Akademie letectví :: číslo 00 / 2008 / článek 1
e-magazín Akademie letectví

Profily nosných a ocasních ploch

Nadpis je sice slibný, ale skutečnosti obsažené v tomto úvodním článku budou stručné a všední, přestože by mohly zajímat nemalou skupinu stavitelů létajících strojů. Zejména amatérskou, protože o profesionálních teamech předpokládáme, že mají jiné zázemí než může poskytnout tento časopis. I když? Tuto cestu stavitelů svých vlastních létajících strojů nastupuje i dnes určitý počet lidí. Vědí či nevědí, čtou nebo nečtou, poslouchají a kopírují, přicházejí o peníze a klid doma, vyhýbají se počítání přestože poznali, že to bez něj nejde a jdou svojí vlastní cestou tzv. „solitérů-outsiderů“, tak jako mnozí pionýři letectví v 19. století.

Chtěli bychom postupně, ale trochu jinak než tomu bylo a je dosud obvyklé, přiblížit některé souvislosti provázející sny, přání a později snad i rozvahy o svém vlastním letadle s pevným křídlem(křídly). Začneme s profily, přestože jsou stále jedinci, kteří tento důležitý prvek ve stavbě letadel, ke své škodě, přezírají.

Těchto několik článků bude, proč to zapírat, určitou provokací pro všechny kdo je budou číst a vnímat. Bude také signálem k tomu, že i u nás jsou možnosti jak neztratit kontakt se světem.

Je stále ještě velká převaha nadšení nad rozumnými úvahami podloženými základními poznatky z rozsáhlého panství aerodynamiky a mechaniky letu. Navrhování, konstruování, stavbu a provozování svých vlastních létajících strojů je třeba vnímat na pozadí toho, že se má jednat o trojrozměrný pohyb a že zemská tíže je všudypřítomná.

To, že je vzduch obvykle málo viditelný, málo váží a je naší základní přirozeností vede k podceňování jeho účinků. Síly vytvořené proudícím vzduchem jsou nevyzpytatelné, obrovské s katastrofálními následky, pokud nepoznáme jejich příčiny. Následky chybných nebo podceňovaných rozhodnutí jsou v letectví osudové. Chybu je možné udělat jen jednou, podruhé k tomu není dotyčnému poskytnuta příležitost. K těmto nadšencům, pokud ještě zůstanou v plné fyzické kondici, mají naše příspěvky promluvit a domluvit. Není možné souhlasit s tím, že obavy z létání jsou přehnané a letadlo, že je vlastně výrobek jako každý jiný. S tím je možné souhlasit je za podmínek, když jsou nezbytně doprovázeny potřebným rozsahem znalostí a respektu.

Jednou z neopomenutelných okolností souvisejících s letectvím jsou poznatky o proudění tekutin a v našem případě vzduchu zvlášť. Ty nelze posbírat třeba pouhým poohlížením se po tom jak to dělá někdo jiný nebo je podpírat nedokonalými pozorováními svého okolí či nějak jinak, co nejjednodušeji, což je scestná lidská vlastnost.

S prouděním vzduchu kolem létajících strojů, s nimiž vás budeme soustavně seznamovat, souvisí mimo jiné jejich tvary. Nejdůležitějším prvkem letadla je jeho nosná plocha, což se někteří jedinci snaží zpochybnit používáním výkonnějších pohonných jednotek, které jsou sice podmínkou nutnou nikoliv však postačující, a v ní její profily.

Na připojeném obrázku „Profily křídel a ocasních ploch“ jsou některé informace o nich uvedeny. Je zde připomenut i výraz „střední aerodynamická tětiva“, který vysvětlíme jindy. Zkratka VOP znamená vodorovnou ocasní plochu(nikoliv výškovku, jak mnozí stále používají) a SOP pak svislou ocasní plochu (nikoliv směrovku).

Profily nosných ploch se mohou podél jejich rozpětí měnit, pokud se týče jejich geometrických tvarů a tím změněných vlastností(vztlak, odpor, moment) a pak mluvíme o křídlech aerodynamicky zkroucených. Podél rozpětí se mohou měnit i úhly náběhu, u kořene křídla větší a na obou koncích menší. Tak vznikají křídla geometricky zkroucená, jejichž jednotlivé části, i v případě použití jen jednoho profilu, mají odlišné vlastnosti v závislosti na místním úhlu náběhu. O tom všem pojednáme později v dalších článcích.

J.L, 9.12.2007

e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz