Modelářství

Jak někdy nejde život

0

Jak jde život kostrbatě a někdy, ale málokdy, trochu příznivěji, tak se v něm vyskytují situace, které stojí znovu za  posouzení.

Nacházím se teď v obdobném stadiu lidského skotačení tím co jsme prožili a co nás ještě, ale nikdo naštěstí neví jak a kdy, očekává.

Vlivem nevítaných okolností, které se vyskytly v mém bezprostředním okolí, jsem se rozhodl k následujícímu počinu, ač mě to nijak zvlášť netěší. Chtěl jsem toho stihnout víc. (Pokračování textu…)

FOYER aviatických experimentů – I

0

Jsou nápady skvělé, bláznivé, nepoužitelné, nebezpečné, futuristické,některé i trochu omšelé… a zcela jistě i mnohé jiné a provázejí lidstvo od jeho vzniku a nejinak je tomu i v aviatice.

Protože již mám nepřehledný souhrn všelikých nápadů a experimentů, které se mi jednak ztrácejí a jednak vytrácejí z paměti, tak jsem se rozhodl, že je umístím v několika pokračováních v tomto magazínu. Nebudou to žádné převratné nápady, které by fatálním způsobem ovlivnily vývoj v aviatice, tím spíše, že jsem s nimi experimentoval ve velikostech modelů letadel nebo je jen zaznamenával na papírech. (Pokračování textu…)

VRTULE FialaProp a také jejich 4-taktní motory

0

Vrtule je jeden z nástrojů, který umožňuje gramotným obyvatelům Země využívat ji k vytváření síly zvané tah, který je potřebný pro pohyb tekutinami. Protože jsme stoupenci aviatiky zajímáme se o to, jak si vrtule počínají v atmosféře Země. (Pokračování textu…)

Letectví a letecké modelářství

0

Letecké modelářství je podhoubím veškeré aviatiky a obdobně je  i raketové modelářství  neopomenutelným prvkem kosmonautiky. Zůstaňme však pro tentokrát jen u aviatiky.

Na letecké modelářství jakožto zájmovou činnost pohlíží nemalá část aktivních účastníků aviatiky s despektem. To jest s větším či menším pohrdáním. A následně s tím spojeným nezájmem. A to je věc špatná. (Pokračování textu…)

Samokřídlo „prkno“ 2,4 m

0

490 Samokřídlo Rehek 24

Loni  v červnu jsem dostal  ze severovýchodní Moravy žádost (prosbu) o určení polohy těžiště na létajícím stroji z druhého obrázku. (Pokračování textu…)

Olda Novák se připojil k většině

2

137 O.Novák  s WakefieldemDnes jsem dostal opožděnou, zato smutnou zprávu o tom, že v 81 letech to 14.12.2014 mezi námi  ukončil ve Šluknově OLDA NOVÁK zakládají a dlouholetý člen Modelklubu Hradec Králové, po dlouhém a nelehkém závěru své životní pouti, kdy věnoval značný objem svých aktivit leteckomodelářské činnosti a začínal již ke konci 2. světové války v Jaroměři na tamním letišti. (Pokračování textu…)

Akrobatické RC modely F3A

0

F3A model T-can I + T-can IIJak napovídá název  pokusím se přiblížit současnou tendenci u akrobatických modelů kategorie F3A, které mají maximální rozměry nosné plochy 2m a celkovou hmotnost menší než 5,001kg.

Tyto modely jsou schopny zalétat všechny prvky známé u skutečných akrobatických letounů a pravděpodobně ještě nějaké jiné, které by jejich osádky vzhledem k přetížením nepřežily. Modely jsou na tom tedy trochu lépe. (Pokračování textu…)

Z dřívějších dob

0

137 O.Novák  s WakefieldemI když jsme již poněkud dříve přivedeni na svět, který pořád zatěžujeme svoji přítomností nebo právě proto, tak si troufáme připomenout něco z toho co se stávalo tak dávno, že již mnoho aktérů těch dob není mezi námi. A ti co se setkávají s dnešní aviatikou, ať již skutečnou či s leteckomodelářskou, snad přijmou toto malé slohové cvičení vlídně. (Pokračování textu…)

KOPTÉRY neboli letadla s rotujícími nosnými plochami

2

07 JaroměřVedle letadel těžších vzduchu s pevnými nosnými plochami jsou značně rozšířena i ta, jejichž nosné plochy rotují. Ta myšlenka je stará již mnoho staletí, ale podařilo se ji úspěšně realizovat teprve v třicátých letech dvacátého století, přestože pokusů o to před tím bylo mnoho. (Pokračování textu…)

Proč to děláme a jaký to má smysl?!

0

Let za bezvětříJednoho květnového dne roku 2007 jsme se sešli s p. ing J. Janovcem a vedli jsme několikahodinovou debatu o leteckém modelářství. Shodli jsme se na tom, že se složení v „leteckomodelářském lidu“ změnilo velmi výrazně a to směrem k provozovatelům létajících strojů. Stavitelů modelů vlastních či ze stavebnic ubývá. Je stále více zájemců o modely hotové nebo téměř hotové, připravené k létání. (Pokračování textu…)

Go to Top