Home » Literatura » Recenze další aviatické knížky

Recenze další aviatické knížky

Print Friendly, PDF & Email

Opět mám příjemnou možnost poukázat na jednu z nejnovějších aviatických publikací, tentokrát ze Slovenska,  a dělám to velmi rád, neboť takovýchto informací není nadbytek.  

Tentokrát se jedná o  knížku s hmotností kolem 2 kg, formátu A4, v pevné vazbě o 432 stranách, vydanou v letošním roce nakladatelstvím Magnet Press, Slovakia s.r.o. z Bratislavy . Takže je ve slovenštině, což by nemělo bránit ani nám v ČR ji se zaujetím pročíst. To jsem taky udělal.

Je to „AERODYNAMIKA A MECHANIKA LETU “ autorů Dušana NEŠTRÁKA a Stanislava SZABO.

 

Kniha je rozdělena do následujících kapitol:1.Základní zákony aerodynamiky; 2.Aerodynamika profilu krídla ; 3.Aerodynamika krídla ; 4.Aerodynamika vysokých rychlostí ; 5.Letové výkony ; 6.Letové vlastnosti. Je doplněna, jak to má být Prehľadom symbolov a skratiek , Použitou a odporučanou literatúrou a Prílohami.

Asi nebude zcela nadšeně a nejvřeleji přijata těmi stoupenci aviatiky, kteří ke své škodě pokládají výraz aerodynamika za sprosté slovo. Zejména když je v knize použit vedle základních úkonů matematiky infinitesimální, to jest           -diferenciální a integrální počet i klasická Newtonova  mechanika těles pro zpřesnění výkladu některých souvislostí a jevů. To však na kvalitu publikace má však právě opačný a příznivý vliv. Tato skupina příznivců aviatiky by se však s tím měla vyrovnat ku svému prospěchu.

Kvalitní papír, dostatečné množství černobílých a barevných obrázků, schemat a diagramů, stejně tak jako jejich grafické uspořádání, včetně textu jsou doporučením pro to, aby se knížka  stala nejen součástí mnoha knihoven institucí či jednotlivců, ale byla by jimi i využívána.

Oba autoři chtěli, aby publikace svým rozsahem a obsahem pokryla základy aerodynamiky nejen nízkých rychlostí (to jest do hodnoty kolem 100 m/s), ale i tu část, která souvisí s rychlostmi vyššími i přes M=1.

Pokud by to některým nadšencům nestačilo je tu i rozsáhlý odkaz na použité a související prameny.

12. 11. 2017 © Jaroslav Lněnička


Leave a comment

Archivy