Home » Aerodynamika a mechanika » Vrtule – uživatelské a bezpečnostní pokyny

Vrtule – uživatelské a bezpečnostní pokyny

Print Friendly, PDF & Email

Přibližné příkony elektrických vrtulových jednotek

VAROVÁNÍ !!!

otáčející se vrtule může způsobit vážná poranění,

kterým se vyhnete, pokud budete dodržovat níže uvedené pokyny a doporučení, které byste měli vyžadovat u každé vrtule.

.

Jak asi funguje vrtule za letu je zachyceno schematicky na prvním obrázku.

Schema pohybu vrtule za letu

Pokyny a doporučení

 1. Při výběru vrtule využijte informací výrobce vrtulí o průměru a stoupání, ať v palcích či milimeterech. Tyto údaje by měly být uvedeny na doprovodné dokumentaci kupované vrtule. Vrtule bývají vyrobeny na základě zkušeností a nezbytného vývoje, z kvalitního materiálu. Tím ale není například pro modely letadel jakýkoliv kov. Ten je zde zakázán. Výrobce by měl při tom zaručovat co nejvyšší provozní spolehlivost.
 2. Pokud tomu tak není, a dělá to jen málo výrobců, doporučujeme požadovat od prodejce obarvení okrajů vrtulí v šířce alespoň 2cm u menších ( do průměru 750mm) a v šířce 5cm u větších průměrů (nad 750mm), kvůli zvýraznění viditelnosti disku otáčení. Je to kvůli bezpečnosti provozovatele-uživatele. Do něho se nesmí během rotace dostat jakákoliv hmota, natož jakákoliv část lidského těla, aby nedošlo ke střetu, který okamžitě listy vrtule poškodí a člověka vážně, ne-li smrtelně poraní. Proto pozor při provozu na neupravených a nezpevněných plochách. I voda nassávaná u hydroavionů dokáže listy vrtulí časem poškodit.
 3. Vrtuli nasazenou na hřídel motoru nebo převodovky upevněte pevně dotaženou maticí( nebo maticemi) tak, aby se nemohla samovolně otáčet (pozor na levotočivé vrtule a pravotočivý závit na hřídeli). Určité výjimky jsou na základě zkušeností povoleny u modelů letadel jejichž elektromotory nemají větší výkon než asi 60 W.
 4. Nepřekračujte maximálně povolené otáčky vrtule ( max. ot/min), které by neměly být vyšší než údaj získaný dělením  čísla 170 000  průměrem vrtule v palcích. Odstředivé síly působící na listy vrtule jsou obrovské a proto je další zvyšování otáček nad tuto mez velmi nebezpečné. Vrtule, jejichž špičky listů se pohybují rychlostmi nad 310 m/s již se blíží nadzvukovým poměrům proudění při nichž se uplatňuje stlačitelnost vzduchu velmi nepříjemným způsobem. Poznáte to podle hluku a výšky tónu jaký vrtule vydává.  
 5. Rotující vrtuli zkontrolujte při nízkých otáčkách při pohledu se strany na rovinu rotace z vhodné vzdálenosti. Nebo to raději udělejte ve vhodném přípravku ručním otáčením při vypnutém motoru. Špičky všech listů se musejí pohybovat po stejné kružnici. Není-li tomu tak vznikají za chodu nežádoucí vibrace i u vrtulí staticky vyvážených, které snadno poškodí motor, letoun nebo i provozovatele.
 6. Před každým letem i po něm prohlédněte vrtuli a vyřaďtě z dalšího provozu tu, která je jakkoliv viditelně poškozená. Vyplatí se to. Vrtuli nikdy nijak neupravujte nebo neopravujte. Je to nebezpečné a skoro nikdy to nevede k jejímu lepšímu chování. Poškozenou vrtuli prostě vyřaďte a vyměňte ji za novou stejných nebo blízkých parametrů (průměr,stoupání).
 7. Prostor kolem rotující vrtule musí být zcela volný a to nejenom před a za ní, ale i po stranách. Jakékoliv předměty se v něm nacházející musí být spolehlivě upevněny nebo jinak zajištěny, aby se vlivem obrovského víření kolem vrtule nemohly střetnout s jejími listy. Mějte na paměti, že před vrtulí je výrazný podtlak, který nassaje snadno cokoliv. Za vrtulí je zase přetlak ( z podtlaku před a přetlaku za vrtulí vzniká její tah) , takže vrtulový proud odfoukne, převrátí, poškodí nebo jinak přemístí i těžší předměty se v něm nacházející. U skutečných letadel je tento účínek patrný několik desítek metrů za letounem. Již nemálo neukotvených lehkých skutečných letounů, o jejich modelech nemluvě, bylo převráceno a poškozeno vrtulovým proudem silnějšího stroje nacházejícího se před ním.Vrtulový proud je obvykle smíchán se zbytky paliva a oleje a proto znečistí všechny svislé i vodorovné plochy nacházející se v jeho dosahu.
 8. Pro start pohonné vtulové jednotky používejte prostředky a způsoby, které ji nepoškodí. Pro zvýšení bezpečnosti jsou vhodné rukavice a brýle.
 9. Nezastavujte běžící vrtuli jinak než přerušením dodávky paliva nebo elektrického proudu. Například vhazování zbytků tkanin do běžící vrtule ve snaze ji rychleji zastavit je velmi nesprávné i nebezpečné.
 10. Zpozorujete-li výraznější změny ve zvuku pohonné jednotky nebo výskyt vibrací, a to i za letu, okamžitě vypněte motor. Obvykle tím zabráníte poškození motoru nebo i celého stroje.
 11. Diváky udržujte v bezpečné vzdálenosti od běžící vrtule. U modelů letadel je to alespoň 6 m. A již vůbec nikdy nedovolte, aby stáli v rovině jejího otáčení. Je to případná dráha odmrštěných částí vrtule a jejich listů. A ty se pohybují velmi rychle.

Tyto doporučené pokyny pro zacházení s vrtulemi mohou být uplatněny jak u skutečných letounů tak i jejich modelů.

Ještě několik údajů o maximálně doporučených otáčkách vyplývajících ze zlomku…….. 170000/průměr″

průměr vrtule maxim. otáčky vrtule
(″) ( ot/min )
5 34 000
8 21 250
10 17 000
15 11 500
20 8 500
35 4 700
50 3 400
70 2 450

Dodržíte-li toto doporučení, pak nebudou vaše vrtule vyvozovat velký hluk, ale dosáhnou při správném tvarování a nastavení listů dostatečně velký tah statický i tah za letu využitelný. Machovo číslo, které napovídá o tom jaké poměry vzniknou při již nezanedbatelném stlačení vzduchu na konečcích listů a z toho vyplývající jak účinnost, ale hlavně hluk,  bude menší než asi 0,7. Což je zatím ještě přijatelné. 

V připojeném diagramu jsou uvedeny průběhy přibližných hodnot příkonů vrtulových jednotek poháněných elektromotory v závislosti na rychlosti stoupání, při zvolených poměrech. V konkrétních případech je však  nutno posoudit každý stroj individuálně. Uvedený diagram poskytuje pouze orientační údaje.

Přibližné příkony elektrických vrtulových jednotek

17.7.2011 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy