Home » Modely či letouny a jejich návrhy » Početí KLUBU A

Početí KLUBU A

Print Friendly, PDF & Email

140 Empirické zjištění ATak jako se vryje do paměti první láska natrvalo, tak je obdobně vhodné zaznamenat získané čerstvé a důležité  informace co nejdříve, aby jejich obsah a dosah nevyvětral předčasně.

Dnešního dne, 6.12.2014 se uskutečnila schůzka nezávislých  a aktivních příznivců nevojenské a nedopravní aviatiky v tomto státě a sice v Hradci Králové, jak jsme několikrát dříve avizovali. Přítomní zástupci tvořili kupodivu reprezentativní vzorek toho co současnou občanskou aviatiku v ČR provází. Takže je možné ze čtyřhodinové gramotné diskuse stvořit jakési zobecnělejší posouzení , které potvrzuje naše víceleté informace a zkušenosti. Není to žádné definitivum a ani to není žádný aviatický převratný  axiom.

34Dvoulistá vrtule 5 500 ot copy

Je to jen pokus učinit něco kvůli čemu se všichni přítomní bez nároků na jakékoliv dotace či jiné finanční podpory dostavili a o čem upřímně promluvili.

 Přítomní představili svoje aktivity a dosažené výsledky a také to co by si přáli.

V průběhu diskutování nebyla podrobně  posuzovaná například LAA , ani ÚCL nebo Aeroklub ČR včetně vyšších vládních organizačních instancí, kvalita či náklady spojené s leteckým výcvikem, struktura leteckého parku pro občany ČR, …………………

Naopak bylo poměrně rozsáhle nejen kriticky, ale i vstřícně  probíráno to co souvisí s organizací a provozováním občanského letectví u nás a v Evropě, na příklad i na pozadí odlišných podmínek, které panují třeba v USA, na něž se nemálo zájemců stále odvolává.

Nemalý rozsah, proto  se vlastně toto setkání uskutečnilo, zabralo povídání o amatérských stavbách letadel, jejich výhodách i protivenstvích, překážkách i nebezpečích v nich ukrytých, o jejich četnosti, o nevyužití mnoha desítek dříve takto postavených strojů, o tom co, jak a kde by se pro to případně mohlo a mělo něco udělat, zdali to má smysl atd.

Protože, alespoň pro zasvěcené, se jedná o nejednoduchý problém byla diskuze dost emotivní se snahou vnést do současné situace nějaký pozitivní přínos. Toho si byli vědomi především ti, kteří jsou zapojeni, a to ne krátkodobě, přímo v dění kolem navrhování, stavbě, testování, schvalování, provozování, opravování a hlavně financování stavby letadel občany tohoto státu.

Navzdory mnoha návrhům, jež si občas i protiřečili, bylo nalezeno jedno společné prohlášení.

Přestože aktivit ve stavbě vlastních létajících strojů nijak závratně nepřibývá, nebo snad právě proto, ve srovnalosti s minulostí, existuje u nás nedostatečně vybavený prostor odbornými informacemi, které by pomohly tuto situaci řešit.

Oficiální orgány tohoto státu zodpovědné za občanskou aviatiku to nezajišťují. Příčiny tohoto stavu zde nehodláme  rozebírat.

Z tohoto shromáždění tedy vznikl návrh na podporu změny tohoto málo vyhovujícího stavu, který jsou přítomní, v rámci možností s nimiž disponují, schopni přiměřeně zajistit. A to jak v samotném zárodku zájmu o amatérské stavby, tak i v jeho dalším průběhu, když takovýto občan ČR dodrží veškeré zákony s tím související a bude zodpovědný za výsledky svých činností.

V tom případě se mu dostane potřebné podpory od kvalifikovaných členů KLUBU A a jím doporučených či přizvaných odborných externích spolupracovníků. Náklady s tím spojené hradí každý zájemce o stavbu svého létajícího stroje.

Sběrným místem takovýchto konzultací může být náš magazín Akademie letectví prakticky okamžitě. Ten je připraven vynaložit na to nezbytné kreativní úsilí.

                                                                                   140 Empirické zjištění A

6. 12. 2014 © Jaroslav Lněnička


3 komentáře

Leave a comment

Archivy