Anglické(dříve imperiální) versus metrické míry

RychloměrJiž jsme to před nějakým časem v tomto magazínu uváděli, ale přesto to připomenu poněkud jinak ještě jednou. Jedná se o převážně délkové dosud používané míry t.zv. imperiální (anglické respektive nyní americké) a pro širší gramotnost i některé míry jiné, pro život však důležité. Více >

Nové eroplány pro občany

NorthropPo delším rozumování jsme se rozhodli, že jednak vypíšeme soutěž na návrh nových  letounů, které by postupně rozšířily pohyblivost podnikatelů a těch co rádi cestují menšími letouny poměrně rychle a do vzdáleností větších než 500 km a zároveň těch co se zase většinou spokojí s vlídným poletováním v blízkém  i trochu vzdálenějším okolí domovského letiště a také, že nadhodíme druhý návrh  se stejným tématem souvisejícím se „spolkařením“, podobně jako to bývalo v době obrozenecké v 19. století. Více >

Jiný experimentální profil – 2.část

Profil s tlustou TE   -    LHK TE 6Předkládám neprofesionální pokračování příběhu pohybů malého kluzáku povětřím Země tak jak se mi podařilo je pozorovat a některé informace z toho získat. Byl to jen  volně létající kluzák uvedený v první části tohoto příběhu, což velmi ztížilo sledované jevy neboť například i vítr o rychlosti kolem 1 m/s byl již značnou překážkou, která může  nemálo zkreslit výsledky. S tím jsem ale počítal, protože jsem s tím měl zkušenosti již z počátku 80. let minulého století. Více >

Jiný experimentální profil – 1.část

Experim. profil LHK TE 14 - 2I když zázračný profil nosných ploch létajících strojů zatím není k dispozici, mohou se třeba trochu prozkoumat okrajové podmínky jejich jiných tvarů, které nazývám „příšerkami“.

V tomto případě, když už jsme se o nich zmínili v našem magazínu v letech minulých, to bude jiný podivný tvar, jehož maximální tloušťka se nachází ve 100% hloubky profilu a jeho střední křivka má jeden inflexní bod, když nepočítáme náběžnou a odtokovou hranu. Více >