Home » Aerodynamika a mechanika » Profily perutí I- čtenářská soutěž či anketa

Profily perutí I- čtenářská soutěž či anketa

Print Friendly, PDF & Email

PP 2 elipt.okrajJen tak mimochodem jsem zjistil, že všude kolem nás jsou pořádány ankety, průzkumy veřejných mínění, festivaly, udílení cen za ledacos, soutěže krásy nebo hlouposti či podobné akce a my v našem magazínu pořád jenom populárně vnucujeme zájemcům to o čem si myslíme, že by se měli dozvědět, zejména když se jedná o aviatiku. Nebo, že se neucházíme o všeliké granty z EU nebo o reklamu na erekci, spodní prádlo, palačinky, zimní pneumatiky, „updatované“ bikiny, prací prášky a dokonce třeba i léky atd .???!!!

Není náš magazín proto mimo všechno lidské bytí, aspoň u nás???

I napadlo mě taky, v těchto správně horkých letních měsících, jestli proto nejsme nějak společensky či dokonce politicky pozadu???

Neměli bychom také vyhlásit nějakou soutěž a uspořádat třeba anketu a její výsledky šířit ve společnosti, ať již se to občanům líbí či nikoliv?! Tak jak to dělají mnohé jiné spolky???

Co třeba soutěž krásy a elegence profilů nosných a ocasních ploch. To co ve skutečnosti dokážou bychom ponechali skromně stranou a nadhodili třeba otázky profilové anorexie či obezity nebo očekávaných výkonů či letových vlastností??

Nebo se pokusili ovlivnit i veřejné, to jest neaviatické mínění o tom jak stavět svůj vlastní létající stroj nebo ho právě nestavět!!! Od koho ho třeba koupit a co s ním dělat?!?!

A proč vůbec chtějí někteří gramotně vyhlížející občané pořád létat a co z toho mají. Nejsou to blázni a možná i dementi???

Jak bychom dopadli není zatím jisté. Mohli bychom to však opatrně zkusit a vyčkat odezvy, pokud nějaké budou.

Bude to tedy asi něco jako čtenářská soutěž bez cen či jiných odměn. Nemáme totiž, jakožto pravověrní příznivci aviatiky, žádné peníze a ani nejsme napojeni například na nějaké politické či jiné uskupení nebo přiměřeně solventní mecenáše, ač jsem se o to trochu snažil.

Vážení návštěvníci této volně přístupné akce připravte se tedy na výňatek z vybraných aerodynamických dřívějších i současných pověstí a zvěstí o profilech.

Dovolil jsem si jej nazvat PROFILY  PERUTÍ a profily, které zde budeme prezentovat jako na jakési módní přehlídce, budou mít označení PP. Zkusíme to  na několikrát, většinou  ve dvojicích perutích profilů.

A teď očekáváme bouřlivý, dlouhotrvající potlesk ve stoje, přecházející  v ovace s voláním „AŤ ŽIJE AVIATIKA“ a všechno co k ní náleží a to napořád, protože aerodynamika je naše nejmilejší strana.

                                                                              -_-

Úvodní, zatím němá znělka, …….účastníci tichnou ……….a jen někteří, kteří jsou mezi námi všude a vždy, se trochu pošklebují.  Neboť nevědí co činí.

Začínáme, jak jinak, s tenkou trochu prohnutou dvojicí profilů. Označil jsem je PP 1  a PP 2.

PP 1 vystavuje své proporce a vnady o velikosti 4,1 % tloušťky a 2,8 % prohnutí. Je to takový anorektik mezi profily. Viz následující obrázek.

PP 1

Když k němu přiřadím některé spočítané poláry pro Reynoldsova čísla, kde by se mohl ucházet o přízeň  publika, tak si povšimněte těch barevných čar v obrázku dalším.

Poláry PP 1

A abych ho oděl do nějakého společenského „hábitu“, tak jsem použil „arrangement“ v obrázku následujícím. Ale mohl by se podle okolností převléknout i jinak.

PP1   lichobež. okraj křídla

PP1  elipt.okraj

Využití tohoto aerodynamického nástroje PP 1 je cíleno na malé a střední modely. Stěží to půjde asi někde jinde. I když?!

Ten druhý účastník  této přehlídky není již anorektikv , ale vzdáleně příbuzný štíhlý zástupce s přijatelnými proporcemi – 7,3 % tloušťky a 2,1 % prohnutí pro využití v širším rozmezí podmínek létajících strojů, když bychom opomenuli třeba lopatky některých rotačních strojů nebo něco podobného.

Je v dalším obrázku.

PP 2   tvar

Pak jsou zase, jak jinak, spočítané poláry pro rozmezí praktického využití, když by se asi jednalo převážně ještě o modely letadel. Ale už i o něco jiného, třeba UAV.

PP 2 - poláry

A teď může jít  třeba jen o jakýsi nekompletní návrh uspořádání v příkladu nějakého stroje s eliptickým půdorysem nosné plochy či jenom jejího zakončení.

PP 2 elipt

PP 2 elipt.okraj

Pak ještě připojuji skicu aerodynamických uspořádání buď po lichoběžníkovém polorozpětí nebo jenom ve vybrané vnější části nosné plochy.

Aerodyn. zkroucená PP1 + PP2 ve spodním prádle

Tím tuto úvodní přehlídku elegance dvou subtilnějších profilů končíme.

Příště pozveme na pódium dva trochu plnoštíhlejší aerodynamické nástroje zvané profily křídel pro pohyb v atmosféře Země.

23. 7. 2015 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy