Akademie letectví :: číslo 11 / 2008
e-magazín Akademie letectví
e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz