Home » Aerodynamika a mechanika » „Vědomostní setkání“ stoupenců leteckého modelářství v Hradci Králové, 19.1.2013

„Vědomostní setkání“ stoupenců leteckého modelářství v Hradci Králové, 19.1.2013

Print Friendly, PDF & Email

Další, v pořadí již třetí, setkání stoupenců leteckého modelářství, za účelem posbírání zajímavých informací se uskutečnilo 19.1.2013 v Domově dětí a mládeže v Hradci Králové.

Náplní tohoto semináře byl, po předchozí dohodě, pokus o doporučení postupu při návrhu vlastního létajícího bezmotorového stroje o rozpětí 2,3m.

Účastníci se sjeli z mnoha ne příliš blízkých míst ČR. Dva se pro nemoc omluvili a hned si zajistili místo v jednom z dalších seminářů. Nejbližší bude 26.2.2013 a pravděpodobně i další 2.2.2013, pokud bude dostatečný zájem.

V průběhu cca 5 hodin jsem se snažil osvětlit postup jak zvládnout přibližný výpočet výkonů kluzáku. Bylo to náročné nejen pro účastníky, ale i pro mě. Přestávky byly jen dvě.

Obsahem bylo rozmyšlení, někdo by v současné hantýrce řekl, analýza – co chci a jak létat, velikostí modelu, jeho tvarů, počtu ovládaných prvků, jakých materiálů použít ke stavbě, odhadu konečné hmotnosti, použitelných profilů, štíhlosti a tvarů křídla, provozních násobků, očekávaných okolností souvisejících s obtékáním ploch(Reynoldsova čísla). Z toho pak vytvoření poláry křídla a celého stroje a předběžné určení polohy těžiště, úhlu nastavení nosné plochy a úhlu seřízení.

Bylo toho napoprvé v tomto rozsahu dost. Protože se ale účastníci dokázali soustředit, podařilo se jim zřejmě dosáhnout významného pokroku. Bylo to o to obtížnější, že nepřehlédnutelný různorodý stupeň znalostí účastníků jsem neznal a proto mohl na někoho můj výklad působit kostrbatě, při mojí snaze  dosáhnout co možná nejlepšího výsledku. Jak to dopadlo musí ale posoudit oni sami.

Několik zájemců si opatřilo pár, na setkání dostupných, knížek, v nichž je poněkud více informací, než bylo možno vyslovit a projednat.

Předaných několik desítek stran, speciálně pro takovýto seminář vytvořených podkladů, jsem již dnes doplnil a rozeslal všem včera přítomným.

O tom jak to asi vypadalo na tomto setkání trochu vypovídají připojené fotografie. Jejich autorem je Mirek Kubáň, který vyrazil z Havířova již o půl třetí ráno. Slíbil také zpracovat videozáznam o průběhu akce. Za to mu děkuji. Dalších pět fotografií poskytl Pavel Kratochvíl.

Je také mou milou povinností poděkovat vedení a pracovníkům Domu dětí, jmenovitě Mgr V. Kohoutovi.

Příští setkání, 26.1.2013 bude probíhat na stejném místě za současného pořádání modelářské výstavy Domu a Juniorklubu HK.

20. 1. 2013 © Jaroslav Lněnička

22. 1. 2013 přidáno dalších pět fotografií, autor Pavel Kratochvíl


5 komentářů

Leave a comment

Archivy