Home » Letectví » O UAS (UAV) neboli o bezpilotních létajících prostředcích

O UAS (UAV) neboli o bezpilotních létajících prostředcích

Print Friendly, PDF & Email

Již jsme o nich psali nejméně dvakrát v tomoto magazínu, ale ne pro všechny naše čtenáře jsou tyto pojmy dost srozumitelné. Oč se jedná???

UAV je anglická zkratka pro Unmanned Aerial Vehicle a UAS je podobná anglická zkratka pro Unmanned Aircraft Systems. Obojí se týká létajícících strojů lehčích nebo těžších vzduchu s pevnými či pohyblivými nosnými plochami a to strojů bez lidské posádky. Náleží sem tedy například všechny druhy leteckých modelů, jejichž uživatelů je ve světe několik milionů. A pak jsou to speciální létající stroje od velikosti kolibříka a hmotnosti několika gramů až po stroje o hmotnosti několika set kilogramů. Tato létající monstra jsou vybavena prostředky, které jim umožňují prozkoumat jakoukoliv oblast, kam se mohou dostat při vhodném počasí, poslat velitelskému stanovišti zprávy o průběhu letu a obrazy a zvuky zaznamenané po této trase, a po splnění úkolu se vrátit k místu startu a přistát.

V místě cíle mohou zaútočit vhodnými zbraněmi  s velkou přesností, takže je možné takto umlčet i vybraného člověka či skupinu osob. To je nesmírně nebezpečné,pokud by takovéto prostředky byly zneužívány. To zde nebudeme rozebírat, protože bychom se z toho nevymotali.

Čtyři příklady UAS jsou, pro představu oč by se asi mohlo jednatv tomto byznysu, v následujících obrázcích.

   

Tyto létající prostředky překonají obvykle většinu  nebezpečí s nimiž se potkají   během letu a také mohou manévrovat jinak než by to dovolil bez poškození v nich umístěný člověk. Jsou nesmírně cenným prostředkem nejen pro vojenské účely. Rozvoj jejich schopností  a počtu vyrobených letounů se neustále rozšiřuje. Dnes je například ve světě registrováno kolem 1 350 druhů takovýchto výrobků. U nás je také několik zájemců angažovaných v tomto odvětví a jejich podíl na světovém dění v tomto oboru činí cca 1,43%.

 V následujícím obrázku je příklad jednoho českého stroje. Je to produkt firem Hacker Model Production a E.S.C., kterému jsme také pomáhali na svět.

V ČR vznikla po roce 2006 Asociace výrobců bezpilotních prostředků, která si klade za cíl získat statut pověření pro správu bezpilotních prostředků na území ČR a stát se kontaktním bodem pro bezpilotní prostředky v ČR(text je převzat z internetových stránek). Jejími členy jsou: Czechvision, E.S.C., Honeywell, Letecký ústav, Společnost Milenium Gate, TL elektronic, ZDZ.

U nás se projekty UAS také rozvíjejí a to nejen v armádě. Jsou to vysoké školy i soukromé firmy, které mají úzké vazby na výrobce letadel nebo dálkově ovládaných modelů letadel, z nichž mnohé(ty modely) mají hmotnosti větší než 20kg a pohybují se rychlostmi nad 300km/h. Jsou to například:

– odštěpný závod LOM Praha s projektem MANTA z VTÚL a PVO

– vrtulník HEROS firmy Track System a.s.

– projekt MARABU z VUT Brno

– bezpilotní terč VOLAVKA firmy Hacker

– projekt SOKOL  z Vojenského technického ústavu letectva a PVO a VZLÚ.

Pravděpodobně jich je v současné době  ještě více.

UAS mají široké možnosti použití v armádě, policii a záchranných sborech státu. Současně mohou být využívány i jinými institucemi pro získávání dat o životním prostředí, situacích v dopravě, meteorologii, o vyšších vrstvách atmosféry Země a pod.

Armáda se do takovýchto programů zapojila v rámci momentálních možností a zájmu, zatímco ostatní, například policie, hasiči či dopravní  instituce, váhají. Důvody jsou různé a světový standard se vzdaluje.

Předností UAS je, ve srovnání s jinými možnostmi získávání průzkumných a zpravodajských informací nebo pomoci při záchranných činnostech, více. O tom svědčí jejich obrovský rozvoj za posledních několik desetiletí ve světě.

V dalších obrázcích přinášíme neúplný přehled UAS z celého světa pro představu oč se asi v tomto oboru jedná.

Malé UAS, které v podstatě jsou adaptovanými modely letadel s potřebnou výbavou jsou v následujícím obrázku..

 

Další dva obrázky jsou malým výběrem UAS s malým akčním radiem.

 

Následující příklady jsou na dvou obrázcích o UAS se středně velkým a velkým doletem.

 

Pak jsou to UAS s dlouhýni vytrvalostními lety ve velkých výškách s jejichž některými příklady jsme naše čtenáře seznámili již dříve.

Následují příklady UAS pro vojenské účely, ničení protivníka na Zemi i ve vzduchu.

  

A nakonec ještě příklady pozemních řídících stanovišť UAS

Většinu barevných obrazových podkladů jsme převzali z UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS – The Global Perspective 2011/2012 , vydanou nakladatelstvím Blyenburgh & Co., 86 rue Michel-Ange, 75016 Paris , France. Ostatní jsou z našich vlastních zdrojů.

29.07.2012                                                                                                Jaroslav Lněnička

  

  


Leave a comment

Archivy