Přehled článků za rok 2017

Zde je přehled článků tohoto magazínu v jeho 10. ročníku

 

 

 

Obrázek: Takhle nějak by mohly vypadat profily vrtulí menších modelů a tedy i dronů. (Pokračování textu…)

Trochu podivných křivek

Sešel se rok s rokem a tak stojí za to se rovněž posunout v aviatickém dění, byť někteří jeho příznivci mají na to co teď připojím, velmi rozdílné názory.

Jsou to opět jen jakési uzavřené křivky mající všeliké tvary, které však vloženy do křídel nekonečných rozpětí mohou vyvozovat nejen odpor bránící jejich pohybu obvykle vpřed, ale i aerodynamický vztlak, jakožto sílu nutnou pro létání. (Pokračování textu…)

Tragflugelprofil, wing airfoil, aile profil

Neprofesionální popis toho co lze nazývat profilem může být například následující souvětí: je to obvykle uzavřená rovinná křivka všelijakých tvarů, která má přední, střední a zadní část, nějakou tloušťku, bývá často prohnutá a je její tvar je popsán v zvoleném souřadném sytému nějakým počtem souřadnic procentuálním vyjádření od nuly do sta. (Pokračování textu…)

Rorýs 12 – Příspěvek k tvoření létajících strojů, převážně amatérským úsilím

PŘEDMLUVA

Je nedělní ráno – 23.4.2017, čas 2,30h SEČ a toto je neúplný a proto méně dokonalý dokument o tom, jak může probíhat činnost při stavbě létajících strojů v současné ČR.

Ještě jsem to trochu doplnil v květnu a červnu 2017.

(Pokračování textu…)

Vladimír Renčín v hradecké aviatice

Počátkem října letošního roku zemřel v Hradci Králové, v něm po dlouhá žijící, věhlasný kreslíř, karikaturista a  ilustrátor mnoha desítek knih

VLADIMÍR  R E N Č Í N 

Bylo mu 75 let, příliš brzo na to , aby nás  nemohl ještě  něčím potěšit.

Bylo to 4. dne tohoto podzimního měsíce a je nám z toho velmi smutno. (Pokračování textu…)

Recenze další aviatické knížky

Opět mám příjemnou možnost poukázat na jednu z nejnovějších aviatických publikací, tentokrát ze Slovenska,  a dělám to velmi rád, neboť takovýchto informací není nadbytek.  

Tentokrát se jedná o  knížku s hmotností kolem 2 kg, formátu A4, v pevné vazbě o 432 stranách, vydanou v letošním roce nakladatelstvím Magnet Press, Slovakia s.r.o. z Bratislavy . Takže je ve slovenštině, což by nemělo bránit ani nám v ČR ji se zaujetím pročíst. To jsem taky udělal. (Pokračování textu…)

Nový občansko-aviatický dotazník

Protože se neustále vyskytují dotazy vážných i jiných zájemců o vlastní létající stroje, což je skvělé, pokusil jsem sestavit malé slohové cvičení, které by mohlo napomoci při propracovávání takovýchto myšlenek.

Je určeno nejen pro jednotlivce „solitéry“, to jest ty co se takovýmito úvahami zabývají převážně sami občasně i nahodile, ale i pro ty kdo by chtěli získat těsnější kontakt s aviatikou. (Pokračování textu…)

Kratičká recenze knihy o dronech

 

Dostala se mi roku publikace Jakuba KARASE -„DRONY vydaná Computer Pressem v Brně letošního roku, s 208 stranami textu a barevných obrázků na hladkém papíře.

Je to zdařilá kompilace 222 tipů a triků souvisejících s těmito létajícími stroji, jejichž obrovský rozmach zřejmě ještě neskončil. Pokud se tak vůbec stane.

Pokud by snad někdo z našich čtenářů zatápal co to je, o čemž velmi pochybuji, pak vězte, že : dron je bezpilotní letecký prostředek nebo bezpilotní letecký komplexní systém, který umožňuje let bez jakékoliv posádky na palubě a může být řízen na dálku nejen v dohledu toho kdo ho ovládá (pilota), ale i mimo jeho vizuální dosah do vzdáleností mnoha tisíc kilometrů. K tomu je předpokladem samozřejmě aspoň možnost jeho autonomního pohybu v atmosféře Země. To jest bez zásahu pilota. (Pokračování textu…)

Letošní podzimní setkání KLUBu A

Dne 14.10.2017 se uskutečnilo druhé letošní setkání stoupenců individuálních stavitelů a restaurátorů létajících strojů – KLUB A v Hradci Králové v DDaM. 12 přítomným trvalo asi 4,5 hodiny než se jim podařilo dobrat toho co pokládali za potřebné a vhodné, aby bylo prezentováno ku prospěchu takovéto činnosti.

Obhajoby svých dosavadních výsledků-dosažených i připravovaných, se ujmulo 5 přítomných účastníků. (Pokračování textu…)

Nekončící setkání KLUBu A

Je to tak, že tento spolek stále ještě nezanikl, i když je například před jakýmisi volbami do shromáždění těch co jsme vybrali jako tvůrce nejmenší účinnosti dějů v našem prostředí a v našem malém koutku vesmíru.

V říjnu tohoto roku se také proto uskuteční další setkání zvláštní alternující skupiny občanů tohoto středoevropského a tím i na jiných závislého státu ( neboť v sousedství jsou mnohem mohutnější seskupení homo sapiens), hledající jakási vesmírná vnuknutí, která by byla ku prospěchu těch i jiných, co chtějí být nejen na povrchu Země, ale i občas nad ním. A i přes množství všelikých zákazů se brouzdat jejím vzdušným prostorem. (Pokračování textu…)

Archivy