Home » Akce » Březnové setkání aviatických nadšenců v Hradci Králové

Březnové setkání aviatických nadšenců v Hradci Králové

Print Friendly, PDF & Email

S2 ustálený motorový letV sobotu 8.3.2014 se sjelo do Hradce Králové na další, v našem magazínu předem oznamované setkání, 8 nadšenců z původně přihlášených 13 účastníků.

Z Klubu leteckých modelářů ČR, přestože z jeho vedení byl před časem projeven nečekaný zájem, se nedostavil nikdo, ačkoliv jsem je zval.

Na programu byl téměř šestihodinový seminář procházející stručně, a samozřejmě pouze populárně, aerodynamikou a mechanikou létajících strojů menších velikostí, převážně modelů letadel. Stručněji byla uskutečněna exkurse mezi profily nosných a ocasních ploch všelikých tvarů a možných použití. Podrobněji byly probrány vrtule a také samokřídla.

K tomu byly využity připravené a téměř dokončené materiály v rozsahu cca 250 obrázků, diagramů a cca 30 stránek textu. Ty budou připraveny pro zájemce ve dvou elektronicky sestavených publikacích pod názvy : první –  „AVIATICKÉ  KOMIKSY“  a druhá –  „PROFILY NOSNÝCH A OCASNÍCH PLOCH“. V ní, té druhé, bude mimo jiné cca 50 nejnovějších profilů s jejich geometrickými charakteristikami a souřadnicemi, pro modely letadel i pro menší skutečné letouny.

Obsah Aviatických komiksů je uveden pro informaci v následujících dvou stránkách.

OBSAH

                                                                                                 strana

Vznik vztlaku                                                                                     3

Příklad modelu letounu                                                                      4

Obsah                                                                                            5 – 6

Předmluva                                                                                         7

Úvod                                                                                              8 – 9

Ohlédnutí do minulosti                                                                    10- 11

Luňák                                                                                                12

Replika Cayleyho kluzáku                                                                    13

A. Pénaud                                                                                          14

Co bychom si přáli                                                                             15

A co k tomu ještě dostáváme                                                              16

Hlavní části létajícího stroje s pevným křídlem                                       17

O vírech                                                                                         18 – 19

Letoun v transparentním prostředí                                                      20

A takhle to může ve skutečnosti vypadat                                              21

Trojrozměrná aerodynamická soustava                                           22 – 23

Princip relativnosti proudění                                                               24

O proudění vzduchu                                                                     25 – 28

Experimenty před vírovou teorií křídla                                                29

Zjednodušené schéma cirkulace kolem profilu                                    30

Příklady odporu těles                                                                        31

Rovná deska napříč proudu                                                               32

Rovná deska rovnoběžně s proudem                                                 33

Rovná deska šikmo k proudu                                                             34

Rozložení tlaků po profilu                                                                  35

Nulový vztlak na profilu                                                                     36

Tři fáze proudění                                                                              37

Mezní vrstva                                                                                     38

Úplav  za profilem                                                                             39

Aerodynamické síly a moment                                                            40

Polára                                                                                          41 – 42

Vztlakové čáry                                                                                  43

Poláry profilů                                                                                   44

Klouzavosti a klopivý moment                                                           45

Jak vznikne polára                                                                            46

Polohy letounu na poláře                                                                  47

Rychlostní polára letounu                                                                  48

Reynoldsovo číslo                                                                            49

O profilech                                                                                   50 – 51

Profily nosných a ocasních ploch                                                       52

Příklady profilů                                                                                53

Stručný přehled vývoje profilů                                                        54 – 55

Geometrie profilu                                                                             56

Souřadnice profilu                                                                            57

Křídlo nekonečného rozpětí                                                              58

Úhly náběhu profilu                                                                          59

Tenké prohnuté profily                                                                      60

Profily pro velké modely                                                                    61

Profily středně tlusté                                                                         62

Souměrné profily                                                                              63

Profily pro skutečné letouny                                                               64

Klopivý moment                                                                                65

Profily s kladným klopivým momentem                                                66

O mechanice letů                                                                           67 – 68

Polohy aerodynamického středu na profilu                                         69

Střední aerodynamická tětiva                                                             70

Empirické zjištění polohy a velikosti aerodynamické tětivy                     71

Poloha těžiště a aerodynamického středu                                        72 -73

Těžiště a aerodynamický střed u „samokřídel“                                     74

Některé úhly náležející létajícím strojům                                              75

Zjištění polohy těžiště vážením                                                           76

Klouzavý let                                                                                      77

Vodorovný let                                                                                   78

Svislý let                                                                                           79

Strmý sestupný let                                                                             80

Stoupání                                                                                           81

Rovnováha sil ve vodorovném letu                                                      82

Vztlak a tíha při změnách uhlů náběhu                                                 83

Násobek                                                                                           84

Příklady násobků                                                                            85 – 86

Zatáčení                                                                                            87

Špatné zatáčky                                                                                  88

Síly v zatáčce                                                                                     89

Let s vybočením                                                                                 90

Pohyblivé části nosných a ocasních ploch                                             91

Diferenciace křidélek                                                                          92

Přibližné určení poloh těžiště a aerodyn. středu letounu                        93

Údaje potřebné pro určení poloh těžiště a aerodyn. středu                   94

Geometricky zkroucené křídlo                                                             95

Bezocasé letouny                                                                               96

O stabilitě                                                                                         97

Vliv křídla konečného rozpětí                                                              98

Příklady chování letounu za letu                                                          99

Vliv jednotlivých částí letounu na podélnou stabilitu                            100

Stabilitní charakteristika letounu                                                        101

O stranové stabilitě                                                                          102

Náklon a let s vybočením                                                                 103

Spirální nestabilita                                                                           104

Dynamická stabilita                                                                          105

Nosné a ocasní plochy letounů                                                         106

Některé tvary ploch                                                                         107

Součinitele vztlaku u různých tvarů ploch                                           108

Aerodynamicky zkroucená plocha                                                     109

Prvky ploch k ovlivnění proudění                                                       110

Příklady ocasních ploch                                                                    111

O vrtulích                                                                                   112 – 113

Schema pohybu vrtule za letu                                                     114 – 115

Účinky vrtulového proudu                                                          116 – 117

Letadla lehčí vzduchu                                                                      118

Vznášení a výkony balonu                                                          119 – 120

O atmosféře Země                                                                    121 – 123

Srovnání paradoxních výkonů dvou stejných křídel modelu

zhotovených s rozdílnou přesností                                                  124

Jeden z možných postupů při návrhu létajícího stroje                       125

Stručný výpočetní postup pro získání očekávaných výkonů           126 – 127

 

 

 

Příklad informací o profilech je zase v dalším obrázku.

LHK 34

Několik jiných obrázků, které přikládám, pomohou přiblížit oč v těch publikacích půjde.

01 Profily křídel a ocasních ploch

11g Schemata proudění

20 4 profily různých tvarů copy

28 Lety s rozdílnými úhly náběhu

199 Obrysy profilů

764 UAV 3

Pokračování těchto hradeckých aviatických setkání zatím plánováno není.

12. 3. 2014 © Jaroslav Lněnička


2 komentáře

 1. Páni a případně i dámy,
  „AVIATICKÉ KOMIKSY“ jsou na DVD připraveny k expedici pro případné zájemce.
  Jejich rozsah, oproti obsahu zveřejněném zde byl trochu rozšířen, takže je nyní větší než 130 stran. První zásilky odcházejí dnes.
  Obdobně je k dispozici na DVD i celá dosavadní „AKADEMIE LETECTVÍ“ a je rovněž dnes expedována v několika exemplářích.
  J.Lněnička

Leave a comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Archivy