10. setkání KLUBu A

Včerejšího dne se uskutečnilo 10. setkání KLUBu A v Hradci Králové za účasti 12 příznivců amatérských staveb letounů.

Několika hodinová gramotná diskuze probíhala v tvůrčím přátelském ovzduší odpovídajícímu úrovni důležitých pracovních porad  progresivních živoucích společností. A asi bylo mnohem produktivnější.

1.Prezentace se ujal pan L.Knápek a předvedl čeho dosáhl od minulého setkání při tvorbě kluzáku „RORÝS  12″ pomocí mnoha fotografií a slovním doprovodem.

Cesta je to delší než jsme v roce 2016 přepokládali. Dokončení bude v jarních měsících 2019. Tvůrce stroje byl mimo jiné upozorněn, aby v rámci připravovaných legislativních změn oznámil na LAA ČR svůj záměr se stručným zdůvodněním.  A vyhnul se tak případným komplikacím při certifikaci.

O možném  využití rozsáhlých informací, zkušeností a pracných přípravků  k následování  jsme informovali v minulém článku AL.

2. Pak se ujal prezentace pan P.Tax s obsáhlým příspěvkem o svém kluzáku „TEREJ VIP“ o rozpětí 13,5m, který již má za sebou s jeho tvůrcem kolem 70 úspěšných letových hodin.

Přítomni byli podrobně seznámeni jak s celkovou koncepcí tohoto úspěšného stroje, tak i s jeho mnoha detaily a podsestavami.

Také zde  se nabízí k případnému využití obrovské množství informací.

3. Dalším byl pan M.Urbanec s krátkou informací o tom jak pokračuje, trochu pomaleji, s renovací svého stroje.

 

 

 

4. Pan M.Černý se svěřil s určitými obtížemi při vlivu povětrnostních změn na potah svého stroje, o jehož renovaci jsme  informovali na minulém setkání KLUBu A. Podle mínění uživatelů tohoto druhu potahu je na vině ne úplně správné tepelné zpracování.

5. Pak byla přiměřeně rozvinuta diskuze o případné stavbě dvoumístného ULL s níž přišel pan Z. Sedlák.

Ten však ani po rozsáhlejším souboru upřímně míněných rad a doporučení několika zkušených stavitelů létajících strojů  zatím na svoje stanovisko nerezignoval. Bude v hledání pragmatického řešení pokračovat dál. Nabídl jsem mu svoji skromnou pomoc. Takové upřímné zaujetí nelze totiž nechat osamocené neboť v aviatice je takových jedinců až moc.

Příští setkání KLUBu A by se mohlo konat na jaře 2019.

 

11.11.2018                                                                                         Jaroslav Lněnička

 

Mimořádná příležitost

Jak jsme již vícekrát zmiňovali, tak se přes všeliká protivenství projekt ULL – „RORÝS  12“  blíží k úspěšnému konci. Vypadá to, že v lednu roku 2019, po takřka třech letech úsilí, nadšení a obětavosti se podaří tento stroj Liboru Knápkovi připravit k prvním „prodíráním“ se atmosférou Země. Je to skvělá zpráva.

V souvislosti s tím bychom rádi upozornili na to co s tím mimo jiné souvisí a mohlo by být využito některými zdatnými a potřebným intelektem obdařenými jedinci, o penězích nemluvě, protože ty jsou jako vždy až na posledním místě.

K dispozici a případnému využití po vzájemné dohodě jsou:

nezbytné aerodynamické a pevností výpočty

výrobní výkresy pro zhotovení detailů i podsestav

kompletní přípravky pro stavbu křídla a ocasních ploch

negativní formy pro výrobu trupu a hlavního nosníku křídla

soupis vhodných materiálů pro kompozitové, dřevěné i kovové díly

stručné technologické manuály pro jednotlivé výrobní etapy a  další doporučení a zkušenosti výrobce a projektantů stroje

případně i vrtule o průměrech 1,1 až 1,2 m podle motoru.

Tuto informaci pokládáme za dost zajímavou pro ty kdo ji mohou a chtějí využít. Čas stavby a náklady s tím spojené mohou tak klesnout významně.

Letoun může být také postaven jen jako kluzák (bez motoru, vrtule a nádrží) startován navijákem, aerovlekem či katapultem na svahu a pak se jeho klouzavost zvýší na cca 30 a klesavost zmenší pod 0,8 m/sec.

 

Setkání KLUBUu A kde bude i tato zráva diskutována se uskuteční 10.11.2018 v kulturním středisku MEDIUM v Hradci Králové od 9,30h. Zájemci jsou vítáni.

30.10.2018                                                                                Jaroslav Lněnička

 

Jak třeba v aviatickém počínání?

Protože jsme populárně naučný magazín, jakkoliv s tím nemusí být všichni naši návštěvníci spokojeni, přikládáme takovouto pozdně letní informaci související s tím jak možno příkladně postupovat, když bychom se odhodlali alespoň kuse posoudit jaké výkony bychom mohli očekávat od létajícího stroje, ať již vlastními prostředky zhotoveného či zakoupeného.

Pro odlehčení mysli uvádím několik obrázků z toho co by bylo posuzovat a vybavit se tak dost věrohodnými informacemi pro takový posudek.

Zde je načrtnut jakýsi itinerář nebo něco jako algoritmus toho myšlenkového postupu. Určitý rozsah a přiměřenou hloubku potřebných informací z věrohodných pramenů je však třeba použít. Na to nejsou jednoduché a stručné všeobjímající odpovědi po jakých by případní zájemci toužili a dokonce je nekompromisně vyžadovali, aniž by proto něco udělali. Takové diskuze je možné nezřídka na některých serverech zaznamenat. To však ke zdárnému konci obvykle nevede.

Takže tady ten velmi stručný průvodce je. Je to jen jedna z možných alternativ a určitě by bylo možno nalézt nějakou jinou a snad i lepší.

 

A aby toho nebylo dost připojuji jiný konkrétní náčrt související s tím jak velká a tím pádem i mohutná by měla nebo mohla být vodorovná ocasní plocha létajícího stroje s pevným křídlem.

 

 

 

Odzkoušel jsem to sice jen na dvou malých neřízených modelech, ale výsledky byly prokazatelné. Aniž bych z toho chtěl dělat jakési diskuzní fórum chtěl bych naznačit, že velikost VOP může změnit výkony létajícího stroje znatelně.

V obou případech se zlepšily klouzavosti i letové vlastnosti. A to v tolerančním poli 2 – 6 %. To je i není zanedbatelné.

Několik letounů pouze s křídlem a SOP

Je vedro, nebezpečné sucho a nevlídný východní vítr, který málokdy věští něco dobrého. Přesto nebo právě proto obraťme pozornost na aviatickou skupinu letounů vybavených pouze křídly a SOP.

Bude to tentokrát velmi stručné pojednání, aby i nahodilí návštěvníci našeho magazínu neměli třeba pocit rozvláčného a nic neříkajícího pojednání, protože asi někam zrovna pospíchají. (Pokračování textu…)

Ptáci, hmyz a lidi v povětří

Jak již snad z názvu plyne nebude zde povídání o jiných uživatelích zemské atmosféry, jimž jsou například netopýři, létající ryby, pavouci na svých pavučinách apod.

V tomto krátkém pojednání se pokusím pouze velmi stručně poukázat na některé okolnosti a zřejmě i skutečnosti z činností souvisejících s pokusy ovládnout vzduch na pevných či pohyblivých křídlech. Některé z nich se udály již tak dávno, že dochované zprávy o nich se vytrácejí z povědomí nejen příznivců letectví. Nezbylo zde již tolik ze starých časopisů, knih, technických zpráv osobních záznamů ústních sdělení kolik by bylo záhodno. Netroufám si však nějak dokonale to napravit. To je mimo můj dosah. (Pokračování textu…)

AirShow Žamberk 2018

Žamberské letiště patří mezi desítku aviatických míst v severovýchodních Čechách, kde se čas od času konají setkání s občany zajímající se o létající stroje a lidi, kteří se neustále pokoušejí pohybovat atmosférou Země což mnozí jiní mnohdy nechápou, ale zároveň obdivují. (Pokračování textu…)

Rorýsí sága

Jakkoliv by se snad mohlo některému našemu příznivci, i tomu jinému, zdát, že náš magazín trochu zlenivěl, je to pocit dozajista klamný. O  tom podáme hned v následujících řádcích malý důkaz.

Je to historie nepříliš dlouhá a nemusí hned tak skončit.

Bude to nenáročné, i když i trochu poučné povídání o létajících strojích a jejich živoucích a zatím nedostižných vzorech. Jejich společných znakem je křestní jméno RORÝS. (Pokračování textu…)

HELICOPTER SHOW Hradec Králové 2018

Před hodinou jsem se se vrátil z hradeckého letiště z tiskové konference pořádané společnosti DSA a.s. u příležitosti pořádání letošní tradiční akce zvané

HELICOPTER SHOW

ve dnech 11. a 12. 5. 2018

Je to každoroční setkání odborníků z oblasti letectví, zástupců policie, hasičských sborů i zdravotnických záchranných služeb. (Pokračování textu…)

Hiesbök Rudolf i jeho žena pro letecké modelářství

Již jsme nějakou dobu nepřipomínali podhoubí aviatiky, což je letecké modelářství. Tak to činím nyní.

Máme příjemnou povinnost zmínit se o aktuálním příspěvku rodiny Hiesbökových  ze Ždírce n/D, která se s neutuchající vervou  snaží, v bezohledné mezinárodní  konkurenci zejména z dálně východních asijských států, přivést na trh stavebnice převážně z balzy propracované do nejmenších detailů, aby umožnila především elévům leteckého modelářství, ať těm nejmladším či odrostlejším, proniknout do světa létání. (Pokračování textu…)

Aviatický mix – netřepat, pouze vlídně promíchat

Dne 7.4.2018 proběhlo 9. setkání KLUBu A na hradeckém letišti v prostorách společnosti DSA, a.s. a byly zde probírány všeliké záležitosti kam až na ně mohou čeští občanští aviatičtí nadšenci dosáhnout tak přináším zde myšlenkové odlehčení těch velmi interesantních námětů s trochou obrázků posbíraných za více let na  letištích i jinde. (Pokračování textu…)

Archiv