Home » Modelářství » Další případná povídání o létajících strojích

Další případná povídání o létajících strojích

Print Friendly, PDF & Email

Pro přiměřený úspěch a také úplné absenci nesouhlasu, s tím co bylo učiněno v lednu v Hradci Králové a týkalo se rozebírání toho Proč létající stroje nejen létají, ale i padají, jsem začal připravovat další setkání pro zájemce tohoto širokého dobrodružství.

Všem případným zájemcům oznamuji touto cestou, že další setkání se mohou uskutečnit v měsíci dubnu tohoto roku o sobotách, které budou vyhovovat alespoň deseti účastníkům  v jednom termínu.

Zájemci budou tak laskavi, že se přihlásí na můj e-mail : jaroslav.lnenicka@tiscali.cz nejpozději do 5.3.2013, abychom měli čas věc řádně připravit.

Zatím se ozvalo 8 zájemců.

 

24.2.2013 © Jaroslav Lněnička


2 komentáře

Leave a comment

Archivy