Home » Aerodynamika a mechanika » Profily perutí III – 2. pokračování

Profily perutí III – 2. pokračování

Print Friendly, PDF & Email

4.2 nezkrouc. polov. kř. PP 4A-MNa přehlídkové pódium elegance profilů spojené s jejich užitnou hodnotou přicházejí další dva adepti profilů pevných nosných ploch létajících strojů, které již mohou být použity jak v „malém letectví“ (leteckém modelářství) tak i v jeho dospělé formě.

První z nich je představen v dalších obrázcích.

4   4. plnoštíhlý adept PP4 A-M

Nosná plocha s takovým profilem může nebo nemusí být vybavena klapkami či sloty pro ovlivnění vlastností při větších změnách úhlů náběhu.

Přiměřeně vyvinuté proudění s dobrými výkony i spolehlivými letovými vlastnostmi zřejmě nastane již u středně velkých a zejména větších modelů letadel. O tom podávají důkaz dále uvedené poláry.

Stejně tak se lze domnívat, že tento profil by mohl být vhodný pro jednomístné ULL či dvoumístné dvouplošníky.

4.1 PP4 A-M...poláry

Následující obrázek napovídá jak by mohl vypadat design jejich nosných ploch, která je možné vybavit krátkou přední D-skříní či tenkým a lehkým celoplošným tuhým potahem. Je to jen návrh a návštěvníkům  přehlídky může být doporučen i design jiný.

4.2 nezkrouc. polov. kř. PP 4A-M

A následuje další je trochu urostlejší a pozměněnými výkony i vlastnostmi se vyznačující adept, protože účastníci se startovními čísly 5 a 6 se zatím nedostavili.

Sledujte přesto několik dalších skic a diagramů.

Snad by mohla být vhodná následující moje poznámka.

Všechny dosud předvedené profily mohou být po konečném vyhodnocení „vyžehleny a kosmeticky upraveny“, aby obstály i na jiných pódiích a ve větší konkurenci.

7.Maximálně dosažitelné součinitele vztlaku i minimální součinitele odporu zjištěné z polár tohoto profilu napovídají, že se jedná o výkonný aviatický nástroj pro širší použití.

7.1

Další dva náčrty zase přinášejí návrhy uspořádání nosníků, potahů i odlehčení žeber nějaké nosné plochy. Její alternativa s aerodynamickým zkroucením, to je ten případ se souměrným profilem na jejím okraji, může být využit u rychlejších strojů.

7.3 Elipt. uspoř.   PP 7

7.4  Aerodyn. zkrouc. kř. s velmi malám klop. momentem

Na dalších třech polárních diagramech je porovnání obou zde prezentovaných profilů a to pro dva režimy letů dospělých letounů. Všimněte si, pokud to uznáte za vhodné, že jsou ta srovnání poněkud odlišná jak pro jednotlivé profily, tak i pro různá Re čísla. Což není nijak překvapivé.

Zajímavé je ale porovnání velikostí a průběhu součinitelů klopivého momentu. PP 7 je pro zvládání situací podélné stability ve výhodě oproti PP4 A4-Mod, zejména v oboru pravděpodobně nejvyužívanějšího rozsahu úhlů náběhu, což by mělo být pro osádku v případech správných poloh těžišť i seřízení křídel a VOP, uklidňující. Ne však uspávající.

7.5 Porovnání PP4A-M a PP7 ...poláry, Re= 1 mil

7.6 PP4-A  a  PP 7 ...klouzavosti a klopivý moment, Re..1 mil

7.7 Poláry obou profilů      Re...3,5 mil

Některá předběžná hodnocení publika by se mohla již začít utvářet.

Ale ještě zdaleka není konec „módní“ přehlídky.

4. 8. 2015 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy