Home » Modely či letouny a jejich návrhy » „KLUB A…..“

„KLUB A…..“

Print Friendly, PDF & Email

8Snad je vhodné přinést další informace o tom jak by v nadpisu uvedený Klub mohl vzniknout a  jak vyvíjet činnost. A jakých by ve spolupráci se svými členy mohl dosahovat výsledků.

250 VRABEC 01 Profily křídel a ocasních ploch 28  Lety s rozdílnými úhly náběhu Dvoumístný užitk. letoun

491 profily V 09 Reynoldsovo číslo Poláry 5 profilů HAES JET 7 - Volafka VIII Jednomístný motorizovaný kluzák

Jakási alegorická představa je následující: představme si něco jako aviatické rozcestí k němuž se dostanou stoupenci jeho myšlenek. Na tomto rozcestí je ukazatel s nějakými informacemi, které pomáhají těmto poutníkům nalézt a absolvovat svoji zvolenou cestu.

Dvoumístný kluzák, sedadla vedle sebe 12.Dva protiběžné souosé otvory 32 Vrtule schema II copy (2)

Pokud tam tyto informace jsou pak je celkem snadné je využít a jako příklady k tomu mohou posloužit připojené obrázky. To je konec koncům posláním tohoto klubu a tak nějak podobně, ale i jinak chce svoji činnost rozvíjet.

2 Motorizovaný kluzák Saphire Hornisse 1977 MesserschmittM 29

Pokud tam však ty informace nejsou je vhodné posoudit zdali tam mohou nebo dokonce být mají. K tomu je třeba vynaložit nezbytné úsilí. A s tím počítáme, protože tak by mohly vzniknout mnohé nové létající stroje.

105 Jednomístný lehký motor. letoun 8 17  kluzák II - 15m

Klub A by měl být menším či větším společenstvím gramotných a seriozních lidí, jež by využívali tohoto společensky technického a technologického zázemí ve svůj prospěch a dokázali za jeho pomoci dosáhnout toho co zamýšlejí na poli amatérské aviatiky.

264 Rorýs z 29.1.2011

Protože činnost Klubu by byla spojena s  nezbytnými režijními náklady, bylo by nutné přijmout hned zpočátku přiměřená rozhodnutí o finančních příspěvcích, neboť peníze jsou vždycky až na prvním místě. To však bude posouzeno a zhodnoceno na ustavujícím setkání Klubu A.

505 Dvoumístný hornokřídlý ULL  I 506 Dvoumístný dolnokřídlý ULL  II

První setkání zájemců o členství v Klubu by mohla proběhnout hned jak se najde několik z nich.

515 Jednomístný amatérský ULL 518 Amatérský kluzák 507  ULL samokřídlo - 10m

Na tomto setkání by došlo ke krátkým prezentacím přítomných o tom co chtějí, čeho dosáhli, co by potřebovali a jak by si činnost spolku představovali..

519 Idea stavby amatérského kluzáku  11,5m

Nedá se zcela úplně vyloučit ani to, že by k založení Klubu z různých důvodů, jichž je mezi lidmi nespočet, nedošlo. Takže by první setkání mohlo být i posledním, o čemž však dosavadní zájem nenasvědčuje.

520 jiná představa amtérské stavby ULL

Amatérští stavitelé létajících strojů však stále ještě nevymřeli a zřejmě k tomu asi nikdy ani naštěstí nedojde.

Dvoumístný dolnokřídlý letoun Jednomístný dolnokřídlý letoun REHEK

Dozajista počítáme i s leteckými modeláři, včetně těch co zamýšlejí stavět a legálně provozovat UAV (UAS), drony, koptéry,…

706 761 UAV  2

A takhle, jak naznačuje nepatrný zlomek možností v prve uvedených obrázcích, by to nějak podobně mohlo naplňovat činnost Klubu A. Je to jen jakýsi náznak osnovy možných témat, které bude možné v rámci možností upravovat.

6. 11. 2014 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy