Home » Aerodynamika a mechanika (Page 3)

Category Archives: Aerodynamika a mechanika

Měření nebo počítání aerodynamických charakteristik ?

821  Příklady turbulátorů copyUž jsme o tom asi před lety psali, ale v návaznosti na  článek z 10.5.2015 v tomto magazínu, to zmíním ještě jednou. Je to nevtíravé poučení o tom co se může dít s údaji o profilech, které jsou naměřeny v aerodynamických tunelech a vypočítaných pomocí vhodných programů, zvané charakteristikami profilů nosných a ocasních ploch a případně něčeho jiného. (Pokračování textu…)

Měření a počítání aerodynamických charakteristik těles

Robinsonův koloběhMožná by se to také mohlo nazvat popovídání nebo také „tlachání“ o tom jaké aerodynamické charakteristiky a tomu náležející hodnoty součinitelů vztlaku, odporu a momentu mohou být výsledkem náročných a zdlouhavých měření malých nebo i větších křídel s nekonečným rozpětím – tedy profilů nebo všelikých těles vystavovaných účinkům proudu tekutin. (Pokračování textu…)

Vlídné pobídnutí

Jednomístný sportovní letounJiž jsme nějakou dobu nevypustili do světa nějaké konkretní informace z proudění kolem létajících strojů a tak se to pokusíme teď trochu napravit. Bude se jednat, jak jinak, o disciplinu zvanou aerodynamika a z ní o několik údajů o profilech nepohyblivých nosných ploch letounů do hmotnosti kolem 500 kg. (Pokračování textu…)

Profily nosných a ocasních ploch, vrtulí, rotorů

829Konečně jsem se odhodlal dokončit soubor barevných grafických uspořádání pojednávající o profilech křídel, ocasních ploch, vrtulí, rotorů, dmychadel a podobně, který má rozsah kolem 57 MB. Je to kolem 140 stran, převedeno na formát A4. Text je uveden v jednotlivých obrázcích. Jak je patrno z přiložených ukázek. (Pokračování textu…)

Znovu o odporu

Okrajové víry křídlaV jednom z  minulých článků jsme poukázali na dvě nesmrtelné a převážně nežádoucí síly provázející aviatiku trvale. Byla to tíha a odpor tělesa pohybujícího se nějakým prostředím.

Dovolil jsem si upozornit na to, že přemrštěná snaha snižovat hmotnost v očekávání úžasných výkonů a možná i letových vlastností se může míjet účinkem, pokud se autor neseznámí důvěrněji s tím jaký je vlastně jejich skutečný vliv. V podstatě lze navázat na minulý článek. (Pokračování textu…)

Létající stroje se dvěma pevnými plochami-dvojplošníky

Profily dvojplošníkůPřed časem jsem zaznamenal příspěvek zřejmě profesionálního designera z 30. let minulého století, který obhajoval některými argumenty přednosti dvojplošníků. Byly to takové zvláštní rady. Pak jsem také četl kdesi poznámku o tom jak byli američtí piloti B 17 někdy v roce 1944 upřímně zděšeni, když se s nimi chtělo utkat několik slovenských BH 534 tehdejšího Slovenského štátu. (Pokračování textu…)

Jak to je asi s indukovaným odporem

Schema proudu na horní a spodní straně plochyKdyž se opět vrátíme k povídání o  pohybu jakýchkoliv těles v ovzduší Země, pak můžeme s jistotou připomenout existenci nejméně dvou permanentních sil, které činí například létání obtížným.

Je to tíha, která působí na všechna hmotná tělesa v okolí Země a snaží se je přitáhnout k sobě. Tím klade značnou překážku k tomu, aby se jakékoliv hmotné těleso dostalo úplně bez potíží z jednoho na více míst. (Pokračování textu…)

Zatím opouštíme profily „příšerky“

829Abychom usnadnili aviatické „vývojaření“ těm co se o to snaží, tak jsem se odhodlal zveřejnit jeden z připravovaných profilů, jež snese bez problémů úspěšné použití nejen u modelů letadel, ale i u jejich skutečných vzorů, například ULL. (Pokračování textu…)

Jiný experimentální profil – 2.část

Profil s tlustou TE   -    LHK TE 6Předkládám neprofesionální pokračování příběhu pohybů malého kluzáku povětřím Země tak jak se mi podařilo je pozorovat a některé informace z toho získat. Byl to jen  volně létající kluzák uvedený v první části tohoto příběhu, což velmi ztížilo sledované jevy neboť například i vítr o rychlosti kolem 1 m/s byl již značnou překážkou, která může  nemálo zkreslit výsledky. S tím jsem ale počítal, protože jsem s tím měl zkušenosti již z počátku 80. let minulého století. (Pokračování textu…)

Jiný experimentální profil – 1.část

Experim. profil LHK TE 14 - 2I když zázračný profil nosných ploch létajících strojů zatím není k dispozici, mohou se třeba trochu prozkoumat okrajové podmínky jejich jiných tvarů, které nazývám „příšerkami“.

V tomto případě, když už jsme se o nich zmínili v našem magazínu v letech minulých, to bude jiný podivný tvar, jehož maximální tloušťka se nachází ve 100% hloubky profilu a jeho střední křivka má jeden inflexní bod, když nepočítáme náběžnou a odtokovou hranu. (Pokračování textu…)

Archivy