Home » Aerodynamika a mechanika » Co se může dít se souměrnými profily

Co se může dít se souměrnými profily

Print Friendly, PDF & Email

5 souměrných profilůJestliže je například poptávka po souměrných profilech nosných ploch třeba  obřích modelů letadel, jejichž Re čísla jsou kolem 500 000 a více a Machovo čísla větší jak asi 0,15(to jsou přibližně rychlosti 110 až 140 km/h) tak je vhodné zaměřit se na jejich aerodynamické vlastnosti, aby bylo zřejmější proč se tyto stroje chovají jinak, než si mnozí jejich tvůrci, zejména ti, kteří je využívají ke komerčním účelům, představovali když je navrhovali či kopírovali.

A nejsou to jenom součinitele vztlaku a odporu, které mají značný vliv nejen na výkony, ale i letové vlastnosti.

Je to, také součinitel klopivého momentu, který u některých souměrných profilů nemá hodnotu kolísající kolem nuly v širokém rozmezí úhlů náběhu, jak jsem to i já několikrát uváděl ve svých článcích jako všeobecnou vlastnost. Ty hodnoty se mohou měnit významně a pak se projeví tak či onak v letových vlastnostech, o čemž nemá spousta jejich uživatelů tušení.

Pozorný čtenář nechť si laskavě, či jinak, prohlédne následující obrázky a pokusí se vytvořit svůj vlastní správný názor, proč to tak je?!

  5 souměrných profilů

A teď pokračujte bystrým pohledem na následujíc dva diagramy, alespoň ti co jim není aerodynamika odporná,

Poláry 5 souměrných profilů

Aerodynamická jemnost a klop. moment 5 souměrných profilů

Co můžete zjistit ponechávám na každém příznivci aviatiky i bez vysokoškolského vzdělání.

A pak jsou tu ještě dva další diagramy s aerodynamickými vlastnostmi pro jiné tři profily s různou tloušťkou odtokové hrany a odlišná Re čísla.

Poláry 3 profilů s rozdílnou TE

Poláry 3 profilů Re 300 000

I když přemýšlení někdy bolí, tak je třeba tu bolest překonat.

Nebo se obrátit tam, kde by bylo možno najít odpověď, aniž by ta bolet byla nesnesitelná. A to jsou třeba připravované semináře v Hradci Králové o nichž je zmínka v předchozím článku tohoto magazínu.

Možná by to mohlo být i někde jinde, ale o tom jsme ještě neslyšeli.

A na těch našich seminářích budou probírána témata ještě zajímavější.

30. 7. 2014 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy