Aerodynamika a mechanika

Články obsahující zejména teoretická pojednání z oborů aerodynamiky a mechaniky letu.

Jak někdy nejde život

0

Jak jde život kostrbatě a někdy, ale málokdy, trochu příznivěji, tak se v něm vyskytují situace, které stojí znovu za  posouzení.

Nacházím se teď v obdobném stadiu lidského skotačení tím co jsme prožili a co nás ještě, ale nikdo naštěstí neví jak a kdy, očekává.

Vlivem nevítaných okolností, které se vyskytly v mém bezprostředním okolí, jsem se rozhodl k následujícímu počinu, ač mě to nijak zvlášť netěší. Chtěl jsem toho stihnout víc. (Pokračování textu…)

Malé aviatické buditelství

0

Je to malý příběh o tom jak to může, ale také nemusí být. Je to z života aviatického. Bajka nebo skazka, jak kdo chce, je podána zpopularizovaným způsobem, aby na ni snad všichni kdo ji budou číst, dosáhli.

Je třeba začít trochu obšírněji. Nějak tak, jako……… bylo nebylo… nebo tenkrát, když ještě bylo dobře……….a tak všelijak podobně. (Pokračování textu…)

Ještě trochu o pohonu menších létajících strojů

0

S pohonem strojů toulajících se zemským povětřím, a nejenom s ním, bývají určité potíže. Ne každý je z toho, když na to dojde, nadšený. S tím je ale nutno se v zájmu věci vyrovnat. Takže, aby toho nadšení bylo občas dostatek, je tu následující dodatek k předchozímu článku.

Pokusím se jakýmsi slovním doprovodem uvést to co by se asi mělo dodržovat. (Pokračování textu…)

Pohon letounů

2

Jak již to tak v životě bývá ani aviatickým nadšencům nestačí, že by mohli nějak létat, ale požadují k tomu ještě nějaký pohon, aby se mohli pohybovat z místa na místo dost libovolně. Jako to umějí ptáci nebo hmyz.

Jeden z příkladů vhodných pohonů letounů může být následující: vrtulový pohon se spalovacím nebo elektrickým či jiným motorem.

Umístěn může být v trupu, na trupu, v gondolách křídla a jistě i někde jinde. (Pokračování textu…)

Vrtule nejen jako součást pohonné jednotky

0

007Vrtulová pohonná jednotka sestává obvykle z hnacího motoru a vrtule. K nim jsou často přiřazeny reduktory otáček a  i jiná pomocná na příklad chladící zařízení než je jenom vzduch a podobně.

Posláním vrtulí je popohnat jimi procházející množství vzduchu tak, aby vznikl na základě této reakční síly tah nezbytný pro let.

K výrobě vrtulí jsou používány různé materiály balzou či různými plasty  pro modely letadel počínaje, přes různá dřeva, kovy a například kompozity konče. (Pokračování textu…)

Některé možnosti profilů nosných ploch ULL

1

Příklady  možných profilů nosných ploch ULLProtože jsme se po nějakou dobu odmlčeli, což by mohlo vyvolat případné znepokojení mezi našimi příznivci, tak přinášíme kratičkou informaci o některých profilech, jež by mohly připadat v úvahu pro nosné plochy ULL. A sice jak pro bezmotorové, tak i pro ty druhé s vrtulemi vpředu-vzadu-nahoře,… (Pokračování textu…)

Snad akrobatické zápolení v povětří ?

0

Luňák L-107Již jsem delší dobu nepoškádlil aviatickou „samodělnou“ veřejnost geometrickými výtvory, které mohou být zvány třeba profily nosných ploch. Profil nosné plochy, ale nejen její, může být diskutován například jako jakási uzavřená geometrická křivka s horní a spodní stranou, tloušťkou a prohnutím, nebo i bez něho. Od ní pak očekáváme, že na nosné ploše vhodného tvaru vytvoří vedle všudypřítomného odporu také a hlavně vztlak, pokud o to budeme stát. Neboť někdy se obejdeme i bez něho. (Pokračování textu…)

Jak člověk ještě stále, naštěstí pro ostatní lidi,nevítězí vždy nad přírodou Země

1

pera křídla rorýseProtože jsme aviatický magazín všímáme si věcí, které s pohybem v ovzduší Země souvisí. Někomu se to může zdát úsměvné, ale to ponecháváme na něm samotném.

Nedávno jsem zahlédl fotografii Alana Mc Fadyena a pak ještě několik jejích kopií, kde je úžasný záběr na střemhlavý let ledňáčka za kořistí, když se právě dotýká vodní hladiny, aniž by z ní  vytryskla jediná kapka. Trvalo mu to prý 6 let, než se mu takový záběr na jedné z několika tisíc fotek povedl. Jsme rádi, že se mu to povedlo a ten obrázek  uvádíme dále.

Vedle toho, že mě zaujala houževnatost autora takový obrázek stvořit, jsem chtěl upozornit gramotnější stoupence našeho magazínu vybavené dostatečnou intelektuální bravurou na to, co lze ještě z fotografie vyčíst, aniž bychom se pletli profesionálním ornitologům do řemesla. (Pokračování textu…)

Okrajové víry nosných ploch.

0

A tak nešťastně to dopadloUž jsme se o tom zmiňovali několikrát. Na vině jsou křídla konečných rozpětí, protože jiná zatím nikdo neumí postavit.

Je to daň za to, že potřebujeme mít k aviatickému konání vztlak. Když ho na několik okamžiků v některých letových situacích nepotřebujeme, zmizí přibližně na tu dobu i neviditelné okrajové víry a s tím související indukovaný odpor.

Co se ale děje když ten vztlak je potřeba, je vhodné mít na zřeteli. (Pokračování textu…)

Profily perutí VI- 5. pokračování a konec

0

Untitled-1Na poslední chvíli se dostavili ještě další dva uchazeči o ocenění od publika.

Jsou rozdílného vzezření a zřejmě i ambicí v případném aviatickém využití. Patrně své tvary i kostýmy již někde zahlédli a tak si je přizpůsobili k obrazu svému. (Pokračování textu…)

Go to Top