Home » Modely či letouny a jejich návrhy » Skromná aviatická anonymní soutěž nových UL létajících strojů

Skromná aviatická anonymní soutěž nových UL létajících strojů

Print Friendly, PDF & Email

1199 anonmymní soutěž Klubu  AVypisujeme další soutěž v branži aviatiky i když předpokládáme, že nemusí hojně obsazena. Což nám však tolik nevadí neboť jsme zvědavi byť i jen na jakékoliv gramotné komentáře těch, kteří je stvoří.

Oč běží?????????????????

Jedná se o anonymní soutěž na dva-tři létající stroje, jejichž přibližné tvary jsou na připojených obrázcích.

Úkolem účastníků, kteří musí nejprve složit kauci 1 850,.-Kč a to do 20.12.2015, je přiřadit k předpokládaných výkonům náčrtů těchto strojů, jež jsme si dovolili uvést, jejich rozměry včetně očekávaných hmotností. Kauce nebo zápisné či startovné, jak kdo chce, složí každý účastník bez ohledu na počet řešení jen jednou.

Uvolili jsme se napovědět něco, jako to bývá třeba v křížovkách, o profilech nosných ploch, které by se k těmto účelům mohly hodit. jejichž tvary jsou společně s polárami pro Re = 2 000 000  v dalších dvou obrázcích. Jsou to profily vesměs tlusté, které zřejmě nebudou vyžadovat vzpěry nosných ploch. Což by mohlo být výhodné.

Soutěžící buď zvolí jiné svoje profily nebo dostanou od pořadatele soutěže – Akademie letectví, po složení kauce, souřadnice těch, které uvádíme jako nápovědu. Jejich vypočítané výkony a vlastnosti jsme pro všechny tři případy zjistili.

Napovím ještě, že řešení jsou s těmito nebo podobnými profily schůdná bez enormních úsilí na intelekt i potřebný čas.

1200 Tvary 5 profilů

1201 Poláry 5 profilů copy

A co očekáváme?!?!?!

Bude se   jednat o kategorie ULL s následujícími předpokládanými výkony:

  1. Dvoumístný motorový stroj by neměl mít větší hmotnost než 450 kg a minimální, ještě bezpečnou rychlost letu 65 km/h. maximální rychlost letu kolem 215 km/h a ekonomická rychlost v rozmezí 150 až 160 km/h. Největší rychlost klesání by neměla přesáhnout 2,5 m/s a klouzavost neklesnout pod 12. Pohonnou vrtulovou jednotku vybrat pak s využitelným výkonem do 35- 40 kW.
  2. Dvoumístný kluzák se sedadly vedle sebe umožňující i létaní na svahu se sklonem do 15° a do rychlosti větru cca 12 m/s, nemá mít větší hmotnost než 370 kg a  nejmenší rychlost letu ne větší než 55 km/h. Maximální rychlosti letů kolem 200 km/h. Největší klouzavosti ne menší než  19 a nejmenší klesavosti do 1,2 m/s ve dvojím obsazení. Výhodou by byla možnost instalace pohonné jednotky do cca 15 kW. Pokud by se takový kluzák podařilo vyrábět, alespoň v několika kusech, byl by to značný přínos pro výcvik pilotů ULL kluzáků. Takový stroj totiž k dispozici u nás zatím není.
  3. Jednomístný kluzák s největší hmotností 220 kg, také rovněž použitelný pro svahové létání,  s nejmenší bezpečnou rychlostí letu 55 km/h. Největší klouzavosti 28 až 31, při rychlostech v rozmezí 85 až 100 km/h a nejmenším opadání 0,75 m/s,  při rychlostech do cca 60 km/h a maximální rychlostí asi 215 km/h.

Návrhy mají počítat s tělesnými  výškami osádek až do 185 cm, při hmotnostech až 90 kg a měly by být pro ně projektovány  dostatečné a pohodlné rozměry pilotních kabin.

Soutěžící mají za úkol opatřit přiložené náčrty letounů tabulkami předpokládaných výkonů, hlavních rozměrů a tvarů, použitými profily, označením poloh těžišť, úhlů seřízení a nastavení křídel a VOP, způsobem stavby,  použitými materiály a nezbytným průvodním textem.

Pokud by byly ještě k dispozici nějaké předpokládané cenové údaje a odkazy na případné spolupracující instituce, bylo by to skvělé.

1203 Dvoumístný ULL

1204 dvoumístný kluzák ULL

1202 Kluzák jednomístný

Kluzák 10,5 m rozpětí

Jsme dost zvědavi jak se se zadáním a navazujícím řešením případní účastníci vypořádají.

Uzávěrka soutěže je 15.1.2016 do 24,00 hod zasláním  podkladů na adresu magazínu – Akademie letectví, jakýmkoliv gramotným způsobem.

O rozsahu zaslaných srozumitelných řešení nechť rozhodnou účastníci sami.

O výsledcích přineseme do 31.1.2016 takovou zprávu, aby nebyla autorská práva účastníků ohrožena.

Pokud se soutěže nezúčastní se svými řešeními alespoň 4 účastníci, bude zrušena v druhé polovině ledna 2016.

13. 11. 2015 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy