Home » Aerodynamika a mechanika » Některé možnosti profilů nosných ploch ULL

Některé možnosti profilů nosných ploch ULL

Příklady  možných profilů nosných ploch ULLProtože jsme se po nějakou dobu odmlčeli, což by mohlo vyvolat případné znepokojení mezi našimi příznivci, tak přinášíme kratičkou informaci o některých profilech, jež by mohly připadat v úvahu pro nosné plochy ULL. A sice jak pro bezmotorové, tak i pro ty druhé s vrtulemi vpředu-vzadu-nahoře,…

Použil jsem jako jakýsi ekvivalent profil SM 701, po nějakou dobu oblíbený u různých i profesionálních stavitelů ULL. Porovnal jsem jej pomocí italského programu PROFILI Pro, což je modifikace Drelova X-foilu a předkládám je k zamyšlení či zavržení našim čtenářům.

Protože se jedná o porovnání známých vlastností i výkonů SM 701 není nutné posuzovat případné kvalitativní výsledky absolutně. Rozhodující by mělo být k jakým změnám může dojít pomocí těchto dvou programů.

Záměrně jsem „nevyžehlil“ souřadnice ani jednoho z posuzovaných profilů, abych suploval skutečné výrobní odchylky jejich tvarů k nimž v praxi běžně dochází.

Jedná se celkem o 5 profilů středních a větších tlouštěk, aby se bylo možno při „gramotném“ návrhu ploch  obejít bez vzpěr. Dřevěná stavba s nějakou kompozitovou výrobní technologií je předpokládána. Hlavně asi pro nosníky křídla. Anebo taky ne.

Profily jsou v následujícím obrázku a uvedením dvou geometrických charakteristik.

Příklady možných profilů nosných ploch ULL

Co lze očekávat od nosných ploch ULL při případném použití uvedených profilů je pro 3 Reynoldsova čísla spočítáno a uvedeno v následujících grafech pro klouzavosti a průběhy klopivých momentů.

5 profilů pro ULL 1 000 000

Porovnání 5 profilů pro ULL

5 profilů pro ULL 3 500 000

Turbulence v hypotetickém početním tunelu byla předpokládána mizivá a Machovo číslo rovné nule.

Za povšimnutí snad stojí permanentní zaostávání SM 701 ve výkonech za 4 novějšími profily, nemluvě o jeho málo příznivém průběhu klopivého momentu i jeho velikosti u 3 z nich. Tato uctivá poznámka nemá za cíl SM 701 jakkoliv deklasovat. Vývoj, ale přece jenom kupředu pokročil.

Tolik jsem chtěl napovědět o tom co by bylo možné, kdyby……

A zároveň jsem nechtěl rozpoutávat nějaké vášnivé diskuze.

17. 5. 2016 © Jaroslav Lněnička


1 komentář

Leave a comment

Archiv