Home » Knihy

Knihy

Print Friendly, PDF & Email

( pozn.: neúplný seznam českých knih o leteckém modelářství naleznete zde )

Získat knihy přímo od pana Lněničky už bohužel není možné, to samé platí pro Akademii na DVD.

Zveřejňujeme na těchto stránkách knihy vydané nakladatelstvím AEROMODEL Hradec Králové, které mohou docela dobře posloužit k rozšíření informací uváděných v Akademii letectví a i jako zdroje poznání pro samouky i všeliké kursy. Můžete je zajistit prostřednictvím našeho e-magazinu.

LÉTÁNÍ / FLYING

Kniha formátu A5 s barevnou obálkou o 184 stranách z nichž je 16 barevných. Je to populárně vysvětlení principů aerodynamiky a mechaniky letu v českém a anglickém jazyce. Je tu 78 instruktivních obrázků a grafů týkajících se vlastností a proudění vzduchu kolem profilů, křídel, ocasních ploch a listů vrtulí pro předpokládané výkony a vlastnosti letadel do rychlostí letů cca 400km/h. Je to mimo jiné vhodný doplněk výcviku směřujícího k získání pilotního diplomu. Čtenáři jsou nabízeny k pochopení příčiny a následky sil a momentů působících na létajících strojích, což je zatím stále některým pilotům dost vzdáleno a bývá to příčinou katastrof. Létání je sice snadné, ale ne zase tolik, aby při tom byly ignorovány fyzikální zákony, působící na štěstí nezávisle na nás. Kvalitní anglický překlad umožní zároveň přijmout za vlastní nejen správné technické výrazy, což usnadní četbu anglicky psaných leteckých časopisů .

letani_lidealetadla letani_05 letani_01 letani_02 letani_03 letani_04

LIDÉ A LETADLA

Knížka formátu A5 s barevnou obálkou o 304 stranách, z nichž je 48 opatřeno barevnými a 19 černobílými fotografiemi z více různých pramenů. Ty jsou ještě doplněny 141 náčrty letadel a aerodynamických charakteristik 16 profilů křídel a ocasních ploch. Obsah knížky je zaměřen jednak na 19. století a na úsek do třicátých let 20. století. Středem pozornosti nejsou, až na výjimky, letadla vojenská. Značnou část knížky zaujímají především menší a ultralehká letadla až do roku 2002. Na 20 stránkách je stručný návod jak je možné docela dobře posoudit, malé kupované nebo doma stavěné letadlo. V knížce jsou také uvedeny některé velmi zajímavé příběhy pionýrů letectví z 16. a 20. století k povzbuzení současných stoupenců letectví a také je tu naznačeno, jak bylo vícekrát hodně blízko k předstižení bratrů Wrightových..

lal_01 lal_02 lal_03 lal_04 lal_05 lal_06 lal_07 lal_08 lal_09

ON AIRFOILS

kniha formátu A5 o 110 stranách a barevnou obálkou v anglickém jazyce popisující k čemu dochází při proudění kolem těles, zejména profilů křídel modelů letadel. Zde existují záludnosti, které se u skutečných letadel nevyskytují. Je zde uvedeno několik desítek profilů se souřadnicemi včetně aerodynamických charakteristik některých z nich.

airfoils_163

O MODELECH LETADEL 1.část, 2. část

1.část: knížka formátu A5 s barevnou obálkou obsahuje na 160 stranách zásadní informace o : kategoriích modelů letadel, jejich pohonech, vrtulích, stavbě a stavebních materiálech. Je zde 101 obrázků a skic modelů, jejich dílů, doplňků, konstrukčních řešení, profilů křídel atd. Tato publikace nahrazuje dřívější již rozebrané knížky a soustřeďuje důležité, mnohdy obtížně dostupné, ne vždy srozumitelně podané a v časopisech či webových stránkách roztříštěné informace z leteckého modelářství .

2.část: knížka formátu A5 o 128 stranách s barevnou obálkou obsahuje rozsáhlý popis problematiky profilů křídel, ocasních ploch, listů vrtulí a rotorů. Profily různých tvarů jsou zde rozebrány po stránce jejich vlastností, výkonů a následných použití pro ten který model tak, aby byly využity co nejefektivněji. Je zde 70 obrázků a diagramů a souřadnice 12 profilů, které v podstatě pokrývají potřeby všech známých kategorií modelů.

omodelech1_2

omodelech_01 omodelech_02 omodelech_03 omodelech_04 omodelech_05 omodelech_06 omodelech_07 omodelech_08

Uvedené knížky vydalo, mimo jiné, nakladatelství AEROMODEL v průběhu 12 let. Jsou stále aktuální a ještě k dispozici.

 

bez porta

včetně porta

včetně porta v ČR

 

EUR/ks

EUR/ks

Kč/ks

Létání/Flying

7

12

150

Lidé a letadla

13

21

290

On airfoils

5

9

120

O modelech letadel 1. část

8

14

185

O modelech letadel 2. část

8

14

185

Archivy