Home » Aerodynamika a mechanika » Některé možnosti profilů nosných ploch ULL

Některé možnosti profilů nosných ploch ULL

Print Friendly, PDF & Email

Příklady  možných profilů nosných ploch ULLProtože jsme se po nějakou dobu odmlčeli, což by mohlo vyvolat případné znepokojení mezi našimi příznivci, tak přinášíme kratičkou informaci o některých profilech, jež by mohly připadat v úvahu pro nosné plochy ULL. A sice jak pro bezmotorové, tak i pro ty druhé s vrtulemi vpředu-vzadu-nahoře,…

Použil jsem jako jakýsi ekvivalent profil SM 701, po nějakou dobu oblíbený u různých i profesionálních stavitelů ULL. Porovnal jsem jej pomocí italského programu PROFILI Pro, což je modifikace Drelova X-foilu a předkládám je k zamyšlení či zavržení našim čtenářům.

Protože se jedná o porovnání známých vlastností i výkonů SM 701 není nutné posuzovat případné kvalitativní výsledky absolutně. Rozhodující by mělo být k jakým změnám může dojít pomocí těchto dvou programů.

Záměrně jsem „nevyžehlil“ souřadnice ani jednoho z posuzovaných profilů, abych suploval skutečné výrobní odchylky jejich tvarů k nimž v praxi běžně dochází.

Jedná se celkem o 5 profilů středních a větších tlouštěk, aby se bylo možno při „gramotném“ návrhu ploch  obejít bez vzpěr. Dřevěná stavba s nějakou kompozitovou výrobní technologií je předpokládána. Hlavně asi pro nosníky křídla. Anebo taky ne.

Profily jsou v následujícím obrázku a uvedením dvou geometrických charakteristik.

Příklady možných profilů nosných ploch ULL

Co lze očekávat od nosných ploch ULL při případném použití uvedených profilů je pro 3 Reynoldsova čísla spočítáno a uvedeno v následujících grafech pro klouzavosti a průběhy klopivých momentů.

5 profilů pro ULL 1 000 000

Porovnání 5 profilů pro ULL

5 profilů pro ULL 3 500 000

Turbulence v hypotetickém početním tunelu byla předpokládána mizivá a Machovo číslo rovné nule.

Za povšimnutí snad stojí permanentní zaostávání SM 701 ve výkonech za 4 novějšími profily, nemluvě o jeho málo příznivém průběhu klopivého momentu i jeho velikosti u 3 z nich. Tato uctivá poznámka nemá za cíl SM 701 jakkoliv deklasovat. Vývoj, ale přece jenom kupředu pokročil.

Tolik jsem chtěl napovědět o tom co by bylo možné, kdyby……

A zároveň jsem nechtěl rozpoutávat nějaké vášnivé diskuze.

17. 5. 2016 © Jaroslav Lněnička


1 komentář

Leave a comment

Archivy