Některé možnosti profilů nosných ploch ULL

Protože jsme se po nějakou dobu odmlčeli, což by mohlo vyvolat případné znepokojení mezi našimi příznivci, tak přinášíme kratičkou informaci o některých profilech, jež by mohly připadat v úvahu pro nosné plochy ULL. A sice jak pro bezmotorové, tak i pro ty druhé s vrtulemi vpředu-vzadu-nahoře,…

Použil jsem jako jakýsi ekvivalent profil SM 701, po nějakou dobu oblíbený u různých i profesionálních stavitelů ULL. Porovnal jsem jej pomocí italského programu PROFILI Pro, což je modifikace Drelova X-foilu a předkládám je k zamyšlení či zavržení našim čtenářům.

Protože se jedná o porovnání známých vlastností i výkonů SM 701 není nutné posuzovat případné kvalitativní výsledky absolutně. Rozhodující by mělo být k jakým změnám může dojít pomocí těchto dvou programů.

Záměrně jsem „nevyžehlil“ souřadnice ani jednoho z posuzovaných profilů, abych suploval skutečné výrobní odchylky jejich tvarů k nimž v praxi běžně dochází.

Jedná se celkem o 5 profilů středních a větších tlouštěk, aby se bylo možno při „gramotném“ návrhu ploch  obejít bez vzpěr. Dřevěná stavba s nějakou kompozitovou výrobní technologií je předpokládána. Hlavně asi pro nosníky křídla. Anebo taky ne.

Profily jsou v následujícím obrázku a uvedením dvou geometrických charakteristik.

Příklady možných profilů nosných ploch ULL

Co lze očekávat od nosných ploch ULL při případném použití uvedených profilů je pro 3 Reynoldsova čísla spočítáno a uvedeno v následujících grafech pro klouzavosti a průběhy klopivých momentů.

5 profilů pro ULL 1 000 000

Porovnání 5 profilů pro ULL

5 profilů pro ULL 3 500 000

Turbulence v hypotetickém početním tunelu byla předpokládána mizivá a Machovo číslo rovné nule.

Za povšimnutí snad stojí permanentní zaostávání SM 701 ve výkonech za 4 novějšími profily, nemluvě o jeho málo příznivém průběhu klopivého momentu i jeho velikosti u 3 z nich. Tato uctivá poznámka nemá za cíl SM 701 jakkoliv deklasovat. Vývoj, ale přece jenom kupředu pokročil.

Tolik jsem chtěl napovědět o tom co by bylo možné, kdyby……

A zároveň jsem nechtěl rozpoutávat nějaké vášnivé diskuze.

17.5.2016                                                                       Jaroslav Lněnička

Komorní setkání KLUBu A

Dne 23.4.2016 se uskutečnilo v Hradci Králové další setkání dobrovolného, nezávislého, ambiciozního a chudého seskupení stoupenců amatérských staveb létajících strojů, známého již pod pojmem KLUB A.

Mnozí z dřívějších účastníků se nedostavili, protože dali přednost například výstavě AERO 2016 ve Friedrichshafenu, svým osobním nebo rodinným záležitostem a třeba i důležitým jubileím, jako Venda Brandejs u příležitosti svých desetinásobných narozenin, kam se nemohl nedostavit. Bereme to jako dostatečnou omluvu a jemu přejeme hodně úspěchů.

Protože však by mohla nastat situace, kdy tato setkání nebudou třeba nijak zvlášť přitažlivá, tak uspořádáme další setkání asi až v říjnu tohoto roku.

V té době budou v pokročilejším stádiu stavby dva kluzáky, jak jsme se o nich zmiňovali. Vypadá to tak, že by mohly být připraveny k testování v druhé polovině roku 2017. Je to snažení Slávy Macha, celokompozitový stroj   a také Libora Knápka převážně stroj dřevěné konstrukce.

Jiní se zatím k nim nepřidali, ač by to celkovému tvůrčímu úsilí určitě prospělo.

Aleš Kondr na tomto setkání připomněl existenci fóra KLUBu A a jeho možnosti, tak jak si to někteří naši příznivci přáli. Snad je to přiměje k vyššímu využití tohoto  nástroje komunikace.

1003 Polovina kompoz. trupu - Mach , březen 2016

002

2.5.2016                                                                           Jaroslav Lněnička

Unmanned water(not air) vehicle

Sea HunterPřestože je naším přednostním zájmem aerodynamika a fyzikální  zákony, které umožňují letadlům pohybovat se v atmosféře Země, nemohli jsme nechat bez povšimnutí i některé okolnosti provázející úkazy hydrodynamické.

Neboť to byla mimo jiné i hydrodynamika a konec konců i hydrostatika (Archimedův zákon a vzduchoplavectví), které zejména zpočátku objevování zákonitostí při proudění tekutin stály v těsném závěsu. Více >

Výstava fotografií Radky Máchové z aviatiky

final_vystava_pozvanka-web - R. Máchová

Všem lidem od aviatiky oznamujeme, že naše příznivkyně paní Radka Máchová, pořádá výstavu fotografií z letecké branže.

Doporučujeme ji navštívit, teď mám na mysli výstavu. Více >