Akademie letectví :: číslo 04 / 2011 / Carter Aviation Technologies pro program DARPA
e-magazín Akademie letectví

Carter Aviation Technologies
pro program DARPA

Společnost Carter Aviation Technologies představila v závěru minulého a na začátku tohoto roku svůj nový projekt s letounem u něhož je dosahováno vertikální vzletu i přistání i dopředného letu kombinací pohonu vrtulovou tlačnou jednotkou a rotorem. Vertikální start i přistání zajištuje otáčející se rotor, jehož otáčky jsou sníženy a dopředný pohyb pak konvenční pevná nosná plocha. Letadlo je také opatřeno ocasními plochami. Jedná se o Slowed Rotor Compound Aircraft technologii.

Tento stroj je zachycen v následujících obrázcích.

Oč se jedná?!

Společnost Carter Aviation Technologies se soustředila na sestrojení letadla se zpomaleným během rotoru. Zrychlující popud k tomu mohly dát výsledky testu z 17.6.2005, kdy bylo dosaženo stejných velikostí obvodových rychlostí okrajů listů rotoru s rychlostí letu. Tento stav se označuje jako μ = 1. Otáčky rotoru činily 107 1/min. Bylo pozorováno významné omezení a skoro úplné odstranění vibrací rotoru i hluku, což jsou okolnosti běžně provázející letadla s rotujícími nosnými plochami.

Na listech rotoru se při tom dějí zajímavé věci, například:
1.výsledná rychlost okraje listu rotoru pohybujícího se ve směru letu, je na pozici „3 hodiny“, je dvakrát větší než rychlost letu
2.v tomto okamžiku je ale výsledná rychlost okraje protilehlého listu rotoru rovna nule
3.zatímco vzduch nabíhající k listu v pozici podle bodu 1 nejprve atakuje jeho náběžnou hranu, jak si tady stále vykládáme, vzduch přichází na druhém listu k němu od odtokové hrany.

Zkuste si takové poměry na letadle představit.

Vhodnost takovýchto zajímavých poměrů při obtékání byla již známa ve 30. letech minulého století. Připomeňme například McDonnell XV-1, Fairey Rotodyn nebo V-22 Osprey s naklápěcím rotorem.

Slowed Rotor Compound aircraft má úspěšně kombinovat vysokou účinnost a rychlost letu obvyklého letounu s pevným křídlem s pomalým letem vrtulníku. Tak má být postupně dosaženo rychlosti ve vodorovném letu kolem 800 km/h, když letoun bude zároveň schopen startovat a přistávat svisle. A to všechno s podstatně menšími komplikacemi než se vyskytují u současných řešení s překlápěcími rotory nebo pohonnými jednotkami s možnostmi vektorování jejich tahu.

Na závěr je tu ještě video tohoto stroje z testovací fáze I, kdy ještě neměl osazenou pevnou nosnou plochu.

© Jaroslav Lněnička
27. 2. 2011
e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz