Akademie letectví :: číslo 05 / 2008
e-magazín Akademie letectví

číslo 5 ročník 2008

Obsah čisla

 • Editorial

 • Ocasní plochy

  Je připomenuta potřeba ocasních ploch pro letadla a modely s pevnými křídly. Jsou stručně popsány jejich: vývoj, funkce, tvary, druhy, mohutnosti, poměry pevných a pohyblivých částí, výchylky kormidel apod. Text je doprovázen 32 obrázky a fotografiemi.

  Tail surfaces

 • Tíha a odpor

  Jsou to dvě síly působící nepříznivě na létání, jimž se nemůžeme vyhnout. Účinky obou sil jsou posouzeny vzhledem k výkonům a vlastnostem malých modelů letadel. Jedná se obvykle o málo příznivé podmínky proudění kolem jejich křídel. Je možné prokázat, že mírná zvýšení hmotností lze kompenzovat správným výběrem profilů.

  Weight and drag

 • Otázky a odpovědi

  V prvním zveřejnění této rubriky jsou uvedeny otázky třech našich čtenářů a naše stručné odpovědi na ně.

  Questions and Answers

 • Slovník vybraných pojmů

  Index of selected terms

e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz