Akademie letectví :: číslo 03 / 2008
e-magazín Akademie letectví

číslo 3 ročník 2008

Obsah čisla

 • Editorial

 • Ohlédnutí do minulosti 3. část

  Připomenutí období prudkého rozvoje letectví na samém počátku 20. století až do první světové války. Chronologický přehled vybraných událostí s desítkami náčrtů a fotografií.

  Looking back to the past of aviation - 3rd part - Reminder of the era of the rapid development of aviation at the very beginning of the 20th century up to the WW I. Chronological outline of selected events with tens of drawings and photographs.

 • O vzepětích ploch létajících strojů

  Malé praktické ponaučení o velikosti vzepětí nosných ploch modelů letadel.

  On dihedral of flying machin surfaces - A short practical lesson on dihedral of lifting surfaces of model airplanes

 • Podobnost v aerodynamice

  O některých možnostech sledování dějů v letectví a jejich vzájemných porovnáních, bez nichž se neobejdeme. Je to hlavně Reynoldsovo číslo, které zde uvádíme.

  Similarity in aerodynamics - On some possibilities of following processes in aviation, their mutual comparisons without which we cannot do; it is mainly the Reynolds number that we introduce here.

 • Co jsme poznali 2. část

  Ještě jednou o tom co se stane, když nedodržíme tvary profilů v nosných plochách a v listech vrtulí.

  What we knew before – 2nd part - Once more about what will happen if do not follow profile shapes of lifting surfaces and of propeller blades.

 • Trojrozměrná soustava létajících strojů

  Přiblížíme pomůcku nazvanou trojrozměrná soustava létajících strojů pro nástin popisu jejich pohybů ve vzduchu, k nimž se postupně propracujeme.

  Three-dimensional system of airplanes - We will introduce the aid called the three-dimensional system of airplanes – it can outline the description of airplane movement in the air.

 • Anketa

  Public inquiry - Now the question deals the problem of what is going on when the airplane is turning to one or the other side.

e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz