Home » Počasí » Přízemní atmosférické proudění

Přízemní atmosférické proudění

Print Friendly, PDF & Email

Na Floridě v USA mají sice nyní poněkud odlišné počasí, ale obrázky, které jsme získali z MSN.com  a jež pořídili M.Schaeffer a JR Hott jsou velmi zajímavé. Alespoň pro ty kdo pozorují okolní atmosférické prostředí i u nás. Mohou být, snad to nebude znít nadneseně, i dobrou demonstrací toho, jak si počíná vzduch při proudění kolem terénních překážek. To může být instruktivní i pro ty kdo se zabývají aerodynamikou staveb a s tím souvisejícími jejich namáháními od větrů, které jsou nezřídka zničující.

Pohledem na strukturu proudění, jež byla pozorována asi 5 minut z helikoptéry z několika stran, lze usuzovat na to, že vítr vanoucí z moře nebyl silný a proudění bylo nezvířené. A tedy vrstevnaté neboli laminární. Pilot helikoptéry se snažil tento obraz proudění nenarušit a proto se pohyboval v patřičné vzdálenosti od pozorovaného jevu.

Při silnějším větru, jaký se jistě na pobřeží vyskytuje, nastanou poměry v proudění dost odlišné, protože vznikne řada vírů, jež vytvoří odlišné tlakové a tím i jiné rychlostní poměry kolem budov . Stěží však budou viditelné jako ty, které vznikají na rozhraní mezi vlhkým a vodou zcela nasyceným vzduchem, kdy vodní páry ve vzduchu přítomné zkondenzují a celý prostor zviditelní. Takovéto situace jsou simulovány ve vhodných aerodynamických tunelech za nemalých finančních nákladů a nemusejí vždy odpovídat skutečným poměrům, které mají pomoci odhalit. Proto se domníváme, že i oproti převažujícím skutečným tlakovým poměrům v silnějších  větrných podmínkách mohou být tyto obrázky poučné. A právě proto je zvěřejňujeme s naším populárně laděným komentářem.

   

Nemusí se totiž jednat jen o namáhání budov vodorovnými silami od větrů. Naopak z toho může být vytěženo i několik poznatků, kdy je v průmyslových aglomeracích za mírných proudění vzduchu při Zemi, což nastává obvykle při inverzních situacích, znečišťován vzduch miniaturními pevnými a plynnými emisemi nad přijatelnou mez. Ti kdo se tím zabývají, pokud to již nevědí, by si mohli všimnout obrazců proudění v závislosti na výšce nad Zemí nebo v závětří velkých budov. Nebo něčeho jiného co nelze spatřit každodenně a  postupně si vytvořit nějakou ideu o tom co by se proti tomu mohlo postavit, aby znečištěná atmosféra neničila tolik v těch místech žijící obyvatele.

Tím ovšem si netroufáme nikoho poučovat.

Jinak dnes je v Hradci Králové ve 12,10h krásné slunečné počasí, bezvětří  s teplotami cca 10 stupňmů pod nulou, když k ránu to bylo minus 22 stupňů.

11. 2. 2012 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy