Akademie letectví :: číslo 01 / 2011 / Zdvořilé upozornění pro uživatele našeho magazínu
e-magazín Akademie letectví

Zdvořilé upozornění pro uživatele našeho magazínu

S ohledem na to, že se dozvídáme o využívání našeho magazínu „Akademie letectví“ množením a také proto, že ho udržujeme pouze vlastními skromnými prostředky, zatím bez nároků na jakékoliv poplatky od jeho uživatelů, upozorňujeme na existenci „Zákona o právu autorském“ č. 121/200Sb.

A v něm na § 25 -Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu:

U zveřejněných děl, která lze rozmnožovat

a) pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby pomocí přístroje k zhotovování rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, anebo

b) pro osobní potřebu fyzické osoby na podkladě zvukového, zvukově obrazového nebo jiného záznamu jejich přenesením pomocí přístroje na nenahrané nosiče záznamu,

má autor právo na odměnu v souvislosti s takovým rozmnožováním díla.

Prosíme proto všechny kdo takto činí, aby respektovali platnost zmíněného zákona a podle něj se zachovali.

Za „Akademii letectví“

Jaroslav Lněnička

© Jaroslav Lněnička
 
e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz