Akademie letectví :: číslo 02 / 2008
e-magazín Akademie letectví

číslo 2 ročník 2008

Obsah čisla

 • Editorial

 • O aerodynamickém středu létajících strojů

  Krátké pojednání o aerodynamickém středu křídla a letounu. Uvedeny příklady A.C. nosných ploch a letounů i jejich těžišť. Podán experiment pro zjištění přibližné polohy A.C. letounu(modelu).

  On aerodynamic center of flying machines a little more - A short article about an aerodynamic center of a wing and a plane. Examples of A.C. of lifting surfaces as well as of planes and their C.G. are given. There is also an experiment for finding out an approximate position of A.C. of a plane (model).

 • Ohlédnutí do minulosti letectví - 1. pokračování

  Stručný průřez pionýrskou dobou letectví 19. století a začátku 20.století se spoustou dobových fotografií i kreseb.

  Looking back to the past of aviation 2nd part - A short outline of pioneer times of aviation of the 19th and the beginning of the 20th centuries with a lot of photographs as well as drawings.

 • Co je co, co je to a kdo je kdo? 1. pokračování

  Poznávání některých zákonitostí o proudění v 16. až 19. století. Tlaky versus rychlosti proudění…Bernoulliho rovnice. Měření rychlostí.

  What is what, what is it and who is who? The second part - Learning about some terms of flowing between the 16th and 19th centuries. Pressures versus flow velocities. Bernoulli equation. Velocity measurement.

 • Profily křídel trochu jinak

  Krátké seznámení s možnostmi navrhování profilů křídel létajících strojů pomocí programu.

  Little different view on wing airfoils - A short encounter with possibilities of wing airfoil designs with the help of a programme.

 • Co jsme poznali již dříve - 1. část

  O teoretických a skutečných tvarech profilů ploch a listů vrtulí. A co z toho vzniká?

  What we knew before - the first part - On theoretical and real shapes of surfaces and propeller blades airfoils.

 • Staronový pohon letadel a jejich modelů

  Na scénu se vehementně vrací pohon jednotkou s elektrickým pohonem, který se zřejmě brzy uplatní v letectví v širším měřítku. Stručný popis období od roku 1957 dodnes.

  Old-new propulsion unit of aircraft and flying models - A propulsion by electric units celebrates come back. It will soon find its position in aeronautics in a wider range. A brief description of the period from 1957 until today.

 • Profily pro letecké modeláře

  Souřadnice, poláry a obrysy minule slíbeného a jednoho nového profilu.

  Airfoils for aeromodellers - Coordinates, polars and contours of one previously mentioned and one new airfoil.

 • Anketa

  Jak asi poletí větroň budou-li jeho úhly náběhu různé. Jak, jak dlouho a až kam?

  Public inquiry - How will probably fly the sailplane if their angles of attack are different? How, how long and where?

e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz