Home » Akce » Druhé setkání KLUBu A

Druhé setkání KLUBu A

Print Friendly, PDF & Email

24  altern. profily křídla  KLUB A1Včerejšího dne se uskutečnilo v Hradci Králové 2. setkání KLUBu A se 3 novými členy.

Setkání trvalo cca 3,5 hodiny a na pořadu bylo asi toto:

-představení nových členů, včetně jejich představ o tom co by si přáli dosáhnout v aviatice a co by pro to rádi získali od Klubu A

-připomenutí toho co se událo od posledního prosincového setkání, včetně prezentace dílčích výsledků spojených s předcházející korespondencí zejména s novými zájemci

-obsáhlá diskuze navazující na všeliké okolnosti související s amatérskými stavbami létajících strojů (koncepce, materiály, certifikace…)

-navázání vzájemně výhodných kontaktů mezi jednotlivými účastníky při výměně podkladů nejen pro amatérské stavby i jejich zdrojů

-sdělení různých zajímavých informací z aviatické branže a pod.

Byly předány některé kopie „Aviatických komiksů“ na DVD a také některé výtisky aviatických populárně naučných knih vydaných dříve nakladatelstvím „Aeromodel“.

Bylo dohodnuto, že příští setkání bude na podzim letošního roku, pravděpodobně v září-říjnu.

Mezitím budou uskutečněny slíbené konzultace všem o ně stáli.

Všichni účastníci si hradili náklady spojené s tímto setkáním sami.

20 Amatérský kluzák 13m

520 jiná představa amtérské stavby ULL Návrh dvoumístného užitkového  stroje 24  altern. profily křídla  KLUB A1

Ještě připomenu, že KLUB A není určen pouze pro zájemce o amatérské stavby skutečných letadel, ale i pro jejich odnože, to jest modely, koptéry a také bezpilotní vzdušné „vehikly“.

26. 4. 2015 © Jaroslav Lněnička


4 komentáře

  1. Chtěl bych poděkovat za organizaci tohoto setkání. Zatím si v hlavě „setřepávám“ (za můj omezený čas na setkání) čím bych přispěl na jednání dalším k rozvoji tohoto klubu. Díky za „komiksy“, které chci využít při osvětě a výuce nových adeptů létání – především na poli plachtění.
    Díky a LETŮM ZDAR.

    Ondřej Otta

Leave a comment

Archivy