Home » Aerodynamika a mechanika » Semináře 19. a 26.1.2013 v Hradci Králové

Semináře 19. a 26.1.2013 v Hradci Králové

Print Friendly, PDF & Email

Je to další informace o pořádaných setkáních souvisejících s leteckým modelářstvím formou výkladu a diskuze  o tom, jak by se asi mělo a mohlo postupovat při návrhu vlastního létajícícho stroje, či posoudit vhodnost jiného stroje již hotového. A také jak se trochu více vyznat v letectví, jehož je letecké modelářství živnou půdou. Neboť, jak moje desetilety ověřená zkušenost praví, opravdoví letečtí modeláři toho vědí o skutečných létajících strojích často více než jejich uživatelé.

První setkání pořádané  19.1.2013 je naplněno a do druhého – 26.1.2013 je již také nezanedbatelný počet zájemců, takže se asi také uskuteční. Pokud zájem přetrvá, mohlo by být uspořádáno i další 2.2.2013. Pak se již přiblíží letová sezona.

Pro leteckomodelářskou, zatím ne pro jinou,  veřejnost přikládám předpokládaný stručný obsah zhruba 5-ti hodinového povídání, naslouchání a ptaní. Nepředpokládám, že by se dalo vyvsvětlit všechno co by bylo třeba. Je to jen jakýsi návod k tomu jakou zvolit cestu, která nespočívá jen ve vyptávání na letištích, webech, ve veřejných místnostech či jinde.

 1. Co a jak převážně létat. Jak startovat?
 2. Velikost a tvary stroje.
 3. Hlavní tvary, rozměry stroje, počet dílů.
 4. Co ovládat – ocasní plochy, křidélka, vztlakové klapky, aerodynamické brzdy, pohon. 
 5. Stavební materiály a technologie, které jsou pro stavitele dostupné. Životnost a údržba stroje. Viditelnost ve vzduchu.
 6. Odhad hmotnosti a volba násobků.
 7. Výběr profilů nosné a ocasních ploch
 8. Zatížení nosné plochy a její štíhlost, volba součinitelů vztlaku, Reynoldsovo č.
 9. Poláry profilů pro zvolený rozsah Re č. a jejich posouzení pro celý rozsah přepokládaných letových režimů-pomalu, rychle, na zádech,..
 10. Polára nosné plochy, geometrické a aerodynamické zkroucení, rozložení vztlaku po rozpětí. 
 11. Odhad(výpočet) škodlivého odporu.
 12. Polára stroje, jeho očekávané výkony a letové vlastnosti
 13. Poloha A.C.(aerodynamické centrum) a C.G.( těžiště), těžištní zásoba, úhel nastavení, seřízení (a postoje). Posouzení sešikmení proudu za nosnou plochou.
 14. Volba pohonné jednotky – motor + vrtule + (nádrže paliva).
 15. Důležité díly stroje a konstrukční uzly- trup, nosná plocha, ocasní plochy, řízení a jeho prvky, podvozek, snadná montáž a demontáž. 
 16. Rešerše dostupných a vhodných detailů pro stavbu.

Z uvedeného obsahu je snad patrné, oč se bude jednat při takovémto „rychlokursu“. To pravděpodobně některé případné zájemce odradí, ale jiné by zase mohlo zaujmout. Proto to tady zveřejňujeme. Případné změny, podle naléhavých přání nebo připomínek, mohou nastat.  Hodně se dá vysvětlit formou řízené diskuze vždy po odeznění nějaké kapitoly. Je to  pro ty, kdo chtějí znát, chápat a poznané používat, cesta si nejrychlejší se značnou účinností do toho vložených prostředků, energie a času.

4. 1. 2013 © Jaroslav Lněnička  


Leave a comment

Archivy