Home » Akce » Semináře o létajících modelech, případně i o jejich skutečných vzorech

Semináře o létajících modelech, případně i o jejich skutečných vzorech

Print Friendly, PDF & Email

pozvánkaJak se rozpíná neustále rychleji nekonečný vesmír, jehož součástí jsme, tak se obdobně rozrůstá zájem o aviatiku a s tím se množí řada otázek. Některé jsou dokonce inspirativní. Ostatní , a těch je dost, jsou stále a znovu, když to řeknu citlivěji, „jinačí“. Na ně se odpovídá obtížněji a stručně, ač to mnozí tazatelé vyžadují, na některé to nejde vůbec.

Pokoušeli jsme několikrát napravit to aspoň trochu semináři pořádanými v Hradci Králové a jeho okolí. Zaměřili jsme se především na to jak a proč se mohou létající stroje těžší vzduchu úspěšně pohybovat atmosférou Země. Děkovné kritiky nezveřejňujeme a jiné nepřišly.

Věnovali jsme se hlavně leteckému modelářství, které se rozvíjí mezi občany velmi rychle a impulsivně. Přináší to s sebou všeliké okolnosti z nichž ne všechny jsou této činnosti příznivé. Snad jen prodejci radiem ovládaných strojů z toho mají prospěch. Většina z nich je však z Asie a válcuje místní, kdysi úspěšně se rozvíjející malé odvětví našeho hospodářství.

To bylo postaveno na ověřených znalostech, zkušenostech a nezbytných aplikacích dějů, které souvisejí se strojírenstvím a elektronickým průmyslem.

Dnes je již k dispozici tolik nástrojů k využití v tomto odvětví využívání volného času, že je celé není možné ovládnout tak, aby byly ku prospěchu společnosti. Evidují se jen zisky prodejců a úpadky těch, kteří nepřežili asiatský nápor.

A tím končím pokud se týče „marketingové“ situace v létajících hračkách u nás. Jinde to není příliš odlišné.

My jsme se rozhodli podniknout znovu jakýsi naivní „výpad“ směrem k těm, kteří by mohli leteckého modelářství využít ku prospěchu vlastnímu i všeobecnějšímu. Takže hodláme, pokud bude zájem, podat populární, ale správné výklady, mnoha okolností provázejících létání. Zaměříme se zatím na letecké modelářství.

Oč by se mohlo jednat je v následující nabídce.

 pozvánka

Takže kdo najde v sobě přiměřené odhodlání k tomu, aby se dozvěděl jak se jeho i cizí létající stroje nemusí jenom prodírat ovzduším Země, ale opravdu létat a dnes již i často „předběhnout“  ve výkonech ptáky, ať najde dostatek odvahy a trochu peněz a označí v odezvě některé(raději dvě), pro něj vyhovující, letošní sobotní datum tohoto  vlídného setkání, kdy by zamýšlel přijet.

Untitled-1 copy

To nahoře je souměrný profil se zesílenou odtokovou hranou(spíše stěnou), který vykazuje vyšší vztlak, ale podstatně vyšší minimální odpor ( asi 2,5 krát). A to dole je jedno ze známých Northropových samokřídel, které bez svislých ocasních ploch mělo zřejmě znatelné obtíže. Ale mohlo to být také profily nosné plochy, které ač souměrné, vykazují se stoupajícími úhly náběhu prudký nárůst pozitivního klopivého momentu.

XB 35

Tady dole je náčrt tvarů bezejmenného motorizovaného kluzáku, který může být  velmi úspěšný s vhodným profilem nosné plochy.

Motorizovaný  kluzák

Prve uvedené obrázky jsou nápovědou toho co a jak by se případně mohlo probírat na zmíněných seminářích.

Toto je nevtíravé a upřímné pozvání pro kohokoliv, kdo přijde s dobrým úmyslem něco se dozvědět a vydrží naslouchat populárně-naučnému výkladu dějů, které provázejí létající stroje převážně s pevnými nosnými plochami.

27. 7. 2014 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy