Akademie letectví :: číslo 05 / 2011 / Editorial
e-magazín Akademie letectví

Editorial

A je tu zase před námi AERO 2011 ve Friedrichshafenu od 13.4. 2011, kde budou mimo jiné vyhlášeny výsledky Bierblingovy a Lindberghovy soutěže o nejnovější přínosy v letectví.

My se pokusíme ještě v tomto čísle AL přinést první ohlasy z výstavy v druhé polovině dubna ve formě aktuality.

V prvním článku tohoto magazínu je 5. pokračování o tom jak by mohl vypadat vlastní létající stroj kohokoliv, kdo si na to troufne nebo na to má. Je tu několik námětů, které by mohly pomoci usměrnit a možná i usnadnit postup při rozhodování nejen o tom jaký vlastní stroj si pořídít, ale jestli to vůbec stojí za to. Letectví a létání jsou dost drahé špásy ne zrovna snadno dostupné pro každého. Ale zase jejich možnosti opomíjet by nebylo správné.

Ve druhém článku je malý příspěvek pro letecké modeláře, kteří by zatoužili po rychlejším poletování za větrných podmínek na svazích nebo jen tak, kvůli svištění vzduchu (což je mimo jiné indikátorem ne právě správných aerodynamických řešení) při ryhlejších letech na rovinatých plochách, nad něž se však musí do nějaké výšky dopravit.

A pak je tu příspěvek o trochu větším kluzáku, který může posloužit i jako UAV, pro ty kdo by se chtěli tím zabývat. Nosná plocha má negativní šíp a je doplněna malým stabilizátorem pro usnadnění udržovat jej za letu v rozmezí optimálních úhlů náběhu.

© Jaroslav Lněnička
30. 3. 2011
e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz