Zatím opouštíme profily „příšerky“

829

Abychom usnadnili aviatické „vývojaření“ těm co se o to snaží, tak jsem se odhodlal zveřejnit jeden z připravovaných profilů, jež snese bez problémů úspěšné použití nejen u modelů letadel, ale i u jejich skutečných vzorů, například ULL.

Je to v podstatě klasická koncepce s maximální tloušťkou za 26% a prohnutím  za 30% hloubky.

Jejich velikosti charakterizující geometrické vlastnosti byly zvoleny tak, aby umožňovaly: 1. zisk dostatečně velkého vztlaku

                     2. co možná malého odporu a to obojí v širším rozsahu úhlů náběhu

                     3. co nejmenší klopivý moment  s poměrně stálou hodnotou v                                   předpokládaném rozsahu používaných letových poloh

4. stavbu pevné a tuhé nosné plochy

5. a snad i malou citlivost ke znečištění jejich předních částí.

Nějakou dobu mě to trvalo, než jsem nakonec skončil u tvaru, který je na připojeném obrázku.

830 LHK 12-M-n

Bez dostatečně přesného vyrobení tvaru, daného souřadnicemi, se může snadno přihodit, že očekávání uživatelů mohou vyznít zklamáním.

Kromě tohoto příkladu profilů je jich připraveno ještě několik desítek k použití ve velkém měřítku kreací létajících strojů, počínaje jejich modely a konče středními  velikostmi i pro lidské posádky, včetně strojů bezmotorových.

30.8.2014                                                        Jaroslav Lněnička

Jiný experimentální profil – 2.část

Profil s tlustou TE   -    LHK TE 6Předkládám neprofesionální pokračování příběhu pohybů malého kluzáku povětřím Země tak jak se mi podařilo je pozorovat a některé informace z toho získat. Byl to jen  volně létající kluzák uvedený v první části tohoto příběhu, což velmi ztížilo sledované jevy neboť například i vítr o rychlosti kolem 1 m/s byl již značnou překážkou, která může  nemálo zkreslit výsledky. S tím jsem ale počítal, protože jsem s tím měl zkušenosti již z počátku 80. let minulého století. Více >

Jiný experimentální profil – 1.část

Experim. profil LHK TE 14 - 2I když zázračný profil nosných ploch létajících strojů zatím není k dispozici, mohou se třeba trochu prozkoumat okrajové podmínky jejich jiných tvarů, které nazývám „příšerkami“.

V tomto případě, když už jsme se o nich zmínili v našem magazínu v letech minulých, to bude jiný podivný tvar, jehož maximální tloušťka se nachází ve 100% hloubky profilu a jeho střední křivka má jeden inflexní bod, když nepočítáme náběžnou a odtokovou hranu. Více >

Semináře o létajících modelech, případně i o jejich skutečných vzorech

pozvánkaJak se rozpíná neustále rychleji nekonečný vesmír, jehož součástí jsme, tak se obdobně rozrůstá zájem o aviatiku a s tím se množí řada otázek. Některé jsou dokonce inspirativní. Ostatní , a těch je dost, jsou stále a znovu, když to řeknu citlivěji, „jinačí“. Na ně se odpovídá obtížněji a stručně, ač to mnozí tazatelé vyžadují, na některé to nejde vůbec. Více >

Výprodej aviatických knih za polovinu

výprodej knihKdyž se nastaví podmínky, že je třeba něco zásadněji změnit, pak je lepší to udělat dříve než později. Nastává čas kdy se snažíme kolportovat DVD s aviatickou tématikou – 1.samotný magazín Akademie letectví a 2. Aviatické komiksy, abychom se přizpůsobili současným podmínkám. Několik desítek kusů bylo již odesláno.

V tomto příspěvku však chci nabídnout případným zájemcům více desítek  knih, které jsem měl možnost stvořit pro nakladatelství Aeromodel v minulých asi 15 letech. Jsou to knížky v měkké vazbě o aviatice včetně leteckého modelářství, jakožto jejího podhoubí. Více >