Home » Stavba letounů » 9. setkání Klubu A

9. setkání Klubu A

Print Friendly, PDF & Email

Díky laskavosti a porozumění společnosti DSA a.s. se uskuteční dne

7.4.2018

v jejich prostorách na hradeckém letišti další setkání příznivců amatérských staveb a renovací létajících                                    strojů zatím s pevnými křídly

se začátkem v 9,30 h

Návrh programu

  1. krátké prezentace pánů L.Knápka, M.Černého, M.Urbance, J.Macha. R.Kolumpka a případných dalších, o nichž zatím nevíme, o stavu jejich létajících strojů
  2. rámcová populární osvěta o vrtulích
  3. všeliká gramotná diskuze související s aviatikou

Když bude projeven zájem dosud Klubem A nedotčených stoupenců aviatiky, například i z řad leteckých modelářů, jsme schopni, a rádi tak učiníme, je zahrnout mezi nás.

  14. 3. 2018                                  © Jaroslav Lněnička               podporou DSA a.s.

Toto nezávislé občanské a neziskové uskupení má snahu přinést do aviatiky některá poznání, kontakty a příklady intelektuální bravury těch, co k tomu mají a mohou něco říci.

Veřejně dostupným k tomu je i internetový magazín AKADEMIE LETECTVÍ, jehož 10 ročníků je na stejné adrese snadno uchopitelných.

J.L.

 


4 komentáře

Leave a comment

Archivy