Akademie letectví :: číslo 07 / 2011 / Editorial
e-magazín Akademie letectví

Editorial Editorial

Je 25. den měsíce lásky roku 2011 a člověk, alespoň podle televizních vševědů, opět vítězí nad přírodou neboť atmosféra nad Evropou, znečištěná již druhou islandskou sopkou, je dnešním dnem prověřena pro leteckou dopravu, o čemž kolovaly již mnohé, ale právě opačné, informace. Středozápad USA trápí v těchto dnech zároveň ničivá tornáda a počet obětí již překročil 100 osob. Pohledy na zpustošená místa, kde zůstaly po domech jen betonové základové desky, svádějí k domněnkám, že se právě nějaká nepříliš pořádná firma chystá ten dům postavit. Do takových detailů se podařilo větrným vichrům lidské dílo zničit. Je to úděsné. Ještě, že „neexistuje globální oteplování“, to by teprve bylo něco.

V české kotlině je ale příjemné počasí charakteristické pro začínající léto a našim poslancům se zdá, že si nedopatřením snížili mzdy z našich kažodenních příspěvků a někteří z nich prý proto nemohou ani dojet do Prahy. Kéž by to tak zůstalo i v budoucnu.

V prvním článku tohoto magazínu nabízíme příběh o neutuchající snaze objevit zázračný profil, který by obelstil přírodní zvyklosti v oboru proudění tekutin a posunul lidstvo kupředu v možnostech souvisejících s jejich pohybem ovzduším Země, což je stále chápáno mnoha jedinci jako nepřirozené a rouhačské konání proti vůli Všehomíra. Ve vzduchu mají být podle nich jenom ptáci a hmyz. Když jsem sestavoval tento článek, výhradně na přání původce nápadu, tak jsem mu zčásti vyhověl a troufl si ještě jeho nápady rozvést podle vlastního uvážení, jakožto „solitér outsider“. Rád však dodávám, směrem k původci patentu, že to s lidstvem není ještě tak špatné, když se někteří jedinci snaží prošlapat cestu dosud opomíjenou.

Ve druhém článku je možné nalézt malou inspiraci pro UAV(neboli modely letadel), které ač dálkově neovládány si počínají na vhodných svazích a za příhodných větrů(někdy však i bez vánku) velmi dobře. Jsou to magnetem ovládáné větroně, označené v hantýrce FAI jako modely F1E. Tentokrát jsou jejich nosné plochy koncipovány pro mírné větrné podmínky.

Posledním článkem je obrazová reportáž z Zeppelinova muzea ve Friedrichshafenu doprovázená kratkým povídáním, ale jenom proto, aby fotografie nezůstaly na monitoru osamoceny. Kdo zavítá do tohoto krásného kouta Evropy neměl by to muzeum minout, aniž by ho navštívil.

© Jaroslav Lněnička
25. 5. 2011 ... 21.15

P.S.: Ještě přinášíme dva obrázky z „májové helikoptér-šou“ pořádané letos v Hradci Králové pro zpestření textu tohoto editorialu. Snad k tomu není potřeba žádný komentář, neboť oba stroje jsou snadno identifikovatelné v tom jakou kategorii zastupují.

© Jaroslav Lněnička
2. 6. 2011
e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz