Home » Stavba letounů » Co se děje v amatérské výstavbě letadel?

Co se děje v amatérské výstavbě letadel?

Print Friendly, PDF & Email

Abychom trochu povzbudili amatérské stavitelství například ULL kluzáků, tak připojuji několik fotografií výstavby trupu kluzáku RORÝS 12 – Libora Knápka. Ten si počíná velmi intenzivně za pomoci několika spřátelených občanů této republiky. Výsledkem zřejmě bude, jak jsme společně předpokládali hotový stroj v druhé polovině roku 2017.

Jako důkazy připojuji fotografie zhotovování negativní formy trupu.

 

Tento kluzák patří do kategorie zvané minikluzáky, ať již s pohonnou jednotkou či bez ní. Jejich rozpětí se nacházejí obvykle v rozmezí 9,5 až asi 12,5 m.

Dosavadní engineering, know-how, novodobé stavební materiály ve spojení s přiměřenou dávkou peněz a hlavně lidskou bravurou obsahující nadšení, iniciativu, píli, vytrvalost a odhodlání něco dokázat jsou pilíři na nichž tato činnost stojí. A tak takovým obyvatelům planety Země je takováto spolupráce námi nabízena. Může to být naivní představa, ale taky ne.

Aniž bychom snad prozrazovali co zamýšlíme, dovoluji si napovědět, že se předpokládá vývoj a stavby tří minikluzáků o velikostech rozpětí – 9,5, 12 a 13,5 metrů s odpovídajícími výkony a nezáludnými letovými vlastnostmi. K jejich stvoření bude použit rodící se trup kluzáku Rorýs 12.

Určitá obtíž je zatím s volbou a vhodným použitím pohonných jednotek o výkonech kolem 20 KW. K dispozici jich není tolik, kolik by jich bylo zapotřebí, ať již se jedná o elektropohon či spalovací motor. O vrtule by snad neměla být nouze.

 Nezamýšlíme nějaký gigantický komerční projekt. Pouze využití toho, co je již známo a dostatečně ověřeno mimo profesionální sféru výroby malých letounů s pevnými křídly. Nikomu se nepodbízíme, pouze skromně oznamujeme.

27. 11. 2016 © Jaroslav Lněnička

P.S. I

V tomto obrázku je současný stav výroby trupu kluzáku RORÝS 12 -Libora Knápka.

1528-forma-roryse-12-11-12

Předpokládané dokončení prvního letu schopného kluzáku je v říjnu 2017.

12. 12. 2016 © Jaroslav Lněnička

P.S.II

A takhle zdárně to pokračuje jak napovídají další fotografie.

  

A tak to bude, jak jsme přesvědčeni, až do vítězného konce.

18. 12. 2016 © Jaroslav Lněnička

PS.III

A takhle to pokračuje dál i během svátků vánočních v roce 2016.

 Zde, jak všichni vidí z následujících dvou fotografií, je další instruktivní pokyn k amatérské stavbě kluzáků v tomto státě a i někde jinde.

 

Libor Knápek je skvělým aktivním i intelektuální bravurou vybaveným propagátorem amatérských staveb letounů u nás.

Jak jen to bude možné, přikvačím mu znovu ku pomoci.

Ostatní se zatím mohou dívat a asi i divit.

24. 12. 2016 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy