Home » Aerodynamika a mechanika » Profily perutí IV – 3.pokračování

Profily perutí IV – 3.pokračování

Print Friendly, PDF & Email

8.3 elipt. uspořádání plochyPříležitost se předvést dostávají plnoštíhlé nástroje aerodynamiky, to jest profily s tloušťkami nad cca 14% a s prohnutími kolem 4%. Jsou koncipovány tak, aby vykazovaly dostatečný vztlak při nepříliš velkém odporu, což jim dává možnost s přiměřenou velikostí nosné plochy obejít se bez klapek. Vyžadují však nezbytnou míru přesnosti výroby, na což nemusí jenom celodřevěné konstrukce stačit.

8.  PP 8 - 1

První z nich je v předchozím obrázku.

Z následujících polár v rozmezí Re čísel 120 000 až 3 600 000, která pokrývají režimy letů od kritických oblastí obtékání až po menší lehké skutečné stroje lze poznat poměrně vysoké aerodynamické účinnosti. Zároveň ale i nemalé klopivé momenty s nepříliš příznivým průběhem v rozsahu předpokládaných využití úhlů náběhu.

 

8.1 Poláry  PP8-1

 

 

8.2 Aerodyn. jemnost + klop. mom

 

 Při zvolených tvarech je však nutné se smířit s očekávanými skutečnostmi a vhodně dimenzovat VOP stejně tak jako polohy těžišť a seřízení ploch.

Jak by to mohlo vypadat s nosnou plochou plochou eliptického zakončení aerodynamicky, nikoliv geometricky zkroucenou, je patrné z návrhu v dalším obrázku.

8.3 elipt. uspořádání plochy

 

Profil PP 8 – 1 je podrobněji včetně rastru zachycen v dalším obrázku.

 

8.5 PP 8-1

 

Když bychom zatoužili „umravnit“ trochu klopivý moment a jeho průběh u aerodynamicky zkroucené nosné plochy s eliptickým půdorysem, pak by to mohlo dopadnout například jak uvedeno v obrázku následujícím. Zde nemusí být opomenuto ani vhodné mírné  geometrické zkroucení pro vlídnější chování při větších nebo prudších změnách úhlů náběhu.

8.4  PP 8-1....PP 7 elipt. půdorys

A pak se přihlásil ještě jeden ambiciózní adept štíhlejšího vzezření i menšího prohnutí. Je to profil PP 9 – 1 zachycený ve dvou dalších skicách.

9. 1 PP 9 - 1

9.  PP 9-1

Jeho maximální tloušťka 13,1% se nachází 30% hloubky a maximální prohnutí 3,1% obdobně v 45%.

9.2 poláry PP 9-1

Slušel by mu menší kluzák nebo jednomístný ULL celodřevěného provedení.

Pro zopakování předváděných tvarů i vlastností je v posledním diagramu uvedeno porovnání 4 profilů v polárních souřadnicích, to jest závislosti součinitelů vztlaku na součinitelích odporu při Re=2 000 000.

9. 4 Porovnání polár 4 profilů

Příště se na přehlídkové pódium dostaví trochu jiná vzezření, jež se také snaží uplatnit v aviatice.

8. 8. 2015 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy