Home » Modelářství » Hiesbök Rudolf i jeho žena pro letecké modelářství

Hiesbök Rudolf i jeho žena pro letecké modelářství

Print Friendly, PDF & Email

Již jsme nějakou dobu nepřipomínali podhoubí aviatiky, což je letecké modelářství. Tak to činím nyní.

Máme příjemnou povinnost zmínit se o aktuálním příspěvku rodiny Hiesbökových  ze Ždírce n/D, která se s neutuchající vervou  snaží, v bezohledné mezinárodní  konkurenci zejména z dálně východních asijských států, přivést na trh stavebnice převážně z balzy propracované do nejmenších detailů, aby umožnila především elévům leteckého modelářství, ať těm nejmladším či odrostlejším, proniknout do světa létání.

Není to náhodný či ojedinělý počin této firmy. Ta se snaží po nemalou řadu let obohatit nejen  tuzemský trh stavebnicemi modelů letadel, ale napovědět českým zodpovědným institucím, jak prospěšná by byly podpora aktivní zájmové činnosti jakýchkoliv občanů tohoto státu v manuální a intelektuální tvořivé činnosti ve všeobecný prospěch společnosti.

Je to marné a zase ještě marné a zatím čas ubíhá v neprospěch budoucnosti naši potomků.

V naivní snaze podpořit takovouto činnost uvádím těchto několik řádků a obrázků, protože sám dobře vím jak je obdobný snaživec zklamaný z nezájmu těch, co by tomu mohli a měli pomoci.

Oč se jedná je zachyceno velmi stručně v následujících nedokonalých obrázcích.

 

Je to jednoduchý školní model kategorie A3 s možností instalace RC o rozpětí 850 mm, délce 690 mm a s hmotností 150 g. Se stavbě je použito převážně balzy

Trup je slepen z několika vrstev laserem řezané 2,5 mm překližky oboustranně potažené 1 mm překližkou.

Ke stavbě křídla byla použita již mnohem dříve známá a osvědčená konstrukce E.Jedelskeho s profilem napodobujícím křídla mnoha ptáků.

 

V papírové krabici jsou uloženy a podle plánu očíslovány všechny díly stroje, takže je možné je pouze sestavovat, tak jak je to u výrobků této rodinné firmy zvykem.

Celá povrchová úprava  modelu spočívá pouze v lakování dvěma až třemi vrstvami vhodně zvoleného laku. Po každém lakování je vhodné všechny povrchy přebrousit jemným smirkovým papírem. A to i spodní stranu křídla.

Ať se daří Hiesbökovým co nejvíce.

22. 4. 2018 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy