Home » Modely či letouny a jejich návrhy » Mimořádná příležitost

Mimořádná příležitost

Print Friendly, PDF & Email

Jak jsme již vícekrát zmiňovali, tak se přes všeliká protivenství projekt ULL – „RORÝS  12“  blíží k úspěšnému konci. Vypadá to, že v lednu roku 2019, po takřka třech letech úsilí, nadšení a obětavosti se podaří tento stroj Liboru Knápkovi připravit k prvním „prodíráním“ se atmosférou Země. Je to skvělá zpráva.

V souvislosti s tím bychom rádi upozornili na to co s tím mimo jiné souvisí a mohlo by být využito některými zdatnými a potřebným intelektem obdařenými jedinci, o penězích nemluvě, protože ty jsou jako vždy až na posledním místě.

K dispozici a případnému využití po vzájemné dohodě jsou:

nezbytné aerodynamické a pevností výpočty

výrobní výkresy pro zhotovení detailů i podsestav

kompletní přípravky pro stavbu křídla a ocasních ploch

negativní formy pro výrobu trupu a hlavního nosníku křídla

soupis vhodných materiálů pro kompozitové, dřevěné i kovové díly

stručné technologické manuály pro jednotlivé výrobní etapy a  další doporučení a zkušenosti výrobce a projektantů stroje

případně i vrtule o průměrech 1,1 až 1,2 m podle motoru.

Tuto informaci pokládáme za dost zajímavou pro ty kdo ji mohou a chtějí využít. Čas stavby a náklady s tím spojené mohou tak klesnout významně.

Letoun může být také postaven jen jako kluzák (bez motoru, vrtule a nádrží) startován navijákem, aerovlekem či katapultem na svahu a pak se jeho klouzavost zvýší na cca 30 a klesavost zmenší pod 0,8 m/sec.

 

Setkání KLUBUu A kde bude i tato zpráva diskutována se uskuteční 10.11.2018 v kulturním středisku MEDIUM v Hradci Králové od 9,30h. Zájemci jsou vítáni.

30. 10. 2018 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy