Akademie letectví :: číslo 01 / 2011 / Čtyři tvarově, ale ne rozměrově a hmotově, stejné stroje
e-magazín Akademie letectví

Čtyři tvarově, ale ne rozměrově
a hmotově, stejné stroje

Předkládáme malý příspěvek pro ty kdo se snaží stvořit ze skutečných letounů pomocí jejich zmešených kopií výkonné a spolehlivé létající stroje pro své potěšení. Nebo jejich prodejem obšťastnit jiné stoupence letectví.

Na připojených obrázcích jsou čtyři nestejně velké a nestejně hmotné, ale geometricky podobné, motorizované kluzáky. O jejich geometrické podobnosti podává důkaz štíhlost jejich nosných ploch, která je u všech stejná a to 14,2.

Rozdílné jsou ale jejich rozměry a tomu odpovídající přiřazené přibližné hmotnosti, stejně tak jako dosahované výkony. Nestejné jsou proto i profily navrhované pro jejich nosné plochy. Ty byly zvoleny s ohledem na předpokládané poměry při jejich obtékání dané zatíženími nosných ploch a také rozsahem využívaných rychlostí letu tak, aby bylo dosaženo přijatelných výkonů, jež jsou pro všechny stroje přibližně vyčísleny. Po bližším posouzení by je bylo možno jistě poněkud zlepšit.

Předpokládáme, že pozorní čtenáři vybaveni mnoha námi uváděnými informacemi v tomto magazínu, najdou neopomenutelné souvislosti mezi všemi čtyřmi stroji a tomu odpovídající ponaučení, jestliže se budou snažit kopírováním tvarů skutečného stroje vytvořit jeho báječný model. Kdybychom do toho chtěli zavést rozsáhlejší poznatky, což zatím neučiníme, tak by vyšlo najevo, že přesné kopírování tvarů pouhých částí skutečných strojů není pro jejich zmenšeniny bez úskalí.

Uvádíme jejich geometrické a předpokládané výkonové parametry do přehledné tabulky.
 RORÝS 1RORÝS 2RORÝS3RORÝS 4
rozpětímm1 8602 8004 20014 000
nosná plochadm224,455,41241 380
štíhlost-14,214,214,214,2
hmotnostkg0,631,84,35300
zatížení nosné pl.N/m22632,535217
minim. rychlostm/s6,17715
pohonná jednotkaW1206002 00020 000
potřeba výkonuW/kg19033345966,7
klouzavost-2021,52327,4
min. klesavostm/s0,370,380,350,72
stoupavostm/s1010153

Všimněte si jak jsou všechny tři modely výkonově předimenzované, porovnáte-li výkony motorů s hmotnostmi, oproti skutečnému letounu. Je to samozřejmě také dáno velkými stoupacími rychlostmi.

U všech strojů je předpokládaná minimální účinnost pohonné jednotky η > 62%. Účinností je zde míněno výsledné využití energie baterií v motoru a vrtuli.

U všech čtyř strojů je předpokládaná stavba v dostatečně přesných negativních formách při použití kompozitových materiálů-sklo, uhlík(kevlar), pojiva.

RORÝS 1 – je to koncepce u rychle se rozšiřující kategorie menších kluzáků s elektropohonem. Jejich letové hladiny se nacházejí v rozmezí 50 až 350 m.

RORÝS 2 – nastupující kategorie elektrokluzáků pro všeobecné atmosférické podmínky.

RORÝS 3 – velké kluzáky s elektropohonem pro lety vevýškách a vzdálenostech kolem 500 m ve všech atmosférických podmínkách a s případnou přídavnou zátěží, nebo s využitím fotovoltaických článků.

RORÝS 4 – jednomístný kluzák s elektropohonem pro vzdálenosti 300 až 350 km průměrnou rychlostí cca 85 km/h. Fotovoltaické články na omezené ploše jsou vhodné.

© Jaroslav Lněnička
27. 11. 2010
e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz