Home » Modelářství (Page 2)

Category Archives: Modelářství

KOPTÉRY neboli letadla s rotujícími nosnými plochami

07 JaroměřVedle letadel těžších vzduchu s pevnými nosnými plochami jsou značně rozšířena i ta, jejichž nosné plochy rotují. Ta myšlenka je stará již mnoho staletí, ale podařilo se ji úspěšně realizovat teprve v třicátých letech dvacátého století, přestože pokusů o to před tím bylo mnoho. (Pokračování textu…)

Proč to děláme a jaký to má smysl?!

Let za bezvětříJednoho květnového dne roku 2007 jsme se sešli s p. ing J. Janovcem a vedli jsme několikahodinovou debatu o leteckém modelářství. Shodli jsme se na tom, že se složení v „leteckomodelářském lidu“ změnilo velmi výrazně a to směrem k provozovatelům létajících strojů. Stavitelů modelů vlastních či ze stavebnic ubývá. Je stále více zájemců o modely hotové nebo téměř hotové, připravené k létání. (Pokračování textu…)

Hradecká setkání stoupenců letectví – duben 2013

15 Samokřídlo dvojplošník Posílám  bližší obrazovou informaci k připravovaným setkáním v Hradci Králové ve dnech 20. a 27. dubna 2013.

V současné době je to cca 25 zájemců, kterým jsem potvrdil účast a připravil pro ně kolem 40 obrázků, které budu provázet vícehodinovým vysvětlováním. Pak bude následovat diskuze, pokud k ní nedojde již v dřívějším průběhu. Snad by se našlo ještě několik míst. (Pokračování textu…)

Další případná povídání o létajících strojích

Pro přiměřený úspěch a také úplné absenci nesouhlasu, s tím co bylo učiněno v lednu v Hradci Králové a týkalo se rozebírání toho Proč létající stroje nejen létají, ale i padají, jsem začal připravovat další setkání pro zájemce tohoto širokého dobrodružství. (Pokračování textu…)

Antileteckomodelářské snažení

Hodně z našich příznivců, myslím tím Akademii letectví, ví,že Ministerstvo dopravy a ÚCL České Republiky má snahu zavést jakási pravidla do bezpečnosti leteckého provozu, mezi něž patří bezesporu i letecké modelářství.

Publikovali jsme před časem na to téma nějaké články a i já jsem se trochu angažoval ve vztahu k ÚCL.

Významnou činnost a úsilí vyvinul Pavel Macek z Hradce Králové, když Klub leteckých modelářů se poněkud opozdil v tom, aby obhajoval zájmy přinejmenším svých členů. (Pokračování textu…)

„Vědomostní setkání“ stoupenců leteckého modelářství v Hradci Králové, 19.1.2013

Další, v pořadí již třetí, setkání stoupenců leteckého modelářství, za účelem posbírání zajímavých informací se uskutečnilo 19.1.2013 v Domově dětí a mládeže v Hradci Králové.

Náplní tohoto semináře byl, po předchozí dohodě, pokus o doporučení postupu při návrhu vlastního létajícího bezmotorového stroje o rozpětí 2,3m.

Účastníci se sjeli z mnoha ne příliš blízkých míst ČR. Dva se pro nemoc omluvili a hned si zajistili místo v jednom z dalších seminářů. Nejbližší bude 26.2.2013 a pravděpodobně i další 2.2.2013, pokud bude dostatečný zájem. (Pokračování textu…)

Semináře 19. a 26.1.2013 v Hradci Králové

Je to další informace o pořádaných setkáních souvisejících s leteckým modelářstvím formou výkladu a diskuze  o tom, jak by se asi mělo a mohlo postupovat při návrhu vlastního létajícícho stroje, či posoudit vhodnost jiného stroje již hotového. A také jak se trochu více vyznat v letectví, jehož je letecké modelářství živnou půdou. Neboť, jak moje desetilety ověřená zkušenost praví, opravdoví letečtí modeláři toho vědí o skutečných létajících strojích často více než jejich uživatelé. (Pokračování textu…)

19. 1. 2013 v Hradci Králové

Toto je první upřesnění připravovaného semináře pořádaného v Hradci Králové dne 19. 1. 2013 o tom jak je možné, a někdy i snadné, navrhnout svůj vlastní létající stroj, jestliže je k dispozici dostatek podkladů a upřímná snaha dosáhnout cíle. (Pokračování textu…)

Proč a jak mohou letadla nejen létat, ale i padat

Konečně se podařilo zorganizovat další pokračování jakýchsi seminářů o letectví a hlavně o leteckém modelářství, jak jsem sliboval před časem.

Tentokrát a asi i nadále  to bude v Hradci Králové, v Domě dětí a mládeže.

(Pokračování textu…)

O modelech letadel

Nestává se v dnešní době často, aby se neprofesionální zájemci o nějakou činnost zajímali o to proč je to tak a tak, jak by to třeba mohlo být i jinak, co nedělat a podobně. K tomu je zapotřebí skutečný zájem a ne jen povrchní kontakt. Z toho ale plyne nutnost pochopit příčiny a souvislosti, které zájmovou činnost provázejí. Takže je vhodná osvěta. Tu je možné hledat individuálně nebo v týmu, který má stejný cíl. Silní a vytrvalí jedinci se dopídí potřebných znalostí dříve či později sami. Ostatní mohou s výhodou využít vedle dostupných pramenů i setkání kde se účinněji seznámí se způsoby jak cíle dosáhnout. Obvykle se dozvědí informace, které by v knihách, časopisech a dnes i videích a na internetu, nenašli. Správnost a rozsah svého poznání mohou konfrontovat ihned na místě buď mezi sebou nebo doplňujícími dotazy na přítomného „zvěstovatele“ ideií. (Pokračování textu…)

Archivy