Snad akrobatické zápolení v povětří ?

Již jsem delší dobu nepoškádlil aviatickou „samodělnou“ veřejnost geometrickými výtvory, které mohou být zvány třeba profily nosných ploch. Profil nosné plochy, ale nejen její, může být diskutován například jako jakási uzavřená geometrická křivka s horní a spodní stranou, tloušťkou a prohnutím, nebo i bez něho. Od ní pak očekáváme, že na nosné ploše vhodného tvaru vytvoří vedle všudypřítomného odporu také a hlavně vztlak, pokud o to budeme stát. Neboť někdy se obejdeme i bez něho.

Od profilu očekáváme, pokud nejsme úplně naivní a nehledáme ideální tvar úplně bez odporu, že vytvoří a to podle našeho přání vztlak právě takové velikosti jakou žádáme. Což se nezřídka ale nezdaří.

Protože se nacházíme v reálném prostředí smiřujeme se s tím, že kompromisu se ani v těchto případech vyhnout nelze. Takže nejen, že hodnoty vztlaku nemohou být jakkoliv velké, ať již kladné (působící proti zemské tíži) či záporné (působící opačně), ale ani jejich průběhy v souvislosti s polohou letícího stroje, neboť ta je v těchto případech velmi důležitá, nejsou nezávislé.

Když uvážíme, že  každý profil nosné plochy (zůstaňme  v tomto povídání jen u nich) má omezenou hodnotu největšího vztlaku danou nejen jeho prohnutím, tloušťkou a jejich rozložením  v závislosti na vzdálenosti od náběžné hrany, tak se musíme smířit ještě s tím, že vedle vztlaku a odporu provází pohyb letícího stroje i klopný moment. Ten je málokdy úplně nulový, ale za to mnohdy hodně velký a jeho průběh může napovídat, že se nelze vyhnout nemalým obtížím. Zejména když se vzrůstajícími úhly náběhu nejen zmenšuje svoje působení proti smyslu hodinových ručiček, ale přechází do hodnot s opačným smyslem působení. To znamená, že se snaží za letu při zvětšování úhlů náběhu tuto tendenci danou jeho aerodynamickými vlastnostmi, ještě zvětšovat.

Aerodynamické vlastnosti jakéhokoliv profilu jsme schopni, pokud můžeme, získat z příslušných  diagramů, v nichž  jsou závislosti součinitelů odporu, vztlaku a klopivého momentu  na úhlech náběhu uvedeny. Také to může být v nějakých vhodných tabulkách číselně vyjádřeno.

No a co teď s tím??!!

Takovéto akademické tlachání málokomu něco důležitého napoví.

Jaký tedy profil vybrat nebo dokonce stvořit, když dnes již je dostatek gramotných jedinců, kteří s vhodnými programy dokáží simulovat tvar profilu s jeho očekávanými vlastnostmi?

Takže se vraťme na začátek úvah o tom pro jaký létající stroj má být profil nosné plochy vyhledán či přímo stvořen. Nezapomínejte ale, že létání není levná záležitost a vedle pořizovacích nákladů jsou nemalé i náklady provozní.

Měl by to být stroj pro rychlé poletování, turistiku po našich i cizích vlastech, létání ve výškách, dosahování co nejdelších ulétnutých tras,  výcvik budoucích uživatelů letounů, mnohahodinová létání ve větrných povětřích na vhodných svazích, vytváření ladných či kostrbatých kotrmelců  či jiných obratů v atmosféře Země, ……

Když si tohle ujasníme jsme na celkem správné cestě jak vhodný profil zvolit a případně i sehnat.

Snad takové???!!!

 51 Obrysy méně obvyklých profilů

Nebo tyto?!?!

2 3 hypotetické ptačí profily

A pak sestrojit třeba takovýto kluzák??

Asi těžko.

Luňák L-107

LETOV 107 Luňák

A co takovýto akrobatický stroj???

Z 50 L - foto

Z50 L

Postavit by se snad mohl, ale akrobacie by byla směšná a možná i nebezpečná.

Takže jaké ku příkladu profily by mohly vyhovovat létajícím strojům určeným především pro všeliké obraty v povětří?!?!

Třeba ty dva a jim podobné, které jsou v následujícím obrázku???

Ten tlustší umožní postavit štíhlejší křídlo i když u akrobatických strojů zas tak velký požadavek na to není.

Ten tenčí zajistí poněkud lepší výkony a nezhorší letové vlastnosti.

A ten nejtenčí by mohl být použitý na okraje křídel pokud by například nekomplikoval příliš ovládání křidélek.

550 Návrhy profilů pro akrobatické stroje

Připojuji ještě nějaké poláry od všech tří profilů, které by mohly obsáhnout pomyslnou letovou sestavu u kluzáku odpovídajícímu například L 107 – Luňáku. Byly stvořeny programem PROFILY 2.30Pro.

Stroj, který by je vhodně využil by mohl ve srovnání například s Luňákem, i když NACA 23012 je velmi solidní profil ze 40. let minulého století, vykazovat klouzavost v rozmezí 2,65 – 27 namísto proklamované hodnoty  24 u původního Luňáka. Není to kdovíjaké zlepšení, ale  zvýšení klouzavosti o cca 11% by bylo jistě přijato s povděkem.

551 poláy LHK C 16 10 -1.28

552 poláry LHK C 16- 10.1-1.28-mod

553 poláry LHK C 16 -10.1-1.28-mod-mod

554 POLÁRY

Tak a to by mohlo být zase na nějaký čas, jako příspěvek do diskuze, postačující.

23.1.2016                                                             Jaroslav Lněnička

SOLAR IMPULSE 2 v přípravě na druhou část letu kolem světa

Dnes jsem dostal, stejně tak jako mnoho dalších abonentů, obsáhlý materiál od teamu Solarimpulse, který podrobně informuje o tom co dosavadní jejich úsilí naplňovalo.

Vybral jsem z něj jen velmi stručnou zprávu, v podstatě upozornění na to co se má dít v nejbližších měsících s gigantickým modelem s jednočlennou posádkou na sluneční pohon.

 

 

SI 2

Byly to potíže s temperováním baterií, které znemožnily dokončit přelet Pacifiku a přezimovat jako tažní ptáci, na Hawai.

Team SI 2 uvedl, mimo jiné asi následující (je to jen můj neoficiální překlad s nepatrnými úpravami):

Náš novoroční cíl cesty kolem světa zahájené v březnu 2015 bude splněn do července 2016.

Zkušební lety na Hawai s upravenými částmi stroje začnou v únoru 2015.

Pak přeletí SI 2 zbytek Pacifiku, USA, Atlantik a Evropu než přistane v Abu Dhabi, odkud loni startoval.

Velmi proměnlivé povětrnostní podmínky během cesty zřejmě způsobí nejedno překvapení a zesílí dobrodružství na trase.

Další obrázek naznačuje jaké by mohly být zvoleny alternativy přistání v USA, v Evropě a k Abu Dhabi.

 

 

trasa letu

20.1.2016                                                                      Jaroslav Lněnička

Ozvěna snad z roku 1963

Untitled-1Dostal se mi před oči článek, který mi poslal Venda Brandejs a snad ho někde našel pan ing Chvála z LAA. Četl jsem ho několikrát a pak ještě déle zvažoval co s tím. Založit, zapomenout, připomenout,…? Nakonec jsem se odhodlal k jeho zveřejnění ve zkrácené verzi, protože jsem, ač ještě pamětník té doby, několika odstavcům nerozuměl. Vyjádření tehdejší profesionální instituce jsem nechal v původním publikovaném znění. Snad se nedopustím nějakého fatálního nedorozumění, když ponechám jména obou autorů. Více >

Přehled článků AL za rok 2015

 

Rehek 2015

 

 

1.1.2015-Novoroční pozdrav KLUBU A

12.1.2015-Olda Novák se připojil k většině

21.1.2015-SolarImpulse 2 kolem světa

24.1.2015-Létající stroje se dvěma plochami – dvojplošníky Více >

PF 2016 a dále

Dožili jsme se téměř konce roku 2015 a bývá proto zvykem stvořit nějakou hypotézu dalšího bytí na Zemi a pro nás hlavně v aviatice.

Předkládám ji, za AKADEMII  LETECTVÍ  i  KLUB  A, v následující koláži a rád bych kdyby se s co nejvyšší účinností stala skutečností.

PF 2016

Hodně zdaru na té nelehké pouti přeje

                                                                        Jaroslav Lněnička a Svatopluk Tomšů. 

19. 12. 2015 © Jaroslav Lněnička

Jak člověk ještě stále, naštěstí pro ostatní lidi,nevítězí vždy nad přírodou Země

pera křídla rorýseProtože jsme aviatický magazín všímáme si věcí, které s pohybem v ovzduší Země souvisí. Někomu se to může zdát úsměvné, ale to ponecháváme na něm samotném.

Nedávno jsem zahlédl fotografii Alana Mc Fadyena a pak ještě několik jejích kopií, kde je úžasný záběr na střemhlavý let ledňáčka za kořistí, když se právě dotýká vodní hladiny, aniž by z ní  vytryskla jediná kapka. Trvalo mu to prý 6 let, než se mu takový záběr na jedné z několika tisíc fotek povedl. Jsme rádi, že se mu to povedlo a ten obrázek  uvádíme dále.

Vedle toho, že mě zaujala houževnatost autora takový obrázek stvořit, jsem chtěl upozornit gramotnější stoupence našeho magazínu vybavené dostatečnou intelektuální bravurou na to, co lze ještě z fotografie vyčíst, aniž bychom se pletli profesionálním ornitologům do řemesla. Více >

Skromná aviatická anonymní soutěž nových UL létajících strojů

1199 anonmymní soutěž Klubu  AVypisujeme další soutěž v branži aviatiky i když předpokládáme, že nemusí hojně obsazena. Což nám však tolik nevadí neboť jsme zvědavi byť i jen na jakékoliv gramotné komentáře těch, kteří je stvoří.

Oč běží?????????????????

Jedná se o anonymní soutěž na dva-tři létající stroje, jejichž přibližné tvary jsou na připojených obrázcích. Více >

Amatérské stavby letadel

22Tento dokument je určen pro těch několik desítek, zejména tuzemských  upřímných stoupenců aviatiky uvažujících o vlastní stavbě létajícího stroje, z nichž pak asi  5 až 8 z nich to dílo dokončí, asi ne více, a bude na něm létat. Což se ještě před nepříliš dlouhou dobou nemohlo. Více >

Hudba a slovo

5Tentokrát zase poněkud odbočíme a uvedeme kratičkou prezentaci pro ty, kdo by chtěli vedle aviatiky ještě prožít několik hodin v dobré společnosti s hudbou a vlídným slovem na to navazujícím. A případně s tanečky.

Oč se asi bude jednat je uvedeno v nabídce.

J.Strausse a G.Millera se nám zatím do uvažovaných programů prosadit nepodařilo, ale co není může být. Více >