Home » Letectví » Václav BUBEN

Václav BUBEN

Print Friendly, PDF & Email

Byl jednou jeden náruživý a  vášnivý letecký modelář, pilot a organizátor mnoha dění v letectví. Nejprve v Hradci Králové a později v Jaroměři. Chtěl bych ho na našich stránkách připomenout těm co se s ním stýkali nebo alespoň jednou setkali. Já jsem ho znal již před asi 50 lety, když jsem vedl jeden z leteckomodelářských kroužků v Hradci Králové. A pak jsem s ním, podobně jako mnoho členů Modelklubu HK a Aeroklubu Jaroměř, měl mnoho do činění.

Byl nadšeným a permanentním stoupencem a velmi aktivním činovníkem leteckého modelářství v letech 1962 až 1980 v Modelklubu v Hradci Králové. Ten se stal pod jeho  vedením jedním z největších a nejznámějších klubů v dřívějším Československu.

Svoji aktivitu věnoval, vedle stavby mnoha desítek modelů letadel a účasti na sportovních kláních, výstavbě leteckomodelářského letiště pro upoutané modely v Hradci Králové.  Byl to hlavně on, společně s týmem podobně infikovaných nadšenců, kdo měl zásadní podíl na vybudování tohoto permanentního stadionu se třemi asfaltovými kruhy a také asfaltové plochy 100 x 50m pro radiem řízené modely. To bylo vybavení nevídané široko daleko a v té době asi nikde ve světě. Na něm se podařilo uspořádat po dobu více než 40 let několik desítek soutěží, nejméně desítku Mistrovství republiky, dvě soutěže tehdejších „lidově demokratických států“, dvě Mistrovství světa a jedno Mistrovství Evropy upoutaných modelů 4 kategorií a radiem řízených modelů, včetně vrtulníků.

Po roce 1980 se Vašek Buben věnoval více činnosti v Aeroklubu Jaroměř, kde se stal o něco později i jeho předsedou. Odtud také odstartoval na svůj poslední let v neděli odpoledne 25. září 2005, když se mu nepodařilo úspěšně nouzově přistát se svým druhým, amatérsky vyrobeným ULL. Bylo to nespravedlivé zakončení jeho působění tady na Zemi. Bylo mu 65 let.

Několik let před tím postavil svůj první ULL „Don Qiuxot“ s  pohonnou jednotkou v tlačném uspořádní. Zhotovil dvě křídla. První se mu nelíbilo. To druhé, když vyhladil jeho potah(to jsem mu našeptal) , už bylo úspěšnější.

16. října 1994 uspořadal úspěšný veřejný vzlet pro pozvané na letišti v Jaroměři. Pojíždění jeho stroje po ploše a pozvánka na tuto akci jsou zde.

 

Byla to vzrušující a nezapomenutelná akce (i když jsem již před tím jinou podobnou zažil) v těchto končinách Čech.

Všichi kdo ho znali mu nemohou upřít cílevědomost, houževnatost, obětavost, píli a přímé směřování k cíli. Vyskytli se samozřejmě tací, kteří nebyli zcela ochotni podřídit se jeho způsobům. Nakonec ale museli uznat, pokud chtěli přispět ke zdárným průběhům akcí, že často jiná cesta nebyla.

Chci tímto krátkým připomenutím poukázat na to čeho dosáhl a upozornit na ně jako na následování hodné příklady možného konání jednotlivce i v málo příznivých podmínkách, jež nás nezřídka obklopují. To jsem chtěl, například za spolek dnešních i dřívějších členů Modelklubu HK, udělat.

13. 9. 2012 © Jaroslav Lněnička 


2 komentáře

Leave a comment

Archivy