Home » Modely či letouny a jejich návrhy » Klub amatérských stavitelů letadel i všelikých létajících strojů

Klub amatérských stavitelů letadel i všelikých létajících strojů

Print Friendly, PDF & Email

507  ULL samokřídlo - 10mRád bych uvedl v tomto článku krátkou informaci v návaznosti na náš poslední článek v tomto magazínu. Jedná se stále o to jak vhodně seskupit zájemce o případnou amatérskou stavbu aviatických strojů anebo to nechat být tak jak to je.

Jsem hodně  dalek například toho, abych se snažil za každou cenu ustavit jakýkoliv aviatický spolek a už vůbec nejsem přítelem toho, abych někoho přesvědčoval, že je to to pravé, co by neměl vynechat. Nemám z toho rovněž žádný prospěch. Jestli to někoho zaujme či nikoliv je odvislé od více okolností.

To ať si každý přebere ve své mysli sám a vypořádá se s tím podle svých možností, přání a vůle. My pouze nabízíme skromné možnosti jak se s aviatikou úspěšně potýkat a mít z toho uspokojení, když s vlastnoručně postaveným  strojem dokážeme létat atmosférou Země a ne jenom se jí prodírat.

Jen ještě nesměle podotýkám, že bez vhodných gramotných a nezáludných spolků, klubů, loží či jakkoliv to může být nazýváno, se společnost lidí sice obejde, ale celkově tratí.

Když se vrátím k tomu mému nápadu z minula, tak ho ještě nyní rád podepřu jedním příkladem toho, co by se mohlo stávat náplní takových případných setkání a z toho plynoucích činností.

Čas od času se stává, že někde vznikne myšlenka obsahující přání postavit vlastní létající stroj, ať již malý nebo trochu větší nebo jenom model. Hodně těchto nadšenců bloudí, dříve po knihovnách, známých, klubech, hospodách apod, dnes po internetu a snaží se pochytit nějaké informace, které by ho buď podpořily v jeho snažení nebo odradily. V některých případech by to bylo možná pro jeho příbuzné méně nákladné a pro okolí bezpečnější.

Abychom pomohli takové důležité rozhodování usnadnit nebo následné činnosti vymluvit, tak mimo jiné proto jsme takováto případná setkání navrhli. Vím o čem nyní povídám, protože takových konzultací mám za sebou již několik desítek a započítám-li i některé z nich vzniklé úspěšné profesionální výrobce modelů, ještě více.

Idea stavby amatérského kluzáku  11,5m

Uvedený jednoduchý náčrt představuje jednu z možných ideí případné amatérské stavby jednomístného kluzáku naznačených tvarů a dimenzí. To by nebylo nic zvláštního pokud se nepokusíme například podat očekávané výkony a letové vlastnosti pro dva profily nosné plochy. Aby byla možná srovnání a z toho snazší rozhodování i pro jiné varianty.

A také je to další z příkladů toho co bude možné od projednávaných  a diskutovaných témat v „Klubu….“očekávat.

Prvním profilem je uvažován CLARK Y známý po mnohá desetiletí v letectví. Jeho původ lze nalézt podle některých pramenů v Göttingenských profilech z dvacátých let 20. století. Jeho maximální tloušťka 11,7% a prohnutí cca 3,4% společně s kladnými hodnoceními mnoha aviatických nadšenců, kteří ho použili do svých vlastních strojů ho řadí mezi legendy a dodnes se asi proto vyskytují jeho příznivci.

Druhým profilem je LHK 20-16.3/4.6, který je navržen pro mírně lepší  výkony, ale v širším rozsahu úhlů náběhu, lepší letové vlastnosti a stavbu pevnějšího a lehčího křídla. Jeho maximální tloušťka je asi 16,3% a maximální prohnutí asi 4,6%.

Co z toho lze například vyvodit má-li se jednat o tvarově a hmotnostně stejný stroj je možné vyčíst z následujících údajů:

                                                              CLARK Y                   LHK 20-16.3/4.6

minimální spolehlivá rychlost               63 km/h                           59 km/h

maximální povolená rychlost letu       165 km/h                         195 km/h

maximální klouzavost                           24,5                                 24,8

                    při                                   83 km/h                           95 km/h

minimální klesavost                           0,97 m/s                           0,89 m/s

součinitel klopivého momentu          -0,075                                -0,05

                                  při vyšších úhlech náběhu                    trvale s rostoucími úhly

                                   nad 10º strmě stoupá ( + )                     až do 13º klesá ( – )

A nyní následuje jednomístný ULL s motorem 35 KW a s dvěma jinými profily, jež mohou být použity v jeho nosných plochách. Z nich NACA 4412 je známý již nejméně 75 let. My jsme ho testovali před 40 lety rovněž, s ing B.Hořením, v aerodynamickém tunelu tehdejší VTA v Brně při Reynoldsových číslech pod 300 000.

Druhý profil je podstatně tlustší a také s větším prohnutím, ale s menším klopivým momentem.

Oba  jsou v následujícím obrázku.

Profily jednosedadl. ULL

Idea jiného a to jednosedadlového ULL je v obrázku dalším.

Jednomístný amatérský ULL

                                                                       NACA  4412       LHK 20 – 15/4-M-n-M-n-M

min. spolehlivá rychlost        km/h                    65                                  62

max. povolená rychlost        km/h                    203                               235

max. klouzavost                      –                         14,2                             13,8

                     při   km/h                                     108                              105

min. klesavost                       m/s                    – 1,9                            – 1,85

                    při   km/h                                       91                               73

součinitel klop. momentu       –                       -0,1                             -0,07

A pak je tu následující návrh, zatím ne dosud obvyklých,  tvarů, velikostí a tomu odpovídajících očekávaných výkonů:

507  ULL samokřídlo - 10m

A když by to stále ještě nestačilo jsou tu dva další návrhy strojů kategorie ULL

520 jiná představa amtérské stavby ULL

506 Dvoumístný dolnokřídlý ULL  II

A teď by mohlo dojít k  posouzení buď těchto a nebo ještě dalších návrhů létajících strojů z hlediska vhodnosti použití profilů, velikostí, tvarů a uspořádání nosných a ocasních ploch, když již před tím bylo rozhodnuto o tom k jakému převážně aviatickému účelu a jak často  budou používány, společně s materiály a technologiemi, jež by mohly být použity .

K tomu jsou právě připravovaná  nejen setkání v „Klubu…..“, ale i případné dvoustranné konzultace.

Obdobným způsobem lze postupovat i u modelů letadel, ať již jsou to plošníky či stroje s rotujícími plochami, u koptér nebo jejich kombinací s všelikými druhy pohonů či bez nich.

To je tedy část bezelstné nabídky pro ty kdo by chtěli využít takových příležitostí k tomu, aby získali důležité informace pro případnou stavbu svých vlastních strojů nebo se jen více orientovali v této branži nebo se jen občas setkali ve společnosti občanů podobných ušlechtilých zájmů.

Koho takováto nabídka osloví nechť nám to dá najevo, abychom mohli začít třeba ještě letos.

 Může nás být dva, tři, čtyři i více účastníků. Pravidla a podmínky takových jednání a setkání budou velmi jednoduchá, přesto ale nějaká budou.

Jsme samozřejmě připraveni vzít na vědomí i nepříznivá stanoviska, protože kdyby žádná nebyla, bylo by to podezřelé.

22. 10. 2014 © Jaroslav Lněnička


3 komentáře

  1. Předně – jakékoliv rozšiřování odborných znalostí zájemců o amatérskou stavbu letadel je vždy ku prospěchu věci a můžeme jen litovat, že se nepokračuje v tradici „kurzů stavitelů letadel“ pod vedením Ing. Olšanského a Ing. Matějčka. Pokud budou jakýkoliv spolek či třeba neformální skupina orientovány tímto směrem, rád se připojím. Vím trochu o čem mluvím, zkonstruoval jsem 4 UL stroje, které v současnosti létají, 5. je před dokončením a 6. v počáteční fázi stavby 🙂

Leave a comment

Archivy