Home » Posts tagged 'AL 3/12'

Tag Archives: AL 3/12

Milovníci zvláštních profilů

Je značný počet stoupenců nejen leteckého modelářsví neboli UAV, kteří se nechávají unášet všelijakými létajícími stroji s jednoduchými tvary a profily nosných ploch. S nimi potom, protože jsou prakticky vždy motorově předimenzovány, vyvádějí ve vzduchu kousky při nichž by případná posádka, pokud by šlo o skutečný letoun, velmi rychle zemřela. To vyhovuje nejen jim, ale také hlavně výrobcům takovýchto strojů. Ti zjednodušují výrobní náklady co nejvíce. Výsledkem je sice jejich větší zisk, ale i deformace poznání těch, kteří tyto malé stroje používají. Mají totiž pocit, že létá všechno co má křídlo a motor. (Pokračování textu…)

AERO 2012 Friedrichshafen

Tak jako každý rok touto dobou probíhá právě v těchto dnech globální ukázka civilního letectví pod názvem AERO 2012 Friedrichshafen. Průmysloví experti očekávají roční 7%ní růst poptávek po letadlech pro obchodní účely a zesílenou poptávku po ULL. My jsme letos neměli možnost zúčastnit se této akce. (Pokračování textu…)

Letadla a 2. světová válka

Během 2. světové války bylo vynaloženo obrovské úsilí na výrobu zbraní a mezi nimi i letadel k zabíjení obyvatel zeměkoule. Stálo to tolik peněz a bylo utraceno tolik lidských životů jako nikdy před tím v tak krátkém čase. Příčiny války vznikly již při podepsání versailleské smlouvy po 1. světové válce. Poraženému Německu byly určeny například tak velké náhrady škody a také bylo zbaveno svých zámořských držav, že to v něm vyvolalo nejen pocit ponížení, ale touhu po odplatě. (Pokračování textu…)

České knížky o leteckém modelářství

Rozhodl jsem se, přestože o čtení knih zejména s odbornou tématikou není enormní zájem, zveřejnit svůj neúplný soupis české literatury související s leteckým modelářstvím. A sice od roku 1939 . Třeba to někomu pomůže v nalezení toho co mu právě chybí. Z uvedených titulů je možné poznat, že toto odbornější odvětví literatury nepokulhává příliš za světovým standardem ani v množství ani v kvalitě, pokud se týče pojednání o aerodynamice a mechanice letu modelů. Metodické pokyny Svazarmu, do něhož jsme dříve museli být začleněni, byly také poměrně rozsáhlé. (Pokračování textu…)

Co by se mohlo, ale spíše mělo, vědět o vrtulích

Vrtule  je nástrojem pro převod točivého momentu hnacího ústrojí na sílu potřebnou k pohybu letadla v ovzduší země.

Výslednou aerodynamickou sílu vzniklou na rotující vrtuli můžeme rozložit do dvou složek. Do směru letu, tu pak nazýváme  tah.  A do roviny rotace,kde působí na určitém rameni a vytváří tak moment působící proti kroutícímu momentu motoru. (Pokračování textu…)

Retro závěsných kluzáků 70. let 20. století

Když jsem se probíral jedněmi staršími materiály, které jsem našel v  jedné ne příliš často otvírané zásuvce, našel jsem několik starších fotografií ze 70. let minulého století. Napadlo mě, že by mohly být doplňkem článku zveřejněném v jednom z předchozích čísel našeho magazínu, pojednávajícím o tom, jak jsme se marně snažili o „laskavé“ povolení tehdejších mocipánů k tomu, aby bylo povoleno a umožněno pod jejich arogantní patronací oficiální poletování amatérských nadšenců té doby. Jak to probíhalo a dopadlo bylo již v našem magazínu zveřejněno. (Pokračování textu…)

AERO 2012 Friedrichshafen

A zase je tu nyní již po  několik let každoroční největší kontinentální výstava všeobecného letectví, včetně leteckého modelářství.

A opět je to ve Friedrichshafenu na Bodamském jezeře v dubnu letošního roku. To jest, asi za dva měsíce. (Pokračování textu…)

Přízemní atmosférické proudění

Na Floridě v USA mají sice nyní poněkud odlišné počasí, ale obrázky, které jsme získali z MSN.com  a jež pořídili M.Schaeffer a JR Hott jsou velmi zajímavé. Alespoň pro ty kdo pozorují okolní atmosférické prostředí i u nás. Mohou být, snad to nebude znít nadneseně, i dobrou demonstrací toho, jak si počíná vzduch při proudění kolem terénních překážek. To může být instruktivní i pro ty kdo se zabývají aerodynamikou staveb a s tím souvisejícími jejich namáháními od větrů, které jsou nezřídka zničující. (Pokračování textu…)

Co umějí ptáci

Historie létání byla asi započata pozorováním letů ptáků a hmyzu. Je to už velmi dávno a zprávy z těch dob jsou kusé a málo přesné. Jedním z věrohodných pramenů jsou poznatky obsažené v „Kodexech“ Leonarda da Vinci. Ten se ještě létat nepokoušel, ač toho hodně vypozoroval a mnohému porozuměl. Pak je k dispozici několik, většinou ústních zpráv, které oznamovaly až do posledního desetiletí 19. století negativní a tragické zprávy o tom jak se lidé pokoušeli létat, protože vznášet se už dost dobře uměli. (Pokračování textu…)

Znovu o souměrných profilech

Ačkoliv toho bylo již hodně napsáno o souměrných profilech i v našem magazínu, zdá se, že toho nebylo příliš. Zejména letečtí modeláři, milovníci halových produkcí anebo létání v omezených venkovních prostorech za bezvětří, stále ještě nepronikli vždy do těch „komnat“ souměrných profilů kam by se měli dostat. Pokusíme se pootevřít tyto dveře v tomto článku. Bude to jen nahlédnutí, protože málokdo z nich je ochoten podstoupit rozsáhlejší exkurzi. (Pokračování textu…)

Archivy