Akademie letectví :: číslo 01 / 2011 / Editorial
e-magazín Akademie letectví

Editorial

Jakkoliv se to může zdát bez jakýchkoliv souvislostí nemohu se zde nezmínit hned v úvodu například o tom, co publikoval antropolog prof. Jaroslav Malina v závěru svého příspěvku v sobotním vydání MF Dnes 13.11.2010. Posuďte sami:

I my jsme bohatá společnost, která si může dovolit uměle zaměstnávat lidi, aby nezlobili. Jistě je lepší, když lidé dělají něco fiktivního, než aby se potloukali po hospodách bez práce. Ale mizí řemesla, opravdové dovednosti a lidé studují ezoterické obory, jako jsou antropologie, archeologie či rekreologie. Možná to nemusí trvat ani tak dlouho a úplně zmizí ti, kteří nás dovedou živit. Bojím se, že na současné vývojové trendy můžeme těžce doplatit.

Když jsme již třemi lety měli obdobnou obavu z podobného vývoje v letectví a létání u nás, tak jsme stvořili Akademii letectví, protože jsme chtěli touto populární cestou připomenout, vysvětlit, uchovat a rozšířit alespoň některé dosavadní znalosti a zkušenosti, včetně dovedností mnoha jednotlivců a skupin v tomto státě, v jednom z nejprogresivnějším odvětví národního hospodářství. Možná, že to byla snaha naivní nebo i troufalá. To ať posoudí jiní.

A ještě jedno podotknutí. Jestli je pravda, že podle nejnovnějších pozorování amerických hvězdářů existuje 3x tolik hvězd, než se dosud přepokládalo a že je snad také nejméně milion planet podobných Zemi a obíhajících například kolem červených trpaslíků, na nichž by se mohly vyvinout složitější životaschopné formy organizmů, pak je to skvělá zpráva!

Protože na to na všechno tady nejsme sami.

Rádi bychom všem našim čtenářům připomněli, že tímto číslem začínáme 4. ročník našeho magazínu. Jsou to již opravdu tři roky, kdy jsme se odhodlali vydávat takovýto internetový časopis, v němž lze nalézt to co mnohde jinde nikoliv, ale zase v něm nelze najít žádné reklamy. Proto je to pro nás obtížnější, ale jak doufáme, pro naše stoupence příznivější.

V prvním článku je úvodní díl malého seriálu o tom, jak bychom si mohli a asi i měli počínat, jestliže chceme ovlivnit to jaký bude náš budoucí létající stroj.

V druhém je zase připomenutí toho co souvisí s kopírováním skutečných vzorů směrem k jejich menším velikostem, například na UAV, jimiž jsou všechny modely letadel. Společným jmenovatelem všech čtyřech uvdených strojů je stejná hodnoty štíhlosti jejich nosných ploch a také jejich tvary. Nikoliv však velikosti a profily křídel. Jejich vzájemné porovnání by mělo být instruktivní pro každého.

Ve třetím článku jsou zajímavé informace jednak z oboru opravdu velikých rychlostí letu, dále o výkonech a podílu českých výrobců na nich u jednomístného již legendárního „Cri-Cri“ a ještě trochu o SolarImpulse programu.

A hned v úvodu zveřejňujeme naše zdvořilé upozornění týkající se rozmnožování našeho magazínu, i bez předchozího našeho povolení, v souvislosti se „Zákonem o právu autorském“ č. 121/200Sb. Předpokládáme, že se setká s příznivou odezvou.

© Jaroslav Lněnička
24. 11. 2010 & 5. 12. 2011
e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz