Akademie letectví :: číslo 02 / 2011
e-magazín Akademie letectví
e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz