonce politicky pozadu???

Neměli bychom také vyhlásit nějakou soutěž a uspořádat třeba anketu a její výsledky šířit ve společnosti, ať již se to občanům líbí či nikoliv?! Tak jak to dělají mnohé jiné spolky???

Co třeba soutěž krásy a elegence profilů nosných a ocasních ploch. To co ve skutečnosti dokážou bychom ponechali skromně stranou a nadhodili třeba otázky profilové anorexie či obezity nebo očekávaných výkonů či letových vlastností??

Nebo se pokusili ovlivnit i veřejné, to jest neaviatické mínění o tom jak stavět svůj vlastní létající stroj nebo ho právě nestavět!!! Od koho ho třeba koupit a co s ním dělat?!?!

A proč vůbec chtějí někteří gramotně vyhlížející občané pořád létat a co z toho mají. Nejsou to blázni a možná i dementi???

Jak bychom dopadli není zatím jisté. Mohli bychom to však opatrně zkusit a vyčkat odezvy, pokud nějaké budou.

Bude to tedy asi něco jako čtenářská soutěž bez cen či jiných odměn. Nemáme totiž, jakožto pravověrní příznivci aviatiky, žádné peníze a ani nejsme napojeni například na nějaké politické či jiné uskupení nebo přiměřeně solventní mecenáše, ač jsem se o to trochu snažil.

Vážení návštěvníci této volně přístupné akce připravte se tedy na výňatek z vybraných aerodynamických dřívějších i současných pověstí a zvěstí o profilech.

Dovolil jsem si jej nazvat PROFILY  PERUTÍ a profily, které zde budeme prezentovat jako na jakési módní přehlídce, budou mít označení PP. Zkusíme to  na několikrát, většinou  ve dvojicích perutích profilů.

A teď očekáváme bouřlivý, dlouhotrvající potlesk ve stoje, přecházející  v ovace s voláním „AŤ ŽIJE AVIATIKA“ a všechno co k ní náleží a to napořád, protože aerodynamika je naše nejmilejší strana.

                                                                              -_-

Úvodní, zatím němá znělka, …….účastníci tichnou ……….a jen někteří, kteří jsou mezi námi všude a vždy, se trochu pošklebují.  Neboť nevědí co činí.

Začínáme, jak jinak, s tenkou trochu prohnutou dvojicí profilů. Označil jsem je PP 1  a PP 2.

PP 1 vystavuje své proporce a vnady o velikosti 4,1 % tloušťky a 2,8 % prohnutí. Je to takový anorektik mezi profily. Viz následující obrázek.

PP 1

Když k němu přiřadím některé spočítané poláry pro Reynoldsova čísla, kde by se mohl ucházet o přízeň  publika, tak si povšimněte těch barevných čar v obrázku dalším.

Poláry PP 1

A abych ho oděl do nějakého společenského „hábitu“, tak jsem použil „arrangement“ v obrázku následujícím. Ale mohl by se podle okolností převléknout i jinak.

PP1   lichobež. okraj křídla

PP1  elipt.okraj

Využití tohoto aerodynamického nástroje PP 1 je cíleno na malé a střední modely. Stěží to půjde asi někde jinde. I když?!

Ten druhý účastník  této přehlídky není již anorektikv , ale vzdáleně příbuzný štíhlý zástupce s přijatelnými proporcemi – 7,3 % tloušťky a 2,1 % prohnutí pro využití v širším rozmezí podmínek létajících strojů, když bychom opomenuli třeba lopatky některých rotačních strojů nebo něco podobného.

Je v dalším obrázku.

PP 2   tvar

Pak jsou zase, jak jinak, spočítané poláry pro rozmezí praktického využití, když by se asi jednalo převážně ještě o modely letadel. Ale už i o něco jiného, třeba UAV.

PP 2 - poláry

A teď může jít  třeba jen o jakýsi nekompletní návrh uspořádání v příkladu nějakého stroje s eliptickým půdorysem nosné plochy či jenom jejího zakončení.

PP 2 elipt

PP 2 elipt.okraj

Pak ještě připojuji skicu aerodynamických uspořádání buď po lichoběžníkovém polorozpětí nebo jenom ve vybrané vnější části nosné plochy.

Aerodyn. zkroucená PP1 + PP2 ve spodním prádle

Tím tuto úvodní přehlídku elegance dvou subtilnějších profilů končíme.

Příště pozveme na pódium dva trochu plnoštíhlejší aerodynamické nástroje zvané profily křídel pro pohyb v atmosféře Země.

23.7.2015                                                                                                                     Jaroslav Lněnička

SI2 bude přezimovat na Hawai

Dnes, 15.7.2015 v 10:48 UTC, byla vydána informace teamu SI2 o tom, že tento ojedinělý stroj na sluneční pohon  po 117h a 52 min bude „uzemněn“ v hangáru na hawaiském letišti Kalaeloa po dobu nejméně několika týdnů (možná měsíců) a v cestě kolem světa bude pokračovat nejdříve na jaře roku 2016.

Příčinou je nevratné poškození baterií v  nevhodně tepelně izolovaných gondolách motorů.

Lepší chlazení a klima v prostoru baterií bude během této přestávky realizováno.

Převzali jsme dvě z mnoha dostupných fotografií.

Na první je situace několik desítek sekund před přistáním SI2 na Hawai.

                                  Přerušení letu SI2 v červenci 2015

Na druhém jsou oba hlavní aktéři s neveselými výrazy v obličejích, což jim nelze závidět. Bude to znamenat zřejmě přinejmenším určité zvýšení nákladů. Sponzoři mohou znejistět a team trochu zmalomyslnět. Takový je již ale náš svět.

A.Borschberg + B.Piccard na Hawai

Na druhé straně není nepravděpodobné, že z této situace, podobně jako NASA u Apolla 13 , vytěží celý team SI2 cenné informace, k nimž by se v potřebné chvíli třeba ani nedostal a tak je nedokázal aktuálně řešit.

Vzpomeňte také například  na americký UAV – Helios, který nedobře skončil myslím také u Hawaje, když před tím v roce 2001 překonal výškový rekord vrtulových letadel hodnotou 29 km.

Takže není třeba zase tolik smutnit ani ve Švýcarsku.

15.7.2015                                                                                                    Jaroslav Lněnička

Od SOLARIMPULSE k MIGu 15

Od úspěšného mezipřistání SI 2 na Hawai při cestě na sluneční pohon kolem světa se zatím nic neděje, tak si dovolím přiložit trochu vzpomínek z aviatiky, jichž jsem byl přímým aktérem, ač jsem o to nijak vždycky nestál.

Použiji k tomu několik obrázků restaurovaného MIGu 15, které jsem pořídil  před několika týdny na hradeckém letišti. Dva jsou zde.

006

009 MIG  a Supeblanik

Bylo to v době korejské války v roce 1951, když jsem viděl poprvé dva MIGy 15 za nízkého průletu u Mimoně. V té době soupeřili v Koreji s americkými Sabry, které měly o cca 1000m nižší dostup a tak byly MIGy ve výhodě. To jsme se dozvídali na letištích a také jsme neoficiálně věděli, že s nimi tam létají Rusové.

Později, asi za 4 roky jsem se vyskytl na místě, kde jsem asi být neměl a byl jsem účastníkem ostré střelby MIGu 15 kanonem při strmém sestupném letu ve výšce asi kolem 150 metrů. Zůstal jsem s „hubou dokořán“.

Byly to, ty MIGy, na tehdejší dobu neobvyklé koncepce a tak jsme se o ně samozřejmě nejenom my zajímali. V těch letech bylo totiž ještě možné vidět na některých doznívajících aviatických akcích, například na leteckém dnu na hradeckém letišti, kořistní Me 262 – Schwalbe. Byl to impozantní stroj a v nízkém průletu při rychlosti kolem 700-800km/h úžasný zážitek. MIG 15 i Sabre  byly již o něco rychlejší.

K tomu dávnému hradeckému leteckému dni ještě přidám, že jsem viděl, stejně jako několik dalších tisíc návštěvníků, poprvé helikoptéru za letu. Byl to dvourotorový německý kořistní stroj, který se předváděl také nízko nad početně obsazenou tribunou a uváděl v neskrývaný úžas diváky, jednak hlukem a pak také prudkým víření prachu a kelímků od piva. Pak odletěl asi 50m od tribuny. Z pravého motoru se mu zakouřilo, rotor snížil otáčky a tím i vztlak. Helikoptéra se převrátila na bok, zatímco levý rotor se stále točil a asi z 12 metrů dopadla krutě na zem. Stát se o to o několik desítek vteřin dříve nad tribunou, byl z toho masakr!!!

A teď nepatrný životní zážitek, o nějž jsme nestál vůbec a měl jsem v něm hlavní roli.

Bylo to na jaře v roce 1953, když jsem v Praze navštěvoval strojní fakultu a po předchozím přerušení základního plachtařského výcviku, kdy jsem asi 40 startech na SG 38, asi 10 na Kranichu a 3 na Grunau Baby II, jsem požádal o jeho pokračování. V té době to byl již Svazarm, který nahradil předchozí Masarykovu leteckou ligu, Československý svaz lidového letectví a Doslet ( v těch všech jsem byl během té bouřlivě pokroucené doby postupně členem), kam jsem poslal příslušnou žádost.

V té době už neexistoval aviatický časopis Letectví, ale stala se jím Křídla vlasti, podle poslušného opisování z tehdy největší země na světě – SSSR. My jsme ho samozřejmě četli, protože nic jiného zde běžně dostupného z letecké branže nebylo. Rozlet myslím již také nevycházel. Ale měli jsme možnost při návštěvách Technické knihovny v Klementinu si občas vypůjčit časopisy cizí, které sem k nám ještě nějakým nedopatřením docházely. Asi byly dlouhodoběji předplaceny.

Takže nastala následující situace.

V Křídlech vlasti se na titulní straně a první vnitřní straně objevily „fotografie“ MIGů 15. Aspoň to tam tak bylo uváděno. Byly to příšerné dvoubarevné, rozmazané a zřejmě schválně pokřivené fotografie, aby z nich nepřítel nic nepoznal, ale abychom my byli hrdi na to, že takové vítězné létající stroje tady jsou. To jsme byli překvapeni?!

Naneštěstí jsme si vypůjčili v Klementinu ve zhruba stejné době švýcarskou Interavii, nevím již, který to byl ročník, kde byl na prostřední  dvoustraně explozivní obrázek MIGu 15 se všemi detaily. Včetně výzbroje a její charakteristiky. A to jsme si prohlíželi velmi podrobně. V té době ještě pořizování kopií nebylo tak běžné a možná, že to ani nešlo.

To by celkem nebylo zase asi nic tak mimořádného, ani v té ničemné době, kdy už naštěstí Stalin i Gottwald to tady nemohli vydržet a odešli trápit jiné bytosti někam jinam.

Jenže!!

Já jsem neměl „chytřejší“ nápad než ten, že jsem napsal slušný dopis do Křídel vlasti, kde byl tehdy myslím šéfem jeden člen Aeroklubu Hradec Králové, kterého jsem samozřejmě znal u letiště. A dovolil jsem si tehdejší vrchnosti navrhnout, když už nemohou zveřejnit kvalitnější fotografie MIGů, aby přetiskli alespoň to co znají už nějakou dobu ve Švýcarsku.  Pár týdnů se nic nedělo. Žádná odpověď.

Dokud jsem nepřišel do hradecké pobočky Aeroklubu Svazarmu, abych se pozeptal, kdy už budu moci pokračovat v plachtařském výcviku. A to je ta scéna a navazující průběh, které jsem nechtěl být aktérem.

Maličko to odlehčím a zveřejním další dvě fotky MIGu 15 ze 26.6.2015 z hradeckého letiště.

012

014

Přišel jsem a pozdravil, zdvořile se dotázal co je s mojí žádostí. Na odpověď mého dotazu jsem dostal otázku ….. “ Jak se jmenuješ, soudruhu“.

Když jsem odpověděl podle pravdy, zvedl se vedl mě mladší soudruh a řekl silným hlasem „Tak pojď sem, soudruhu“.    a ukázal mi na roh nejbližšího stolu, kde pod sklem byly složeny útržky rukou psaného papíru A4.

I poznal jsem roztrhaný můj dopis adresovaný před nedávnem „Křídlům vlasti“, na který  dosud nepřišla žádná odezva. Přešlo mě najednou veškeré radostné očekávání, že budu opět někde na letišti u kluzáků a také občas v nich.

A teď primitivní, hnusná začala litanie mladého kádrového strážce čistoty komunistické víry, v níž jsem se dozvěděl spoustu nesmyslných a negramotných informací o světlé budoucnosti náš všech a zejména dělnické třídy a pracujících rolníků ( z toho jsem již měl za sebou dvě zkoušky z marxismu-leninizmu na strojní fakultě v poněkud lepším dramaturgickém podání na přednáškách) a začalo mě být ouzko.

No a pak jsem se dozvěděl od tohoto soudruha, jemuž ležela na bedrech budoucnost celého vesmíru, že nejen že nebudu moci pokračovat v plachtařském výcviku, ale že se zasadí i o to, abych na pražské technice skončil. Protože jsem se provinil vší možným i nemožným, co se žádnému soudruhovi nemůže nejen líbit, ale cítí se i dotčen a ponížen tím jaký jsem napsal dopis a takové dacany nemůže dělnická třída nechat studovat.

A bylo po ptákách, to jest po dalším poletování po němž jsem toužil, i když se mě někteří přítomní pracovních Aeroklubu zastávali a snažili se alespoň odvrátit hrozbu vyloučení ze studia.

Nakonec jsem na strojní fakultě zůstal, ale plachtění bylo ztraceno.

Ten průběh jsem zkrátil, i když zase tak jednoduché v příštích dnech to nebylo.

Zbyly na mě do budoucna jenom modely letadel a pak neoficiální podvečerní přednášky z aerodynamiky a mechaniky letu na katedře termodynamiky u pana prof. Peška, doc. Bauera a ing Ježka. Ale i ty pak skončily, aby snad nevznikla nechtěná konkurence VTA v Brně, kam bylo veškeré vysokoškolské letectví již před tím přemístěno.

Takhle jsem se já setkal s MIGem 15.

Nezanevřel jsem na něj, ale Svazarm a jeho mnohé funkcionáře nemám dodnes v oblibě ani trochu, neboť jsem s nimi vytrpěl nejen v leteckém modelářství až příliš. A ztratil zbytečně času s jejich arogancí a negramotností.

021

12.7.2015                                                                                 Jaroslav Lněnička

Třetí pokus SOLARIMPULSE 2

Je 29. června 2015 9,20 h v Hradci Králové.

Před asi 13 hodinami odstartoval André Borschberg z Nagoya na Hawai a měl by letět ve výšce kolem 29 000 feet. Zbývá mu, za příznivých podmínek v tomto třetím pokusu přeletět Tichý oceán, kolem 107 hodin letového času.

Borschberg z Nagoya na Hawai 29.6.2015

Bude to asi náročné, tak ať se to podaří, přejeme již po několikáté. Pokusíme se přinést občas aktuální informace z trasy letu.

29.6.2015                                                                  Jaroslav Lněnička

 

Druhý pokus SOLARIMPULSE o přelet z Asie na Hawai

Ve 12,30 UTC začala předletová příprava SOLARIMPULSE ke druhému pokusu o přelet z Nagoya na Hawai. Počasí bylo shledáno po několika týdnech čekání v Japonsku příznivým.

Solarimpulse na Hawai

Předpokládaný start má být v 17,30 UTC.

Vzdálenost bude kolem 7 900 km a potřebný čas k jejímu překonání nejméně 115 hodin!!!! Z toho plyne průměrná rychlost letu asi 68 km/h.

To je dobrá zpráva pro tento projekt.

Ať se daří nepřetržitě  po celou dobu budoucích 5 dní.

23.6.2015  Hradec Králové  14,30 h.                                   Jaroslav Lněnička

Druhý pokus o přelet z Japonska na Hawai byl zatím odvolán. Žádnou radost z toho nemáme, jakkoliv jde toto úsilí mimo nás.

Nagoya

23.6.2015 – čas 21.15 h v Hradci Králové                                        J.Lněnička

Měření nebo počítání aerodynamických charakteristik ?

821  Příklady turbulátorů copyUž jsme o tom asi před lety psali, ale v návaznosti na  článek z 10.5.2015 v tomto magazínu, to zmíním ještě jednou. Je to nevtíravé poučení o tom co se může dít s údaji o profilech, které jsou naměřeny v aerodynamických tunelech a vypočítaných pomocí vhodných programů, zvané charakteristikami profilů nosných a ocasních ploch a případně něčeho jiného. Více >

SOLAR IMPULSE

Po 12 letech usilovné práce je Solar Impulse 2 stále uzemněn již několik týdnů v Nagoy, protože rozsáhlá studená fronta brání tomuto stroji na sluneční pohon pokračovat v bezpečném letu přes Pacifik na Hawai. Obavy z nedostatku přenosu sluneční energie sáláním do solárních panelů zřejmě přiměly organizátory k delšímu přerušení letu v Japonsku. Noční lety by mohly být tím ohroženy.

Pro připomenutí celé grandiozní akce pohlédněte na následující obrázek, který podává situační přehled o celé předpokládané  trase letu.

To Hawai copy

Zdržení je již poměrně dlouhé a může způsobit potíže při přeletu USA, kde nastává pomalu, ale jistě sezóna tornád. Nadšení v týmu asi příliš nepanuje. Psychické zatížení není asi zanedbatelné.

Je to škoda, že příroda opět uplatnila, ne příliš vhodně, svůj obrovský vliv.

Jsme s těmi odvážlivci, přejeme brzké zlepšení počasí.

Ale to je asi tak všechno co s tím můžeme z Hradce Králové udělat.

8.6.2015                                                           Jaroslav Lněnička

Měření a počítání aerodynamických charakteristik těles

Robinsonův koloběhMožná by se to také mohlo nazvat popovídání nebo také „tlachání“ o tom jaké aerodynamické charakteristiky a tomu náležející hodnoty součinitelů vztlaku, odporu a momentu mohou být výsledkem náročných a zdlouhavých měření malých nebo i větších křídel s nekonečným rozpětím – tedy profilů nebo všelikých těles vystavovaných účinkům proudu tekutin. Více >