Home » Letectví » Čas to je ten oheň co nikdy nevyhas´

Čas to je ten oheň co nikdy nevyhas´

Print Friendly, PDF & Email

V tuto závěrečnou, podle mého mínění křečovitou a bláznivou, část roku přikládám jednu kouzelnou sešlost živých zastánců pohybů vzduchem Země, tak jak ji stvořil před více lety Vladimír Renčín.

Troufl jsem si k tomu dopsat několik slov, jak jinak než o aviatice.

Každému, kdo si to přeje a zaslouží vinšuji přiměřeně dobré zdraví a tolik peněz kolik je mu zapotřebí, zejména pro aviatické konání.

Zde je ta skvělá společnost:

 

23.12.2018                                                                                           Jaroslav Lněnička

 

V tuto dobu zimního slunovratu, který naštěstí a bez škodlivých vlivů na příklad  politických stran, funguje u nás již nějakou miliardu let a slunce nám začíná vracet délku svitu každý den o několik sekund a pak stále rychleji, by měl hledět přinejmenším každý příznivec letectví s větší nadějí kupředu, že mu to pomůže mezi námi  v jeho sice zanedbatelném, ale ne nulovém konání (infinitesimálním) konání jakékoliv progresivní činnosti vedené vlídným způsobem ku prospěchu všech.

Zde je jeden z úžasných létajících strojů, na které zatím nemáme.( kdo by to nepoznal -tak je to vážka).

 

 

 

24.12.2018                                                                                 J.L.

 

A takhle poněkud méně dokonale to vypadá před dokončením. Hledá se těžiště „Rorýse 12“.

 

 

1.1.2019                                                                                             J.Lněnička-L.Knápek


Leave a comment

Archivy