Akademie letectví :: číslo 01 / 2008
e-magazín Akademie letectví

číslo 1 ročník 2008

Obsah čisla

e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz