Akademie letectví :: číslo 09 / 2008 / Editorial
e-magazín Akademie letectví

Editorial

17. 9. aktuálně doplněna zpráva o Mistrovství ČR kategorie RCEJ.


V tomto čísle magazinu není již další pokračování „Ohlédnutí do minulosti“ a tak jsme otiskli na titulní straně pohled na část hradeckého létajícího cirkusu. Fotografie je stará asi čtyři roky.

Pokládali jsme ještě za vhodné připomenout znovu osobnost pana ing Jana Janovce krátkým článkem a dvěma fotografiemi.

Pak je tu trochu rozsáhlejší 3. část seriálu o profilech nosných a ocasních ploch, který bude pokračovat v příštích číslech Akademie letectví, s cílem popsat tyto prvky návrhů a konstrukcí létajících strojů trochu odlišným způsobem od známých a dostupných pramenů, což by snad mělo pomoci k pochopení některých okolností a z toho plynoucích následků, jimiž se profily vyznačují.

Na předchozí článek by mohl navazovat příspěvek „O podobenství cirkulací rychlosti u hurikánů a profilů“, které je nepřehlédnutelné a souvisí s vírovou teorií křídla. Jsou zde rovněž uvedeny některé skutečné údaje a obrázky o srpnových hurikánech prohánějících se karibskou oblastí. Je to děs. My jsme využili toho, že vedle zjištěných rychlostí proudění mas vzduchu ve vírech hurikánů jsou uváděny i hodnoty barometrických tlaků. K tomu jsme sestavili jeden graf na konci, abychom připomněli Bernoulliho rovnici.

Aby nepřišli zkrátka ani letečtí modeláři, jež mimo jiné s velkým zájmem očekávají jak se projeví aktivita úřadů v souvislosti se současným leteckým zákonem, dodali jsme jeden návrh kluzáku ovládaného magnetem.

Přinášíme rovněž velmi krátké pojednání o akcích Red Bull Air Race v souvislosti s články o profilech a článcích ve dvou předchozích číslech magazinu o ME unlimited akrobatů v Hradci Králové.

A nakonec je tu naše odpověď na dva vznesené dotazy od čtenářů týkající se definice úhlu seřízení a mohutnosti VOP.

Jaroslav Lněnička
8.9.2008
e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz