Home » Aerodynamika a mechanika » Trochu podivných křivek

Trochu podivných křivek

Print Friendly, PDF & Email

Sešel se rok s rokem a tak stojí za to se rovněž posunout v aviatickém dění, byť někteří jeho příznivci mají na to co teď připojím, velmi rozdílné názory.

Jsou to opět jen jakési uzavřené křivky mající všeliké tvary, které však vloženy do křídel nekonečných rozpětí mohou vyvozovat nejen odpor bránící jejich pohybu obvykle vpřed, ale i aerodynamický vztlak, jakožto sílu nutnou pro létání.

Pokud jsou použity v křídlech a ocasních plochách konečných rozpětí a tvarů, jiná zatím stavět neumíme, chovají se však poněkud jinak, než jsou ochotny poskytnout aerodynamické laboratoře nebo vhodné programy vložené do počítačů.

Je tu však  takové skromné upozornění pro ty kdo nejsou zcela zběhlí v rebusech takových čar zvaných poláry, vztlakové či momentové křivky, aby momentové při jejich sledování byli obezřetní. Neboť se jedná o spočítané aerodynamické charakteristiky pro domluvené poměry v proudění, jež jsou dost dobře, ne však dostatečně vypovídajícím způsobem, popsány známým kriteriemi zvanými Reynoldsovo a Machovo číslo. Také je zde uváděn stupeň turbulence v hypotetickém aerodynamické tunelu. I nich jsem zde ponechal pouze Re číslo.

Jak vidno jedná se dnes jen o 4 souměrné profily různých tlouštěk použitelných na nosné i ocasní plochy menších letounů, ale i všelikých modelů letadel.

Toto sdělení není ničím jiným než zpožděným PF 2018 od mne těm co zachovávají přízeň tomuto magazínu.

21. 1. 2018 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy