Když se ještě házedla o rozpětí 1,5m neházela s otočkou a soutěžících bývalo méně než deset. To byl středověk této kategorie, ale provozovaný s nadšením stále větším množstvím jedinců. (Pokračování textu…)